Dhyana

 <!DOCTYPE html>
 <html lang="en">
 <head>
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge"/>
  
 <meta charset="utf-8"/>
 <title>dhyana</title>
 <meta name="generator" content="Wix.com Website Builder"/>
  
  
 <meta name="fb_admins_meta_tag" content=""/>
  
 <link rel="shortcut icon" href="https://www.wix.com/favicon.ico" type="image/x-icon"/>
 <link rel="apple-touch-icon" href="https://www.wix.com/favicon.ico" type="image/x-icon"/>
  
  
  
  
  
 <meta http-equiv="X-Wix-Meta-Site-Id" content="e634fa43-da5a-4d3b-8b60-51a3e5034034"/>
 <meta http-equiv="X-Wix-Application-Instance-Id" content="93a4a395-9fe8-4b29-a1ae-8e2e26043904"/>
  
  
 <meta http-equiv="X-Wix-Published-Version" content="49"/>
  
  
  
 <meta http-equiv="etag" content="2d760e99b285c7291a0c8da13f810cbf"/>
  
  
 <meta name = "format-detection" content = "telephone=no"/>
  
  
  
  
  
  
 <meta property="og:type" content="article"/>
 <meta property="og:url" content="https://lifestyleyogadubai.wixsite.com/dhyana"/>
  
  
  
 <meta property="og:site_name" content="dhyana"/>
  
  
 <meta name="SKYPE_TOOLBAR" content="SKYPE_TOOLBAR_PARSER_COMPATIBLE"/>
  
  
 <meta id="wixMobileViewport" name="viewport" content="width=980, user-scalable=yes"/>
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 <script>
 // BEAT MESSAGE
 try {
 window.wixBiSession = {viewerSessionId:'d3dd60fd-d0b0-4c07-98f8-48f372fdd62e', initialTimestamp: Date.now(), visitorId: 'b89a55fa-8f61-4bc3-a16c-561d53cc50d1'};
 (new Image()).src = 'https://frog.wix.com/bt?src=29&evid=3&pn=1&et=1&v=1.3322.15&msid=e634fa43-da5a-4d3b-8b60-51a3e5034034&vsi=' + wixBiSession.viewerSessionId +
 '&url=' + encodeURIComponent(location.href.replace(/^http(s)?:\/\/(www\.)?/, '')) +
 '&isp=0&st=2&ts=0&iss=1&c=' + wixBiSession.initialTimestamp + '&vid=' + wixBiSession.visitorId
 ;
 } catch (e){}
 // BEAT MESSAGE END
 </script>
  
  
  
  
  
 <!-- META DATA -->
 <script type="text/javascript">
  
  
 var serviceTopology = {"cacheKillerVersion":"1","staticServerUrl":"https://static.parastorage.com/","usersScriptsRoot":"https://static.parastorage.com/services/wix-users/2.660.0","biServerUrl":"https://frog.wix.com/","userServerUrl":"https://users.wix.com/","billingServerUrl":"https://premium.wix.com/","mediaRootUrl":"https://static.wixstatic.com/","logServerUrl":"https://frog.wix.com/plebs","monitoringServerUrl":"https://TODO/","usersClientApiUrl":"https://users.wix.com/wix-users","publicStaticBaseUri":"https://static.parastorage.com/services/wix-public/1.235.0","basePublicUrl":"https://www.wix.com/","postLoginUrl":"https://www.wix.com/my-account","postSignUpUrl":"https://www.wix.com/new/account","baseDomain":"wix.com","staticMediaUrl":"https://static.wixstatic.com/media","staticAudioUrl":"https://music.wixstatic.com/mp3","staticDocsUrl":"https://docs.wixstatic.com/ugd","emailServer":"https://assets.wix.com/common-services/notification/invoke","blobUrl":"https://static.parastorage.com/wix_blob","htmlEditorUrl":"http://editor.wix.com/html","siteMembersUrl":"https://users.wix.com/wix-sm","scriptsLocationMap":{"dbsm-viewer-app":"https://static.parastorage.com/services/dbsm-viewer-app/1.225.0","universal-viewer-app":"https://static.parastorage.com/services/universal-viewer-app/1.4.0","wix-music-embed":"https://static.parastorage.com/services/wix-music-embed/1.26.0","santa-resources":"https://static.parastorage.com/services/santa-resources/1.2.0","wixapps":"https://static.parastorage.com/services/wixapps/2.486.0","ecommerce":"https://static.parastorage.com/services/ecommerce/1.203.0","dbsm-editor-app":"https://static.parastorage.com/services/dbsm-editor-app/1.418.0","langs":"https://static.parastorage.com/services/langs/2.577.0","semi-native-sdk":"https://static.parastorage.com/services/semi-native-sdk/1.8.0","automation":"https://static.parastorage.com/services/automation/1.23.0","web":"https://static.parastorage.com/services/web/2.1229.80","sitemembers":"https://static.parastorage.com/services/sm-js-sdk/1.31.0","js-wixcode-sdk":"https://static.parastorage.com/services/js-wixcode-sdk/1.216.0","tpa":"https://static.parastorage.com/services/tpa/2.1065.0","wix-form-builder":"https://static.parastorage.com/services/wix-form-builder/1.236.0","wix-code-platform":"https://static.parastorage.com/services/wix-code-platform/1.33.0","santa":"https://static.parastorage.com/services/santa/1.3141.41","skins":"https://static.parastorage.com/services/skins/2.1229.80","wixcode-namespaces":"https://static.parastorage.com/services/wixcode-namespaces/1.2.0","core":"https://static.parastorage.com/services/core/2.1229.80","santa-langs":"https://static.parastorage.com/services/santa-langs/1.2029.0","santa-members-viewer-app":"https://static.parastorage.com/services/santa-members-viewer-app/1.49.0","ck-editor":"https://static.parastorage.com/services/ck-editor/1.87.3","bootstrap":"https://static.parastorage.com/services/bootstrap/2.1229.80","js-platform-apps-configuration":"https://static.parastorage.com/services/js-platform-apps-configuration/1.22.0","santa-members-editor-app":"https://static.parastorage.com/services/santa-members-editor-app/1.130.0"},"developerMode":false,"productionMode":true,"staticServerFallbackUrl":"https://sslstatic.wix.com/","staticVideoUrl":"https://video.wixstatic.com/","cloudStorageUrl":"https://static.wixstatic.com/","usersDomainUrl":"https://users.wix.com/wix-users","scriptsDomainUrl":"https://static.parastorage.com/","userFilesUrl":"https://static.parastorage.com/","staticHTMLComponentUrl":"https://lifestyleyogadubai-wixsite-com.filesusr.com/","secured":true,"ecommerceCheckoutUrl":"https://www.safer-checkout.com/","premiumServerUrl":"https://premium.wix.com/","digitalGoodsServerUrl":"https://dgs.wixapps.net/","wixCloudBaseDomain":"wix-code.com","mailServiceSuffix":"/_api/common-services/notification/invoke","staticVideoHeadRequestUrl":"https://storage.googleapis.com/video.wixstatic.com","protectedPageResolverUrl":"https://site-pages.wix.com/_api/wix-public-html-info-webapp/resolve_protected_page_urls","mediaUploadServerUrl":"https://files.wix.com/","wixCodePreconnectUrl":"https://fe0b3bd7-0ce9-4c68-94a3-b459dae4abf2.static.pub.wix-code.com/","staticServerWixDomainUrl":"https://www.wix.com/_partials","adaptiveVideoDomain":"https://files.wix.com/","publicStaticsUrl":"https://static.parastorage.com/services/wix-public/1.235.0"};
 var santaModels = true;
 var isStreaming = true;
 var rendererModel = {"metaSiteId":"e634fa43-da5a-4d3b-8b60-51a3e5034034","siteInfo":{"documentType":"UGC","applicationType":"HtmlWeb","siteId":"93a4a395-9fe8-4b29-a1ae-8e2e26043904","siteTitleSEO":"dhyana"},"clientSpecMap":{"4183":{"type":"public","applicationId":4183,"appDefinitionId":"14409595-f076-4753-8303-9a86f9f71469","appDefinitionName":"Wix Video","instance":"pX9kObEgcqMVqFiVCYDVYGnoY-L2QGzX5s3gKOOGCeE.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNGVhYTYyMTItMDdhNi00MWYzLWI3Y2UtNmZlMjc1YTZmOTQzIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNDQwOTU5NS1mMDc2LTQ3NTMtODMwMy05YTg2ZjlmNzE0NjkiLCJzaWduRGF0ZSI6IjIwMTgtMDQtMjlUMTE6MTg6MzYuNjY5WiIsInVpZCI6bnVsbCwiaXBBbmRQb3J0IjoiMTAzLjg3LjU3LjIyMy82MDk0NSIsInZlbmRvclByb2R1Y3RJZCI6bnVsbCwiZGVtb01vZGUiOmZhbHNlLCJhaWQiOiJiODlhNTVmYS04ZjYxLTRiYzMtYTE2Yy01NjFkNTNjYzUwZDEiLCJiaVRva2VuIjoiYTg5ZTk4NTEtZGRmYy0wY2M4LTNjYWUtM2U0MTkwYTViOTc3Iiwic2l0ZU93bmVySWQiOiJhMDhjM2QzNi1iNWJkLTQ5ZmUtOGQ5ZC1iMjEyODhkYTQ2YjMifQ","instanceId":"4eaa6212-07a6-41f3-b7ce-6fe275a6f943","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{"144097ea-fea0-498e-ade7-e6de40127106":{"widgetUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/wix-vod\/1.826.0\/widget.html","widgetId":"144097ea-fea0-498e-ade7-e6de40127106","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/static.parastorage.com\/services\/wix-vod\/1.826.0\/mobile.html","published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{},"tpaWidgetId":"wix_vod_develop"}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":false,"permissions":{"revoked":true},"appFields":{}},"5":{"type":"public","applicationId":5,"appDefinitionId":"13ee94c1-b635-8505-3391-97919052c16f","appDefinitionName":"Wix Invoices","instance":"JbyNsQ59Xw-m0EsLRcGofFhJqUo0fv23GJXNsaqJLDE.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiZjczZDBiZGEtYmY1Yy00YTNjLWJiOWUtNTczOGU3MzM2NmE2IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxM2VlOTRjMS1iNjM1LTg1MDUtMzM5MS05NzkxOTA1MmMxNmYiLCJzaWduRGF0ZSI6IjIwMTgtMDQtMjlUMTE6MTg6MzYuNjY5WiIsInVpZCI6bnVsbCwiaXBBbmRQb3J0IjoiMTAzLjg3LjU3LjIyMy82MDk0NSIsInZlbmRvclByb2R1Y3RJZCI6bnVsbCwiZGVtb01vZGUiOmZhbHNlLCJhaWQiOiJiODlhNTVmYS04ZjYxLTRiYzMtYTE2Yy01NjFkNTNjYzUwZDEiLCJiaVRva2VuIjoiMTEwOWYxOTktNjUwNi0wNzA3LTMwZmUtMDY5YjAyMzAyNjkyIiwic2l0ZU93bmVySWQiOiJhMDhjM2QzNi1iNWJkLTQ5ZmUtOGQ5ZC1iMjEyODhkYTQ2YjMifQ","instanceId":"f73d0bda-bf5c-4a3c-bb9e-5738e73366a6","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":null},"6":{"type":"public","applicationId":6,"appDefinitionId":"1480c568-5cbd-9392-5604-1148f5faffa0","appDefinitionName":"Get Found on Google","instance":"9zqQrCzh508NIm4rGkDLIJ9U5Fpw9UzmXH5kTFjDu-A.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiZjFmZTQzNWMtZDVkYi00NDljLWI3NjAtZmY5YTZmNzEyZTg3IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNDgwYzU2OC01Y2JkLTkzOTItNTYwNC0xMTQ4ZjVmYWZmYTAiLCJzaWduRGF0ZSI6IjIwMTgtMDQtMjlUMTE6MTg6MzYuNjY5WiIsInVpZCI6bnVsbCwiaXBBbmRQb3J0IjoiMTAzLjg3LjU3LjIyMy82MDk0NSIsInZlbmRvclByb2R1Y3RJZCI6bnVsbCwiZGVtb01vZGUiOmZhbHNlLCJhaWQiOiJiODlhNTVmYS04ZjYxLTRiYzMtYTE2Yy01NjFkNTNjYzUwZDEiLCJiaVRva2VuIjoiMTdjYWI5MWYtMGY4MS0wOWE3LTNjMDAtYWUzOThhNzI2ZWIzIiwic2l0ZU93bmVySWQiOiJhMDhjM2QzNi1iNWJkLTQ5ZmUtOGQ5ZC1iMjEyODhkYTQ2YjMifQ","instanceId":"f1fe435c-d5db-449c-b760-ff9a6f712e87","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":{}},"13":{"type":"sitemembers","applicationId":13,"collectionType":"Open","collectionFormFace":"Register","collectionExposure":"Public","smcollectionId":"284d0386-1e1d-44e2-8fc1-e893a0d8232b"},"2":{"type":"appbuilder","applicationId":2,"appDefinitionId":"3d590cbc-4907-4cc4-b0b1-ddf2c5edf297","instanceId":"83931a32-48d2-473d-9c5e-944f3c7e1d34","state":"Initialized"},"3504":{"type":"public","applicationId":3504,"appDefinitionId":"14724f35-6794-cd1a-0244-25fd138f9242","appDefinitionName":"Wix Forum","instance":"6X3-SjMZjizeUDDpZTDHSZgqB2erYlGZTkM15zNoBHM.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiODk3OTZjM2QtMmExZC00ODAxLTk5ZTQtOTY4MmExODJhODEyIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNDcyNGYzNS02Nzk0LWNkMWEtMDI0NC0yNWZkMTM4ZjkyNDIiLCJzaWduRGF0ZSI6IjIwMTgtMDQtMjlUMTE6MTg6MzYuNjY4WiIsInVpZCI6bnVsbCwiaXBBbmRQb3J0IjoiMTAzLjg3LjU3LjIyMy82MDk0NSIsInZlbmRvclByb2R1Y3RJZCI6bnVsbCwiZGVtb01vZGUiOmZhbHNlLCJhaWQiOiJiODlhNTVmYS04ZjYxLTRiYzMtYTE2Yy01NjFkNTNjYzUwZDEiLCJiaVRva2VuIjoiNmY0ZDk2N2UtZjA0Ny0wNTNhLTEyODQtYzcyMTQ0ODFlODI2Iiwic2l0ZU93bmVySWQiOiJhMDhjM2QzNi1iNWJkLTQ5ZmUtOGQ5ZC1iMjEyODhkYTQ2YjMifQ","instanceId":"89796c3d-2a1d-4801-99e4-9682a182a812","sectionUrl":"https:\/\/forums.wix.com\/","sectionMobileUrl":"https:\/\/forums.wix.com\/","appWorkerUrl":"https:\/\/ding.wix.com\/asdk\/dispatcher.html","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":true,"sectionSeoEnabled":true,"sectionDefaultPage":"","sectionRefreshOnWidthChange":true,"widgets":{"151bd179-dfe6-3ca3-399c-ee97957f93a2":{"widgetUrl":"https:\/\/forums.wix.com\/recent-posts-widget","widgetId":"151bd179-dfe6-3ca3-399c-ee97957f93a2","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/forums.wix.com\/recent-posts-widget","published":true,"mobilePublished":false,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{},"tpaWidgetId":"recent_posts_widget"},"14f51b0d-8913-052b-0af2-960a9605790b":{"widgetUrl":"https:\/\/forums.wix.com\/member-likes-page","widgetId":"14f51b0d-8913-052b-0af2-960a9605790b","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/forums.wix.com\/member-likes-page","appPage":{"id":"member-likes-page","name":"Forum Likes","defaultPage":"","hidden":true,"multiInstanceEnabled":false,"order":4,"indexable":false,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":false},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{}},"14f0266c-e0a3-afc6-d07c-5be8e20949cd":{"widgetUrl":"https:\/\/forums.wix.com\/member-posts-page","widgetId":"14f0266c-e0a3-afc6-d07c-5be8e20949cd","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/forums.wix.com\/member-posts-page","appPage":{"id":"member-posts-page","name":"Forum Posts","defaultPage":"","hidden":true,"multiInstanceEnabled":false,"order":2,"indexable":false,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":true},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{}},"14f51b00-3ada-272e-b6db-34d5da9dd623":{"widgetUrl":"https:\/\/forums.wix.com\/member-comments-page","widgetId":"14f51b00-3ada-272e-b6db-34d5da9dd623","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/forums.wix.com\/member-comments-page","appPage":{"id":"member-comments-page","name":"Forum Comments","defaultPage":"","hidden":true,"multiInstanceEnabled":false,"order":3,"indexable":false,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":false},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{}},"1489040e-001f-4631-55a9-2c29b4417126":{"widgetUrl":"https:\/\/forums.wix.com\/","widgetId":"1489040e-001f-4631-55a9-2c29b4417126","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/forums.wix.com\/","appPage":{"id":"forum","name":"Forum","defaultPage":"","hidden":false,"multiInstanceEnabled":false,"order":1,"indexable":true,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":false},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{}},"14760fd4-9973-682c-16fa-797dfb1f2880":{"widgetUrl":"https:\/\/forums.wix.com\/widget","widgetId":"14760fd4-9973-682c-16fa-797dfb1f2880","refreshOnWidthChange":true,"published":true,"mobilePublished":false,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{},"tpaWidgetId":"forum_header_widget"},"1522d440-2b99-8f05-12b9-6e405ce46abc":{"widgetUrl":"https:\/\/forums.wix.com\/","widgetId":"1522d440-2b99-8f05-12b9-6e405ce46abc","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/forums.wix.com\/","appPage":{"id":"groups_forum","name":"Groups Forum","defaultPage":"","hidden":true,"multiInstanceEnabled":false,"order":5,"indexable":true,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":false},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{}}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":false,"permissions":{"revoked":true},"appFields":{"platform":{"editorScriptUrl":"https:\/\/forums.wix.com\/editor-script.js"}}},"7":{"type":"public","applicationId":7,"appDefinitionId":"135c3d92-0fea-1f9d-2ba5-2a1dfb04297e","appDefinitionName":"Email Marketing","instance":"2AOyexGMdQanIr3bio40lLBgn7n3Dfu4tdjNIz-YDQc.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNjBmZWFjZjQtY2MxNS00OTRmLTg2OTctZDZjNzE2NGJiYjA3IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxMzVjM2Q5Mi0wZmVhLTFmOWQtMmJhNS0yYTFkZmIwNDI5N2UiLCJzaWduRGF0ZSI6IjIwMTgtMDQtMjlUMTE6MTg6MzYuNjY5WiIsInVpZCI6bnVsbCwiaXBBbmRQb3J0IjoiMTAzLjg3LjU3LjIyMy82MDk0NSIsInZlbmRvclByb2R1Y3RJZCI6bnVsbCwiZGVtb01vZGUiOmZhbHNlLCJhaWQiOiJiODlhNTVmYS04ZjYxLTRiYzMtYTE2Yy01NjFkNTNjYzUwZDEiLCJiaVRva2VuIjoiODZjYTU2YjctMTY0Zi0wNDc0LTBkZjctODc2NGYzNDhmYjMzIiwic2l0ZU93bmVySWQiOiJhMDhjM2QzNi1iNWJkLTQ5ZmUtOGQ5ZC1iMjEyODhkYTQ2YjMifQ","instanceId":"60feacf4-cc15-494f-8697-d6c7164bbb07","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{"141995eb-c700-8487-6366-a482f7432e2b":{"widgetUrl":"https:\/\/so-feed.codev.wixapps.net\/widget","widgetId":"141995eb-c700-8487-6366-a482f7432e2b","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/so-feed.codev.wixapps.net\/widget","published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{},"tpaWidgetId":"shoutout_feed"}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":null},"1000":{"type":"public","applicationId":1000,"appDefinitionId":"13d21c63-b5ec-5912-8397-c3a5ddb27a97","appDefinitionName":"Wix Bookings","instance":"nrPkD-MZ-6Wc6kPIWlFN8TMDkTr1MV2-KF1kwpu1FKg.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiY2Y0YTdmOGEtM2IxZC00MGI5LWFhMmUtOGM0YmQxOTBkZDRmIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxM2QyMWM2My1iNWVjLTU5MTItODM5Ny1jM2E1ZGRiMjdhOTciLCJzaWduRGF0ZSI6IjIwMTgtMDQtMjlUMTE6MTg6MzYuNjY4WiIsInVpZCI6bnVsbCwiaXBBbmRQb3J0IjoiMTAzLjg3LjU3LjIyMy82MDk0NSIsInZlbmRvclByb2R1Y3RJZCI6bnVsbCwiZGVtb01vZGUiOmZhbHNlLCJvcmlnaW5JbnN0YW5jZUlkIjoiYTRiMzgxNmUtN2UzMi00ZDY1LWI3YjctMmNiYzY1MjA2ZTA0IiwiYWlkIjoiYjg5YTU1ZmEtOGY2MS00YmMzLWExNmMtNTYxZDUzY2M1MGQxIiwiYmlUb2tlbiI6IjI5N2U4NWM5LWUxNDctMGQ4Mi0yMTRlLWRkZTgzNDkzOWQ3YiIsInNpdGVPd25lcklkIjoiYTA4YzNkMzYtYjViZC00OWZlLThkOWQtYjIxMjg4ZGE0NmIzIn0","instanceId":"cf4a7f8a-3b1d-40b9-aa2e-8c4bd190dd4f","sectionUrl":"https:\/\/bookings.wixapps.net\/index","sectionMobileUrl":"https:\/\/bookings.wixapps.net\/mobile","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":true,"sectionSeoEnabled":true,"sectionDefaultPage":"","sectionRefreshOnWidthChange":true,"widgets":{"13d27016-697f-b82f-7512-8e20854c09f6":{"widgetUrl":"https:\/\/bookings.wixapps.net\/index","widgetId":"13d27016-697f-b82f-7512-8e20854c09f6","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/bookings.wixapps.net\/mobile","appPage":{"id":"scheduler","name":"Book Online","defaultPage":"","hidden":false,"multiInstanceEnabled":false,"order":1,"indexable":true,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":false},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{}},"14edb332-fdb9-2fe6-0fd1-e6293322b83b":{"widgetUrl":"https:\/\/bookings.wixapps.net\/member-area","widgetId":"14edb332-fdb9-2fe6-0fd1-e6293322b83b","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/bookings.wixapps.net\/member-area-mobile","appPage":{"id":"bookings_member_area","name":"My Bookings","defaultPage":"","hidden":true,"multiInstanceEnabled":false,"order":2,"indexable":true,"fullPage":false,"landingPageInMobile":false,"hideFromMenu":false},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{}},"14756c3d-f10a-45fc-4df1-808f22aabe80":{"widgetUrl":"https:\/\/bookings.wixapps.net\/widget-viewer","widgetId":"14756c3d-f10a-45fc-4df1-808f22aabe80","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/bookings.wixapps.net\/widget-viewer","published":true,"mobilePublished":false,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{},"tpaWidgetId":"widget"}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":false,"permissions":{"revoked":true},"appFields":{"platform":{"editorScriptUrl":"https:\/\/scheduler.wix.com\/editor-script.js"}}},"3":{"type":"public","applicationId":3,"appDefinitionId":"14bca956-e09f-f4d6-14d7-466cb3f09103","appDefinitionName":"Wix Cashier","instance":"qRZY0pBCn2uTOrDUlxG861UaszEsB-GP4DKuPl-_mBY.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiZjk2NGRiZjgtZWQ5MC00NjY5LWE3ZWQtYjE0YjYzOGRmNzgzIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNGJjYTk1Ni1lMDlmLWY0ZDYtMTRkNy00NjZjYjNmMDkxMDMiLCJzaWduRGF0ZSI6IjIwMTgtMDQtMjlUMTE6MTg6MzYuNjY5WiIsInVpZCI6bnVsbCwiaXBBbmRQb3J0IjoiMTAzLjg3LjU3LjIyMy82MDk0NSIsInZlbmRvclByb2R1Y3RJZCI6bnVsbCwiZGVtb01vZGUiOmZhbHNlLCJhaWQiOiJiODlhNTVmYS04ZjYxLTRiYzMtYTE2Yy01NjFkNTNjYzUwZDEiLCJiaVRva2VuIjoiMWY1MDIxYmItMzdjYS0wYjUyLTJjOGQtZTBlODg2OGViN2I3Iiwic2l0ZU93bmVySWQiOiJhMDhjM2QzNi1iNWJkLTQ5ZmUtOGQ5ZC1iMjEyODhkYTQ2YjMifQ","instanceId":"f964dbf8-ed90-4669-a7ed-b14b638df783","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false}},"1905":{"type":"siteextension","applicationId":1905,"appDefinitionId":"675bbcef-18d8-41f5-800e-131ec9e08762","instance":"efb7b56a4afded0fe0cf37379333c48f2e3629b6.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiZmUwYjNiZDctMGNlOS00YzY4LTk0YTMtYjQ1OWRhZTRhYmYyIiwiaHRtbFNpdGVJZCI6IjkzYTRhMzk1LTlmZTgtNGIyOS1hMWFlLThlMmUyNjA0MzkwNCIsInVpZCI6bnVsbCwicGVybWlzc2lvbnMiOm51bGwsImlzVGVtcGxhdGUiOmZhbHNlLCJzaWduRGF0ZSI6MTUyNTAwMDcxNjY2OCwiYWlkIjoiYjg5YTU1ZmEtOGY2MS00YmMzLWExNmMtNTYxZDUzY2M1MGQxIiwiYXBwRGVmSWQiOiJDbG91ZFNpdGVFeHRlbnNpb24ifQ==","instanceId":"fe0b3bd7-0ce9-4c68-94a3-b459dae4abf2"},"3565":{"type":"public","applicationId":3565,"appDefinitionId":"14ad9202-3dd3-128a-57bd-e5675fd7e313","appDefinitionName":"Wix Members","instance":"AeWAo22tkXU5N1H2tTCeuicUH9gK0u5sNrgaZDTTs70.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiM2NhOWFiZGUtYTlhMy00MTEzLTg0MGQtODM4ZjdkMzRhM2M4IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNGFkOTIwMi0zZGQzLTEyOGEtNTdiZC1lNTY3NWZkN2UzMTMiLCJzaWduRGF0ZSI6IjIwMTgtMDQtMjlUMTE6MTg6MzYuNjY5WiIsInVpZCI6bnVsbCwiaXBBbmRQb3J0IjoiMTAzLjg3LjU3LjIyMy82MDk0NSIsInZlbmRvclByb2R1Y3RJZCI6bnVsbCwiZGVtb01vZGUiOmZhbHNlLCJhaWQiOiJiODlhNTVmYS04ZjYxLTRiYzMtYTE2Yy01NjFkNTNjYzUwZDEiLCJiaVRva2VuIjoiZGE5ZDUxOWQtNzNmOS0wYzI4LTBmNmQtZDIyYzk4MzdlM2ZjIiwic2l0ZU93bmVySWQiOiJhMDhjM2QzNi1iNWJkLTQ5ZmUtOGQ5ZC1iMjEyODhkYTQ2YjMifQ","instanceId":"3ca9abde-a9a3-4113-840d-838f7d34a3c8","sectionUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/members","sectionMobileUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/members","appWorkerUrl":"https:\/\/ding.wix.com\/asdk\/dispatcher.html","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":true,"sectionSeoEnabled":false,"sectionDefaultPage":"","sectionRefreshOnWidthChange":true,"widgets":{"14c61b71-5361-885e-f316-3c2e37c4047f":{"widgetUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/members","widgetId":"14c61b71-5361-885e-f316-3c2e37c4047f","refreshOnWidthChange":true,"mobileUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/members","appPage":{"id":"members","name":"Members","defaultPage":"","hidden":false,"multiInstanceEnabled":false,"order":1,"indexable":true,"fullPage":false,"landingPageInMobile":true,"hideFromMenu":false},"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":false,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":true,"componentFields":{}},"14b89faf-0462-ff02-df83-d6bc03bc3033":{"widgetUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/members\/widget","widgetId":"14b89faf-0462-ff02-df83-d6bc03bc3033","refreshOnWidthChange":true,"published":true,"mobilePublished":true,"seoEnabled":true,"preFetch":false,"shouldBeStretchedByDefault":false,"shouldBeStretchedByDefaultMobile":false,"componentFields":{},"tpaWidgetId":"members_header_widget"}},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":false,"permissions":{"revoked":true},"appFields":{"nonDiscoverable":true,"platform":{"editorScriptUrl":"https:\/\/apps.wix.com\/members\/editor-script.js"}}},"8":{"type":"public","applicationId":8,"appDefinitionId":"139ef4fa-c108-8f9a-c7be-d5f492a2c939","appDefinitionName":"Automated Emails","instance":"GEYGPqtFOHv4etOyODSa4xQNDY5bCcpC8aQrEWBK0f8.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiYWQ4OTkyYWMtNzJjYy00ZjZiLWI2NzktZmJlN2IzZmIxYjE0IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxMzllZjRmYS1jMTA4LThmOWEtYzdiZS1kNWY0OTJhMmM5MzkiLCJzaWduRGF0ZSI6IjIwMTgtMDQtMjlUMTE6MTg6MzYuNjY5WiIsInVpZCI6bnVsbCwiaXBBbmRQb3J0IjoiMTAzLjg3LjU3LjIyMy82MDk0NSIsInZlbmRvclByb2R1Y3RJZCI6bnVsbCwiZGVtb01vZGUiOmZhbHNlLCJhaWQiOiJiODlhNTVmYS04ZjYxLTRiYzMtYTE2Yy01NjFkNTNjYzUwZDEiLCJiaVRva2VuIjoiNGJiZDY4ZWYtYTg5Ni0wMjUwLTNkMTktYWE0NDU2Zjg1YjIwIiwic2l0ZU93bmVySWQiOiJhMDhjM2QzNi1iNWJkLTQ5ZmUtOGQ5ZC1iMjEyODhkYTQ2YjMifQ","instanceId":"ad8992ac-72cc-4f6b-b679-fbe7b3fb1b14","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false}},"4":{"type":"public","applicationId":4,"appDefinitionId":"141fbfae-511e-6817-c9f0-48993a7547d1","appDefinitionName":"Inbox","instance":"ZNb3PeAXBvFer3vthdUe9j8n90MmcIiObxH0yY1uSPY.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiZjkxMGY3MTktMGE0MC00ZjE4LTkwMjQtZTZkM2JhOTQzODU2IiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNDFmYmZhZS01MTFlLTY4MTctYzlmMC00ODk5M2E3NTQ3ZDEiLCJzaWduRGF0ZSI6IjIwMTgtMDQtMjlUMTE6MTg6MzYuNjY5WiIsInVpZCI6bnVsbCwiaXBBbmRQb3J0IjoiMTAzLjg3LjU3LjIyMy82MDk0NSIsInZlbmRvclByb2R1Y3RJZCI6bnVsbCwiZGVtb01vZGUiOmZhbHNlLCJhaWQiOiJiODlhNTVmYS04ZjYxLTRiYzMtYTE2Yy01NjFkNTNjYzUwZDEiLCJiaVRva2VuIjoiMWYyNDBkNWEtZDAxYS0wMjIzLTFiNDQtYjc3MDVmOTc3ODYyIiwic2l0ZU93bmVySWQiOiJhMDhjM2QzNi1iNWJkLTQ5ZmUtOGQ5ZC1iMjEyODhkYTQ2YjMifQ","instanceId":"f910f719-0a40-4f18-9024-e6d3ba943856","sectionPublished":true,"sectionMobilePublished":false,"sectionSeoEnabled":true,"widgets":{},"appRequirements":{"requireSiteMembers":false},"isWixTPA":true,"installedAtDashboard":true,"permissions":{"revoked":false},"appFields":null}},"premiumFeatures":[],"geo":"IND","languageCode":"en","previewMode":false,"userId":"a08c3d36-b5bd-49fe-8d9d-b21288da46b3","siteMetaData":{"preloader":{"uri":"","enabled":true},"adaptiveMobileOn":true,"quickActions":{"socialLinks":[],"colorScheme":"dark","configuration":{"quickActionsMenuEnabled":false,"navigationMenuEnabled":true,"phoneEnabled":false,"emailEnabled":false,"addressEnabled":false,"socialLinksEnabled":false}},"contactInfo":{"companyName":"","phone":"","fax":"","email":"","address":""}},"runningExperiments":{"appMarketCache":"new","sv_tpaAddFullLocale":"new","renderAboveTheFold":"new","sv_newFonts2017":"new","sv_supportWixSubdomainUrl":"new","selectiveWixapps":"new","timedBeat":"new","sv_ampLinkTag":"new","sv_twitterMetaTags":"new","sv_mobileBgFixed":"new","sv_kill980":"new","gradualReorderOnSave":"new","sv_preferBgDataFromPage":"new","ajaxForBI":"new","sv_splitRouterUrls":"new","selectiveDialogs":"new","unescapeHeadTags":"old","checkRenderTime":"new","unloadBI":"new","sv_fixedMobileHeader":"new","sv_oldBlogRemoveOnSave":"new","sv_tpaReloadUnresponsiveIframe":"new","sv_blogSocialCounters":"new","sv_batchedImageLoader":"new","se_proGalleryBGDataFixer":"new","sv_qabUnhide":"new","sv_inlineExternalStyles":"new","sv_selectiveWixAds":"new","importScriptsOpt":"new","sv_mobileBG":"new","sv_blogAuthorAsALink":"new","sv_mobileSemantics":"new","sv_persistentMobilePresets":"new","wixCodeNoIframe":"new","selectiveDownload":"new","renderProgressive":"new","sv_tpaAddChatApp":"new","sv_initialValidationAfterAutoSaveApply":"new","prefetchComps":"new","sv_permissionInfoUpdateOnFirstSave":"new","wixCodePublicDispatcherSendFreeSiteName":"new","sv_fullPartialSave":"new","sv_horizontalContactFormSkin":"new","platformFetchScripts":"new","displayWixAdsNewVersion":"new","sv_contactFormEmailSecurityFix":"new","sv_browserLangFix":"new","sv_useMobileTightLayout":"new","vsiCoin":"new","sv_contactFormSubmitPromoteAnalytics":"new","xsrfHeaderOnPostRequests":"new","sv_mobileSpachtelPattern":"new","sv_bookingInstallScript":"new","sv_requireSplitError":"new","sv_tpaFilterSubSections":"new"},"urlFormatModel":{"format":"slash","forbiddenPageUriSEOs":["app","apps","_api","robots.txt","sitemap.xml","feed.xml","sites"],"pageIdToResolvedUriSEO":{}},"passwordProtectedPages":[],"useSandboxInHTMLComp":false,"wixCodeModel":{"appData":{"codeAppId":"55cf9a70-fa04-486a-8212-02f031f17a87"},"signedAppRenderInfo":"c2b66e1a978cf052f5694ea1ba18f66cc749cf16.eyJncmlkQXBwSWQiOiI1NWNmOWE3MC1mYTA0LTQ4NmEtODIxMi0wMmYwMzFmMTdhODciLCJodG1sU2l0ZUlkIjoiOTNhNGEzOTUtOWZlOC00YjI5LWExYWUtOGUyZTI2MDQzOTA0IiwiZGVtb0lkIjpudWxsLCJzaWduRGF0ZSI6MTUyNTAwMDcxNjY3MH0="},"siteMediaToken":"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJhcHA6MzQ2NjQ5MDcwMDI5NzIwNiIsInN1YiI6InVzZXI6YTA4YzNkMzYtYjViZC00OWZlLThkOWQtYjIxMjg4ZGE0NmIzIiwiYXVkIjoidXJuOnNlcnZpY2U6ZmlsZS51cGxvYWQiLCJleHAiOjE1MjU2MDU1MTYsImlhdCI6MTUyNTAwMDcxNiwianRpIjoibm5KSlRzdGpZczZ3Vy02c2R3Z0NjdyJ9.f3s0B7_cK2MKBTIsv0kxHP7aQXr1y85-Xf-q-Ws2vco","pagesPlatformApplications":{}};
 var publicModel = {"domain":"wixsite.com","externalBaseUrl":"https:\/\/lifestyleyogadubai.wixsite.com\/dhyana","unicodeExternalBaseUrl":"https:\/\/lifestyleyogadubai.wixsite.com\/dhyana","pageList":{"pages":[{"pageId":"krdqf","title":"REGISTER ","pageUriSEO":"register","pageJsonFileName":"a08c3d_9a64ec6da1099379bf9f90b1717c7d45_19.json"},{"pageId":"u2947","title":"DATE & COST ","pageUriSEO":"date-cost","pageJsonFileName":"a08c3d_d1455e0ab74d99500688da034ed011e1_31.json"},{"pageId":"cjg9","title":"HOME","pageUriSEO":"home","pageJsonFileName":"a08c3d_15e4eb90b9a783c0dd5e3c1594bf6d7c_47.json"},{"pageId":"ivh5j","title":"ITINERARY","pageUriSEO":"itinerary","pageJsonFileName":"a08c3d_495a1b05bd224fa8ee726b0496c465f1_45.json"},{"pageId":"bjqcr","title":"DESTINATION","pageUriSEO":"destination","pageJsonFileName":"a08c3d_3effa2f69ddc0286e65aec307ffd4f63_39.json"}],"mainPageId":"cjg9","masterPageJsonFileName":"a08c3d_30962c720fc3ddb2d110c0c4712f9ea0_47.json","topology":[{"baseUrl":"https:\/\/static.wixstatic.com\/","parts":"sites\/{filename}.z?v=3"},{"baseUrl":"https:\/\/staticorigin.wixstatic.com\/","parts":"sites\/{filename}.z?v=3"},{"baseUrl":"https:\/\/fallback.wix.com\/","parts":"wix-html-editor-pages-webapp\/page\/{filename}"}]},"timeSincePublish":368569730,"favicon":"","deviceInfo":{"deviceType":"Desktop","browserType":"Chrome","browserVersion":66},"siteRevision":49,"sessionInfo":{"hs":2106751035,"svSession":"1a4661a9e368b85ba3fb55abdeae4d06e8365052b503e982be3919f395c09ddae87ad42413413c6a6e485476237c6cfd1e60994d53964e647acf431e4f798bcdb989ae760e53c8f66863ca4f767038c5c593cd3c35ae019f3afd3d491050b29c","ctToken":"aVgtT0UtdkZUaUtwcmJKY3h2bHJydk5DQW9BcjkzYkZqTTZJX2ExQzFSSXx7InVzZXJBZ2VudCI6Ik1vemlsbGEvNS4wIChXaW5kb3dzIE5UIDEwLjA7IFdpbjY0OyB4NjQpIEFwcGxlV2ViS2l0LzUzNy4zNiAoS0hUTUwsIGxpa2UgR2Vja28pIENocm9tZS82Ni4wLjMzNTkuMTM5IFNhZmFyaS81MzcuMzYiLCJ2YWxpZFRocm91Z2giOjE1MjU2MDU1MTY2Njh9","isAnonymous":false,"visitorId":"b89a55fa-8f61-4bc3-a16c-561d53cc50d1"},"metaSiteFlags":[],"siteMembersProtectedPages":[],"indexable":true,"hasBlogAmp":false,"renderTime":1525000716670};
  
 var googleAnalytics = "";
 var ipAnonymization = false;
  
 var googleRemarketing = "";
 var googleTagManager = "";
 var facebookRemarketing = "";
 var yandexMetrika = "";
 </script>
  
  
 <meta name="fragment" content="!"/>
  
  
 <!-- DATA -->
 <script type="text/javascript">
  
 var adData = {};
 var mobileAdData = {};
  
 var usersDomain = "https://users.wix.com/wix-users";
  
 </script>
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 <script type="text/javascript">
 var santaBase = 'https://static.parastorage.com/services/santa/1.3322.15';
 </script>
  
  
  
  
  
 <script async data-main="https://static.parastorage.com/services/santa/1.3322.15/app/main-r.min.js" src="https://static.parastorage.com/services/third-party/requirejs/2.1.15/require.min.js"></script>
  
 <link rel="preload" href="https://static.parastorage.com/services/santa/1.3322.15/app/main-r.min.js" as="script">
 <script>
 function polyfillsAreLoaded() {
 var script = document.createElement('script');
 script.src = 'https://static.parastorage.com/services/santa/1.3322.15/app/main-r.min.js';
 document.head.appendChild(script);
 }
 </script>
  
  
  
  
 <link id="viewerMainStyle" rel="stylesheet" type="text/css" href="https://static.parastorage.com/services/santa/1.3322.15/static/css/viewer.min.css">
  
  
  
 </head><body>
 <script type="text/javascript">
  
 var clientSideRender = false;
  
  
  
 </script>
  
  
  
  
  
  
 <div id="SITE_CONTAINER"><div class="noop" data-santa-version="1.3430.0" data-reactroot=""><div><style type="text/css" data-styleid="theme_fonts">.font_0 {font: italic normal normal 65px/1.4em 'noticia text',serif ;color:#FFFFFF;}
 .font_1 {font: normal normal normal 16px/1.4em din-next-w01-light,din-next-w02-light,din-next-w10-light,sans-serif ;color:#324157;}
 .font_2 {font: italic normal normal 45px/1.4em 'noticia text',serif ;color:#48AECB;}
 .font_3 {font: normal normal normal 60px/1.4em 'noticia text',serif ;color:#324157;}
 .font_4 {font: italic normal normal 30px/1.4em 'noticia text',serif ;color:#48AECB;}
 .font_5 {font: italic normal normal 26px/1.4em 'noticia text',serif ;color:#48AECB;}
 .font_6 {font: normal normal normal 20px/1.4em 'open sans',sans-serif ;color:#324157;}
 .font_7 {font: normal normal normal 17px/1.4em 'open sans',sans-serif ;color:#324157;}
 .font_8 {font: normal normal normal 15px/1.4em 'open sans',sans-serif ;color:#324157;}
 .font_9 {font: normal normal normal 13px/1.4em 'open sans',sans-serif ;color:#324157;}
 .font_10 {font: normal normal normal 10px/1.4em din-next-w01-light,din-next-w02-light,din-next-w10-light,sans-serif ;color:#324157;}
 </style><style type="text/css" data-styleid="theme_colors">.color_0 {color: #FFFFFF;}
 .backcolor_0 {background-color: #FFFFFF;}
 .color_1 {color: #FFFFFF;}
 .backcolor_1 {background-color: #FFFFFF;}
 .color_2 {color: #000000;}
 .backcolor_2 {background-color: #000000;}
 .color_3 {color: #ED1C24;}
 .backcolor_3 {background-color: #ED1C24;}
 .color_4 {color: #0088CB;}
 .backcolor_4 {background-color: #0088CB;}
 .color_5 {color: #FFCB05;}
 .backcolor_5 {background-color: #FFCB05;}
 .color_6 {color: #727272;}
 .backcolor_6 {background-color: #727272;}
 .color_7 {color: #B0B0B0;}
 .backcolor_7 {background-color: #B0B0B0;}
 .color_8 {color: #FFFFFF;}
 .backcolor_8 {background-color: #FFFFFF;}
 .color_9 {color: #727272;}
 .backcolor_9 {background-color: #727272;}
 .color_10 {color: #B0B0B0;}
 .backcolor_10 {background-color: #B0B0B0;}
 .color_11 {color: #FFFFFF;}
 .backcolor_11 {background-color: #FFFFFF;}
 .color_12 {color: #8FA1BA;}
 .backcolor_12 {background-color: #8FA1BA;}
 .color_13 {color: #567199;}
 .backcolor_13 {background-color: #567199;}
 .color_14 {color: #324157;}
 .backcolor_14 {background-color: #324157;}
 .color_15 {color: #222A36;}
 .backcolor_15 {background-color: #222A36;}
 .color_16 {color: #CBEAF2;}
 .backcolor_16 {background-color: #CBEAF2;}
 .color_17 {color: #90DBF0;}
 .backcolor_17 {background-color: #90DBF0;}
 .color_18 {color: #5FC6E3;}
 .backcolor_18 {background-color: #5FC6E3;}
 .color_19 {color: #48AECB;}
 .backcolor_19 {background-color: #48AECB;}
 .color_20 {color: #187D99;}
 .backcolor_20 {background-color: #187D99;}
 .color_21 {color: #CCCCCC;}
 .backcolor_21 {background-color: #CCCCCC;}
 .color_22 {color: #999999;}
 .backcolor_22 {background-color: #999999;}
 .color_23 {color: #666666;}
 .backcolor_23 {background-color: #666666;}
 .color_24 {color: #333333;}
 .backcolor_24 {background-color: #333333;}
 .color_25 {color: #000000;}
 .backcolor_25 {background-color: #000000;}
 .color_26 {color: #AFF4D6;}
 .backcolor_26 {background-color: #AFF4D6;}
 .color_27 {color: #86E9BE;}
 .backcolor_27 {background-color: #86E9BE;}
 .color_28 {color: #21DE8C;}
 .backcolor_28 {background-color: #21DE8C;}
 .color_29 {color: #16945D;}
 .backcolor_29 {background-color: #16945D;}
 .color_30 {color: #0B4A2F;}
 .backcolor_30 {background-color: #0B4A2F;}
 .color_31 {color: #BBC2F9;}
 .backcolor_31 {background-color: #BBC2F9;}
 .color_32 {color: #98A3F3;}
 .backcolor_32 {background-color: #98A3F3;}
 .color_33 {color: #3B50ED;}
 .backcolor_33 {background-color: #3B50ED;}
 .color_34 {color: #27359E;}
 .backcolor_34 {background-color: #27359E;}
 .color_35 {color: #141B4F;}
 .backcolor_35 {background-color: #141B4F;}
 </style><style type="text/css" data-styleid="style-jg3raia8">.style-jg3raia8screenWidthBackground {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
 .style-jg3raia8[data-state~="fixedPosition"] {position:fixed !important;left:auto !important;z-index:50;}
 .style-jg3raia8[data-state~="fixedPosition"].style-jg3raia8_footer {top:auto;bottom:0;}
 .style-jg3raia8_bg {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;background-color:rgba(230, 125, 50, 1); border-top:0px solid rgba(47, 46, 46, 1);border-bottom:0px solid rgba(47, 46, 46, 1);}
 .style-jg3raia8bg {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
 .style-jg3raia8[data-state~="mobileView"] .style-jg3raia8bg {left:10px;right:10px;}
 .style-jg3raia8_bg-center {position:absolute;top:0px;right:0;bottom:0px;left:0;background-color:transparent;border-radius:10px 10px 10px 10px;}
 .style-jg3raia8inlineContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
 .style-jg3raia8centeredContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}</style><style type="text/css" data-styleid="fc1">.fc1screenWidthBackground {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
 .fc1[data-state~="fixedPosition"] {position:fixed !important;left:auto !important;z-index:50;}
 .fc1[data-state~="fixedPosition"].fc1_footer {top:auto;bottom:0;}
 .fc1bg {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
 .fc1inlineContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
 .fc1centeredContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}</style><style type="text/css" data-styleid="pc1">.pc1screenWidthBackground {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
 .pc1[data-state~="fixedPosition"] {position:fixed !important;left:auto !important;z-index:50;}
 .pc1[data-state~="fixedPosition"].pc1_footer {top:auto;bottom:0;}
 .pc1bg {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
 .pc1inlineContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
 .pc1centeredContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-jg3riskh">.style-jg3riskhitemsContainer {width:calc(100% - 0px);height:calc(100% - 0px);white-space:nowrap;display:inline-block;overflow:visible;position:relative;}
 .style-jg3riskhmoreContainer {overflow:visible;display:inherit;white-space:nowrap;width:auto;background-color:rgba(0, 0, 0, 1);border-radius:0; }
 .style-jg3riskhdropWrapper {z-index:99999;display:block;opacity:1;visibility:hidden;position:absolute;margin-top:7px;}
 .style-jg3riskh[data-dropmode="dropUp"] .style-jg3riskhdropWrapper {margin-top:0;margin-bottom:7px;}
 .style-jg3riskhrepeaterButton {height:100%;position:relative;box-sizing:border-box;display:inline-block;cursor:pointer;font:normal normal normal 16px/1.4em din-next-w01-light,din-next-w02-light,din-next-w10-light,sans-serif ; border-left:1px solid rgba(250, 250, 250, 1);}
 .style-jg3riskhrepeaterButton[data-state~="header"] a,.style-jg3riskhrepeaterButton[data-state~="header"] div {cursor:default !important;}
 .style-jg3riskhrepeaterButtonlinkElement {display:inline-block;height:100%;width:100%;}
 .style-jg3riskhrepeaterButtonlabel {color:#000000;transition:color 0.4s ease 0s; display:inline-block;padding:0 10px;}
 .style-jg3riskhrepeaterButton_wrapper {padding:0 5px;}
 .style-jg3riskhrepeaterButton:first-child[data-direction="ltr"] {border:0;}
 .style-jg3riskhrepeaterButton:last-child[data-direction="rtl"] {border:0;}
 .style-jg3riskhrepeaterButton[data-listposition="lonely"] {border:0;}
 .style-jg3riskhrepeaterButton[data-state~="over"] .style-jg3riskhrepeaterButtonlabel,.style-jg3riskhrepeaterButton[data-preview~="hover"] .style-jg3riskhrepeaterButtonlabel {color:#000000;transition:color 0.4s ease 0s;}
 .style-jg3riskhrepeaterButton[data-state~="selected"] .style-jg3riskhrepeaterButtonlabel,.style-jg3riskhrepeaterButton[data-preview~="active"] .style-jg3riskhrepeaterButtonlabel {color:#FAFAFA;transition:color 0.4s ease 0s;}
 .style-jg3riskhrepeaterButton[data-state~="drop"] {width:100%;display:block;border:0;border-top:1px solid rgba(250, 250, 250, 1);}
 .style-jg3riskhrepeaterButton[data-state~="drop"] .style-jg3riskhrepeaterButtonlabel {display:inline-block;padding:0 .5em;}
 .style-jg3riskhrepeaterButton[data-state~="drop"] .style-jg3riskhrepeaterButton_wrapper {padding:0;}
 .style-jg3riskhrepeaterButton[data-listposition="top"] {border:0;}
 .style-jg3riskhrepeaterButton[data-listposition="dropLonely"] {border:0;}</style><style type="text/css" data-styleid="lb1">.lb1itemsContainer {position:absolute;width:100%;height:100%;white-space:nowrap;}
 .lb1itemsContainer > li:last-child {margin:0 !important;}
 .lb1[data-state~="mobileView"] .lb1itemsContainer {position:absolute;width:100%;height:100%;white-space:normal;}
 .lb1 a {display:block;height:100%;}
 .lb1imageItemlink {cursor:pointer;}
 .lb1imageItemimageimage {position:static;box-shadow:#000 0 0 0;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;}</style><style type="text/css" data-styleid="txtNew">.txtNew {word-wrap:break-word;text-align:start;pointer-events:none;}
 .txtNew_override-left * {text-align:left !important;}
 .txtNew_override-right * {text-align:right !important;}
 .txtNew_override-center * {text-align:center !important;}
 .txtNew_override-justify * {text-align:justify !important;}
 .txtNew > * {pointer-events:auto;}
 .txtNew li {font-style:inherit;font-weight:inherit;line-height:inherit;letter-spacing:normal;}
 .txtNew ol,.txtNew ul {padding-left:1.3em;padding-right:0;margin-left:0.5em;margin-right:0;line-height:normal;letter-spacing:normal;}
 .txtNew ul {list-style-type:disc;}
 .txtNew ol {list-style-type:decimal;}
 .txtNew ul ul,.txtNew ol ul {list-style-type:circle;}
 .txtNew ul ul ul,.txtNew ol ul ul {list-style-type:square;}
 .txtNew ul ol ul,.txtNew ol ol ul {list-style-type:square;}
 .txtNew ul[dir="rtl"],.txtNew ol[dir="rtl"] {padding-left:0;padding-right:1.3em;margin-left:0;margin-right:0.5em;}
 .txtNew ul[dir="rtl"] ul,.txtNew ul[dir="rtl"] ol,.txtNew ol[dir="rtl"] ul,.txtNew ol[dir="rtl"] ol {padding-left:0;padding-right:1.3em;margin-left:0;margin-right:0.5em;}
 .txtNew p {margin:0;line-height:normal;letter-spacing:normal;}
 .txtNew h1 {margin:0;line-height:normal;letter-spacing:normal;}
 .txtNew h2 {margin:0;line-height:normal;letter-spacing:normal;}
 .txtNew h3 {margin:0;line-height:normal;letter-spacing:normal;}
 .txtNew h4 {margin:0;line-height:normal;letter-spacing:normal;}
 .txtNew h5 {margin:0;line-height:normal;letter-spacing:normal;}
 .txtNew h6 {margin:0;line-height:normal;letter-spacing:normal;}
 .txtNew a {color:inherit;}</style><style type="text/css" data-styleid="s_VOwPageGroupSkin"></style><style type="text/css" data-styleid="p1">.p1bg {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
 .p1[data-state~="mobileView"] .p1bg {left:10px;right:10px;}
 .p1inlineContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}</style><style type="text/css" data-styleid="strc1">.strc1:not([data-mobile-responsive]) > .strc1inlineContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
 .strc1[data-mobile-responsive] > .strc1inlineContent {position:relative;}
 .strc1[data-responsive] {display:-ms-grid;display:grid;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;grid-template-columns:100%;grid-template-rows:1fr;-ms-grid-columns:100%;-ms-grid-rows:1fr;}
 .strc1[data-responsive] > .strc1inlineContent {display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex;}
 .strc1[data-responsive] > * {position:relative;grid-row-start:1;grid-column-start:1;grid-row-end:2;grid-column-end:2;-ms-grid-row-span:1;-ms-grid-column-span:1;margin:0 auto;}</style><style type="text/css" data-styleid="Anchor_1">.Anchor_1 {visibility:hidden;pointer-events:none;width:0 !important;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-ig9jyb08">.style-ig9jyb08menuContainer {display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-box-direction:normal;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-box-pack:justify;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;width:100%;height:100%;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;}
 .style-ig9jyb08menuContainer .style-ig9jyb08_item {position:relative;}
 .style-ig9jyb08menuContainer .style-ig9jyb08_item .style-ig9jyb08_link {display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex;text-decoration:none;width:100%;cursor:default;-webkit-box-align:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;pointer-events:none;}
 .style-ig9jyb08menuContainer .style-ig9jyb08_item .style-ig9jyb08_link .style-ig9jyb08_text-wrapper {position:relative;white-space:nowrap;text-align:right;line-height:100%;visibility:hidden;opacity:0;left:10px;font:normal normal normal 14px/1.4em raleway,sans-serif; color:rgba(95, 198, 227, 1);width:calc(100% - 15px);-webkit-transition:all 0.3s cubic-bezier(0.23, 1, 0.32, 1);transition:all 0.3s cubic-bezier(0.23, 1, 0.32, 1);}
 .style-ig9jyb08menuContainer .style-ig9jyb08_item .style-ig9jyb08_link .style-ig9jyb08_text-wrapper .style-ig9jyb08_label {cursor:pointer;}
 .style-ig9jyb08menuContainer .style-ig9jyb08_item .style-ig9jyb08_link .style-ig9jyb08_symbol {cursor:pointer;-webkit-box-flex:0;-webkit-flex:0 0 auto;flex:0 0 auto;-webkit-transition:all 0.2s ease-in-out;transition:all 0.2s ease-in-out;pointer-events:all;fill:transparent;stroke:rgba(95, 198, 227, 1);stroke-width:4px;}
 .style-ig9jyb08menuContainer.style-ig9jyb08_orientation-left .style-ig9jyb08_item .style-ig9jyb08_link {-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;}
 .style-ig9jyb08menuContainer.style-ig9jyb08_orientation-right .style-ig9jyb08_item .style-ig9jyb08_link {-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:reverse;-webkit-flex-direction:row-reverse;flex-direction:row-reverse;}
 .style-ig9jyb08menuContainer.style-ig9jyb08_text-align-left .style-ig9jyb08_item .style-ig9jyb08_link .style-ig9jyb08_text-wrapper {text-align:left;}
 .style-ig9jyb08menuContainer.style-ig9jyb08_text-align-center .style-ig9jyb08_item .style-ig9jyb08_link .style-ig9jyb08_text-wrapper {text-align:center;}
 .style-ig9jyb08menuContainer.style-ig9jyb08_text-align-right .style-ig9jyb08_item .style-ig9jyb08_link .style-ig9jyb08_text-wrapper {text-align:right;}
 .style-ig9jyb08menuContainer .style-ig9jyb08_item.style-ig9jyb08_active .style-ig9jyb08_link,.style-ig9jyb08menuContainer .style-ig9jyb08_item.style-ig9jyb08_hover .style-ig9jyb08_link {pointer-events:all;}
 .style-ig9jyb08menuContainer .style-ig9jyb08_item.style-ig9jyb08_active .style-ig9jyb08_link .style-ig9jyb08_symbol,.style-ig9jyb08menuContainer .style-ig9jyb08_item.style-ig9jyb08_hover .style-ig9jyb08_link .style-ig9jyb08_symbol {fill:#5FC6E3;stroke:#5FC6E3;}
 .style-ig9jyb08menuContainer .style-ig9jyb08_item.style-ig9jyb08_active .style-ig9jyb08_link .style-ig9jyb08_text-wrapper,.style-ig9jyb08menuContainer .style-ig9jyb08_item.style-ig9jyb08_hover .style-ig9jyb08_link .style-ig9jyb08_text-wrapper {visibility:visible;opacity:1;left:0;color:#5FC6E3;}
 .style-ig9jyb08menuContainer.style-ig9jyb08_text-align-left .style-ig9jyb08_item .style-ig9jyb08_link .style-ig9jyb08_text-wrapper .style-ig9jyb08_label,.style-ig9jyb08menuContainer.style-ig9jyb08_orientation-left.style-ig9jyb08_text-align-center .style-ig9jyb08_item .style-ig9jyb08_link .style-ig9jyb08_text-wrapper .style-ig9jyb08_label {padding-left:14px;}
 .style-ig9jyb08menuContainer.style-ig9jyb08_text-align-right .style-ig9jyb08_item .style-ig9jyb08_link .style-ig9jyb08_text-wrapper .style-ig9jyb08_label,.style-ig9jyb08menuContainer.style-ig9jyb08_orientation-right.style-ig9jyb08_text-align-center .style-ig9jyb08_item .style-ig9jyb08_link .style-ig9jyb08_text-wrapper .style-ig9jyb08_label {padding-right:14px;}
 .style-ig9jyb08menuContainer .style-ig9jyb08_item.style-ig9jyb08_light .style-ig9jyb08_link .style-ig9jyb08_text-wrapper,.style-ig9jyb08menuContainer .style-ig9jyb08_active.style-ig9jyb08_item.style-ig9jyb08_light .style-ig9jyb08_link .style-ig9jyb08_text-wrapper {color:#fff;}
 .style-ig9jyb08menuContainer .style-ig9jyb08_item.style-ig9jyb08_light .style-ig9jyb08_link .style-ig9jyb08_symbol,.style-ig9jyb08menuContainer .style-ig9jyb08_active.style-ig9jyb08_item.style-ig9jyb08_light .style-ig9jyb08_link .style-ig9jyb08_symbol {stroke:#fff;}
 .style-ig9jyb08menuContainer .style-ig9jyb08_active.style-ig9jyb08_item.style-ig9jyb08_light .style-ig9jyb08_link .style-ig9jyb08_symbol {fill:#fff;}
 .style-ig9jyb08menuContainer .style-ig9jyb08_item.style-ig9jyb08_dark .style-ig9jyb08_link .style-ig9jyb08_text-wrapper,.style-ig9jyb08menuContainer .style-ig9jyb08_active.style-ig9jyb08_item.style-ig9jyb08_dark .style-ig9jyb08_link .style-ig9jyb08_text-wrapper {color:#000;}
 .style-ig9jyb08menuContainer .style-ig9jyb08_item.style-ig9jyb08_dark .style-ig9jyb08_link .style-ig9jyb08_symbol,.style-ig9jyb08menuContainer .style-ig9jyb08_active.style-ig9jyb08_item.style-ig9jyb08_dark .style-ig9jyb08_link .style-ig9jyb08_symbol {stroke:#000;}
 .style-ig9jyb08menuContainer .style-ig9jyb08_active.style-ig9jyb08_item.style-ig9jyb08_dark .style-ig9jyb08_link .style-ig9jyb08_symbol {fill:#000;}</style><style type="text/css" data-styleid="b4">.b4 button.b4link {width:100%;}
 .b4[data-state~="shouldUseFlex"] .b4link,.b4[data-state~="shouldUseFlex"] .b4labelwrapper {text-align:initial;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-box-align:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;}
 .b4[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="center"] .b4link,.b4[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="center"] .b4labelwrapper {-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;}
 .b4[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="left"] .b4link,.b4[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="left"] .b4labelwrapper {-webkit-box-pack:start;-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start;}
 .b4[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="right"] .b4link,.b4[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="right"] .b4labelwrapper {-webkit-box-pack:end;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end;}
 .b4link {border-radius:0; position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;transition:border-color 0.4s ease 0s, background-color 0.4s ease 0s; }
 .b4label {font:normal normal normal 15px/1.4em 'open sans',sans-serif ; transition:color 0.4s ease 0s; color:#FFFFFF;display:inline-block;margin:calc(-1 * 0px) 0px 0;position:relative;white-space:nowrap;}
 .b4[data-state~="shouldUseFlex"] .b4label {margin:0;}
 .b4[data-disabled="false"] .b4link {background-color:rgba(72, 174, 203, 1);border:solid rgba(86, 113, 153, 1) 0px;cursor:pointer !important;}
 .b4[data-disabled="false"]:active[data-state~="mobile"] .b4link,.b4[data-disabled="false"]:hover[data-state~="desktop"] .b4link,.b4[data-disabled="false"][data-preview~="hover"] .b4link {background-color:rgba(24, 125, 153, 1);border-color:rgba(143, 161, 186, 1);}
 .b4[data-disabled="false"]:active[data-state~="mobile"] .b4label,.b4[data-disabled="false"]:hover[data-state~="desktop"] .b4label,.b4[data-disabled="false"][data-preview~="hover"] .b4label {color:#FFFFFF;}
 .b4[data-disabled="true"] .b4link,.b4[data-preview~="disabled"] .b4link {background-color:rgba(204, 204, 204, 1);border-color:rgba(204, 204, 204, 1);}
 .b4[data-disabled="true"] .b4label,.b4[data-preview~="disabled"] .b4label {color:#FFFFFF;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-igamauqn">.style-igamauqn_zoomedin {cursor:url(https://static.parastorage.com/services/skins/2.1229.80/images/wysiwyg/core/themes/base/cursor_zoom_out.png), url(https://static.parastorage.com/services/skins/2.1229.80/images/wysiwyg/core/themes/base/cursor_zoom_out.cur), auto;overflow:hidden;display:block;}
 .style-igamauqn_zoomedout {cursor:url(https://static.parastorage.com/services/skins/2.1229.80/images/wysiwyg/core/themes/base/cursor_zoom_in.png), url(https://static.parastorage.com/services/skins/2.1229.80/images/wysiwyg/core/themes/base/cursor_zoom_in.cur), auto;}
 .style-igamauqnlink {display:block; border-radius:50%;border:5px solid rgba(255, 255, 255, 1);background-color:rgba(255, 255, 255, 1);overflow:hidden;}
 .style-igamauqnimg {border-radius:50%;overflow:hidden;}
 .style-igamauqnimgimage {position:static;box-shadow:#000 0 0 0;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-jcgc9lry">.style-jcgc9lry {background-color:transparent;box-sizing:border-box !important;position:relative;min-height:50px;}
 .style-jcgc9lry[data-shouldhideoverflowcontent="true"] .style-jcgc9lryinlineContent {overflow:hidden;}
 .style-jcgc9lrynavigationArrows[data-show-navigation-arrows="false"] {display:none;}
 .style-jcgc9lrydotsMenuWrapper[data-show-navigation-dots="false"] {display:none;}
 .style-jcgc9lrybg {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
 .style-jcgc9lryinlineContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
 .style-jcgc9lryinlineContentParent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
 .style-jcgc9lryinlineContentParent.style-jcgc9lry_hide-overflow {overflow:hidden;}
 .style-jcgc9lrydotsMenuWrapper {display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-box-align:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;position:absolute;width:100%;pointer-events:none;}
 .style-jcgc9lry_navigation-arrows {position:absolute;width:100%;}
 .style-jcgc9lry_navigation-dot {pointer-events:auto;position:relative;display:inline-block;cursor:pointer;border-radius:50%;background-color:rgba(143, 161, 186, 1);}
 .style-jcgc9lry_btn:hover {opacity:.6;}
 .style-jcgc9lrynextButton {-webkit-transform:scale(-1);transform:scale(-1);}
 .style-jcgc9lry_navigation-dot.style-jcgc9lry_selected {background-color:rgba(255, 255, 255, 0.3);}
 .style-jcgc9lry_btn {position:absolute;cursor:pointer;}
 .style-jcgc9lry_btn svg {fill:rgba(143, 161, 186, 1);stroke:rgba(143, 161, 186, 1);stroke-width:1px;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-jcgcgyus">.style-jcgcgyus button.style-jcgcgyuslink {width:100%;}
 .style-jcgcgyus[data-state~="shouldUseFlex"] .style-jcgcgyuslink,.style-jcgcgyus[data-state~="shouldUseFlex"] .style-jcgcgyuslabelwrapper {text-align:initial;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-box-align:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;}
 .style-jcgcgyus[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="center"] .style-jcgcgyuslink,.style-jcgcgyus[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="center"] .style-jcgcgyuslabelwrapper {-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;}
 .style-jcgcgyus[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="left"] .style-jcgcgyuslink,.style-jcgcgyus[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="left"] .style-jcgcgyuslabelwrapper {-webkit-box-pack:start;-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start;}
 .style-jcgcgyus[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="right"] .style-jcgcgyuslink,.style-jcgcgyus[data-state~="shouldUseFlex"][data-state~="right"] .style-jcgcgyuslabelwrapper {-webkit-box-pack:end;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end;}
 .style-jcgcgyuslink {border-radius:0; position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;transition:border-color 0.4s ease 0s, background-color 0.4s ease 0s; }
 .style-jcgcgyuslabel {font:normal normal normal 15px/1.4em museo-w01-700,serif; transition:color 0.4s ease 0s; color:#FFFFFF;display:inline-block;margin:calc(-1 * 0px) 0px 0;position:relative;white-space:nowrap;}
 .style-jcgcgyus[data-state~="shouldUseFlex"] .style-jcgcgyuslabel {margin:0;}
 .style-jcgcgyus[data-disabled="false"] .style-jcgcgyuslink {background-color:rgba(214, 16, 67, 1);border:solid rgba(171, 5, 53, 1) 0px;cursor:pointer !important;}
 .style-jcgcgyus[data-disabled="false"]:active[data-state~="mobile"] .style-jcgcgyuslink,.style-jcgcgyus[data-disabled="false"]:hover[data-state~="desktop"] .style-jcgcgyuslink,.style-jcgcgyus[data-disabled="false"][data-preview~="hover"] .style-jcgcgyuslink {background-color:rgba(171, 5, 53, 1);border-color:rgba(214, 16, 67, 1);}
 .style-jcgcgyus[data-disabled="false"]:active[data-state~="mobile"] .style-jcgcgyuslabel,.style-jcgcgyus[data-disabled="false"]:hover[data-state~="desktop"] .style-jcgcgyuslabel,.style-jcgcgyus[data-disabled="false"][data-preview~="hover"] .style-jcgcgyuslabel {color:#FFFFFF;}
 .style-jcgcgyus[data-disabled="true"] .style-jcgcgyuslink,.style-jcgcgyus[data-preview~="disabled"] .style-jcgcgyuslink {background-color:rgba(204, 204, 204, 1);border-color:rgba(204, 204, 204, 1);}
 .style-jcgcgyus[data-disabled="true"] .style-jcgcgyuslabel,.style-jcgcgyus[data-preview~="disabled"] .style-jcgcgyuslabel {color:#FFFFFF;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-jg2ext40">.style-jg2ext40 {background-color:transparent;box-sizing:border-box !important;position:relative;min-height:50px;}
 .style-jg2ext40[data-shouldhideoverflowcontent="true"] .style-jg2ext40inlineContent {overflow:hidden;}
 .style-jg2ext40navigationArrows[data-show-navigation-arrows="false"] {display:none;}
 .style-jg2ext40dotsMenuWrapper[data-show-navigation-dots="false"] {display:none;}
 .style-jg2ext40bg {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
 .style-jg2ext40inlineContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
 .style-jg2ext40inlineContentParent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
 .style-jg2ext40inlineContentParent.style-jg2ext40_hide-overflow {overflow:hidden;}
 .style-jg2ext40dotsMenuWrapper {display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-box-align:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;position:absolute;width:100%;pointer-events:none;}
 .style-jg2ext40_navigation-arrows {position:absolute;width:100%;}
 .style-jg2ext40_navigation-dot {pointer-events:auto;position:relative;display:inline-block;cursor:pointer;border-radius:50%;background-color:rgba(47, 46, 46, 1);}
 .style-jg2ext40_btn:hover {opacity:.6;}
 .style-jg2ext40nextButton {-webkit-transform:scale(-1);transform:scale(-1);}
 .style-jg2ext40_navigation-dot.style-jg2ext40_selected {background-color:transparent;border:2px solid rgba(47, 46, 46, 1);}
 .style-jg2ext40_btn {position:absolute;cursor:pointer;}
 .style-jg2ext40_btn svg {fill:rgba(47, 46, 46, 1);stroke:rgba(47, 46, 46, 1);stroke-width:1px;}</style><style type="text/css" data-styleid="mc1">.mc1:not([data-mobile-responsive]) .mc1inlineContent,.mc1:not([data-mobile-responsive]) .mc1container {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-jcgc9lxv3">.style-jcgc9lxv3borderNode {border:0px solid rgba(72, 174, 203, 1);position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;pointer-events:none;}
 .style-jcgc9lxv3inlineContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
 .style-jcgc9lxv3inlineContentParent {position:absolute;width:100%;height:100%;}
 .style-jcgc9lxv3[data-leaving="true"] {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
 .style-jcgc9lxv3[data-shouldhideoverflowcontent="true"] {overflow:hidden;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-jg2exta3">.style-jg2exta3borderNode {border:0px solid rgba(72, 174, 203, 1);position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;pointer-events:none;}
 .style-jg2exta3inlineContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
 .style-jg2exta3inlineContentParent {position:absolute;width:100%;height:100%;}
 .style-jg2exta3[data-leaving="true"] {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
 .style-jg2exta3[data-shouldhideoverflowcontent="true"] {overflow:hidden;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-jg2extcy3">.style-jg2extcy3borderNode {border:0px solid rgba(72, 174, 203, 1);position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;pointer-events:none;}
 .style-jg2extcy3inlineContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
 .style-jg2extcy3inlineContentParent {position:absolute;width:100%;height:100%;}
 .style-jg2extcy3[data-leaving="true"] {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
 .style-jg2extcy3[data-shouldhideoverflowcontent="true"] {overflow:hidden;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-jg2extf43">.style-jg2extf43borderNode {border:0px solid rgba(72, 174, 203, 1);position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;pointer-events:none;}
 .style-jg2extf43inlineContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
 .style-jg2extf43inlineContentParent {position:absolute;width:100%;height:100%;}
 .style-jg2extf43[data-leaving="true"] {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}
 .style-jg2extf43[data-shouldhideoverflowcontent="true"] {overflow:hidden;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-jch75msc">.style-jch75mscbg {overflow:hidden;position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;background-color:rgba(0, 0, 0, 0.59);}
 .style-jch75mscinlineContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}</style><style type="text/css" data-styleid="v1">.v1videoFrame {position:relative;width:100% !important;height:100% !important;display:block;}
 .v1_hidden {display:none !important;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-jchloqso">.style-jchloqsoiframe {overflow:hidden;position:absolute;width:100%;height:100%;display:block;}
 .style-jchloqso[data-state~="iframeNotShown"] .style-jchloqsoiframe {display:none;}
 .style-jchloqso[data-state~="iframeRenderedInvisible"] .style-jchloqsoiframe {visibility:hidden;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-jg2exta8">.style-jg2exta8 {border-bottom:1px solid rgba(47, 46, 46, 1);height:0 !important;min-height:0 !important;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-jg2extdk2">.style-jg2extdk2 {border-bottom:1px solid rgba(255, 255, 255, 1);height:0 !important;min-height:0 !important;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-jg2extft1">.style-jg2extft1 {border-bottom:1px solid rgba(255, 255, 255, 1);height:0 !important;min-height:0 !important;}</style><style type="text/css" data-styleid="c2">.c2bg {overflow:hidden;position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;background-color:rgba(255, 255, 255, 1);}
 .c2inlineContent {position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;}</style><style type="text/css" data-styleid="wp2">.wp2_zoomedin {cursor:url(https://static.parastorage.com/services/skins/2.1229.80/images/wysiwyg/core/themes/base/cursor_zoom_out.png), url(https://static.parastorage.com/services/skins/2.1229.80/images/wysiwyg/core/themes/base/cursor_zoom_out.cur), auto;overflow:hidden;display:block;}
 .wp2_zoomedout {cursor:url(https://static.parastorage.com/services/skins/2.1229.80/images/wysiwyg/core/themes/base/cursor_zoom_in.png), url(https://static.parastorage.com/services/skins/2.1229.80/images/wysiwyg/core/themes/base/cursor_zoom_in.cur), auto;}
 .wp2link {display:block;overflow:hidden;}
 .wp2img {overflow:hidden;}
 .wp2imgimage {position:static;box-shadow:#000 0 0 0;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;}</style><style type="text/css" data-styleid="style-igaxxsmv">.style-igaxxsmvwrapper {min-width:180px;max-width:980px;position:absolute;width:100%;}
 .style-igaxxsmv_hiddenField {display:none !important;}
 .style-igaxxsmv span {color:#324157;float:left;font:normal 14px 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif;max-width:60%;}
 .style-igaxxsmv span.style-igaxxsmv_success {color:#BADA55;}
 .style-igaxxsmv span.style-igaxxsmv_error {color:#8B0000;}
 .style-igaxxsmv button,.style-igaxxsmv input,.style-igaxxsmv textarea {border-radius:0; padding:5px;}
 .style-igaxxsmv input,.style-igaxxsmv textarea {font:normal normal normal 13px/1.4em 'open sans',sans-serif ; background-color:rgba(255, 255, 255, 1);-webkit-appearance:none;-moz-appearance:none;border:1px solid rgba(143, 161, 186, 1);color:#324157;margin:0 0 5px;width:100%;}
 .style-igaxxsmv input.style-igaxxsmv_error,.style-igaxxsmv textarea.style-igaxxsmv_error {font:normal normal normal 13px/1.4em 'open sans',sans-serif ; border:1px solid #8B0000;color:#8B0000;}
 .style-igaxxsmv input::-webkit-input-placeholder,.style-igaxxsmv textarea::-webkit-input-placeholder {color:#8FA1BA;}
 .style-igaxxsmv input:-ms-input-placeholder,.style-igaxxsmv textarea:-ms-input-placeholder {color:#8FA1BA;}
 .style-igaxxsmv input::-ms-input-placeholder,.style-igaxxsmv textarea::-ms-input-placeholder {color:#8FA1BA;}
 .style-igaxxsmv input::placeholder,.style-igaxxsmv textarea::placeholder {color:#8FA1BA;}
 .style-igaxxsmv button {background-color:rgba(72, 174, 203, 1);font:normal normal normal 13px/1.4em 'open sans',sans-serif ; border:0;color:#FFFFFF;cursor:pointer;float:right;margin:0;max-width:35%;}
 .style-igaxxsmv textarea {min-height:130px;resize:none;}
 .style-igaxxsmv[data-state~="mobile"] input {color:#324157;font-size:16px;height:45px;line-height:45px;margin:0 0 15px;padding:0 5px;}
 .style-igaxxsmv[data-state~="mobile"] input::-webkit-input-placeholder {color:#8FA1BA;font-size:16px;}
 .style-igaxxsmv[data-state~="mobile"] input:-ms-input-placeholder {color:#8FA1BA;font-size:16px;}
 .style-igaxxsmv[data-state~="mobile"] input::-ms-input-placeholder {color:#8FA1BA;font-size:16px;}
 .style-igaxxsmv[data-state~="mobile"] input::placeholder {color:#8FA1BA;font-size:16px;}
 .style-igaxxsmv[data-state~="mobile"] textarea {color:#324157;font-size:16px;height:150px;margin:0 0 10px;}
 .style-igaxxsmv[data-state~="mobile"]::-webkit-input-placeholder {color:#8FA1BA;font-size:16px;}
 .style-igaxxsmv[data-state~="mobile"]:-ms-input-placeholder {color:#8FA1BA;font-size:16px;}
 .style-igaxxsmv[data-state~="mobile"]::-ms-input-placeholder {color:#8FA1BA;font-size:16px;}
 .style-igaxxsmv[data-state~="mobile"]::placeholder {color:#8FA1BA;font-size:16px;}
 .style-igaxxsmv[data-state~="right"] {direction:rtl;text-align:right;}
 .style-igaxxsmv[data-state~="right"] span {float:right;}
 .style-igaxxsmv[data-state~="right"] button {float:left;}
 .style-igaxxsmv[data-state~="left"] {direction:ltr;text-align:left;}
 .style-igaxxsmv[data-state~="left"] span {float:left;}
 .style-igaxxsmv[data-state~="left"] button {float:right;}</style><style type="text/css" data-styleid="siteBackground">.siteBackground {width:100%;position:absolute;}
 .siteBackgroundbgBeforeTransition {position:absolute;top:0;}
 .siteBackgroundbgAfterTransition {position:absolute;top:0;}</style><style type="text/css" data-styleid="loginDialog">.loginDialog {position:fixed;width:100%;height:100%;z-index:99;font-family:Arial, sans-serif;font-size:1em;color:#9C9C9C;}
 .loginDialogblockingLayer {background-color:rgba(85, 85, 85, 0.75);position:fixed;top:0;right:0;bottom:0;left:0;visibility:visible;zoom:1;overflow:auto;}
 .loginDialogdialog {background-color:rgba(170, 170, 170, 0.7);width:455px;position:fixed;padding:20px;}
 .loginDialog_wrapper {background-color:rgba(255, 255, 255, 1);padding:45px 40px 0 40px;}
 .loginDialogxButton {position:absolute;top:-14px;right:-14px;cursor:pointer;background:transparent url(https://static.parastorage.com/services/skins/2.1229.80/images/wysiwyg/core/themes/base/viewer_login_sprite.png) no-repeat right top;height:30px;width:30px;}
 .loginDialogxButton:hover {background-position:right -80px;}
 .loginDialogheader {padding-bottom:25px;line-height:30px;}
 .loginDialogfavIcon {float:left;margin:7px 7px 0 0;width:16px;height:16px;}
 .loginDialogtitle {font-size:20px;font-weight:bold;color:#555555;}
 .loginDialog[data-state~="mobile"] {position:absolute;width:100%;height:100%;z-index:99;font-family:Arial, sans-serif;font-size:1em;color:#9C9C9C;top:0;}
 .loginDialog[data-state~="mobile"] .loginDialogheader {padding-bottom:10px;line-height:30px;}
 .loginDialog[data-state~="mobile"] .loginDialogfavIcon {display:none;}
 .loginDialog[data-state~="mobile"] .loginDialogtitle {font-size:14px;}
 .loginDialog[data-state~="mobile"] .loginDialogdialog {width:260px;padding:10px;position:absolute;}
 .loginDialog[data-state~="mobile"] .loginDialog_footer {margin-top:0;padding-bottom:10px;}
 .loginDialog[data-state~="mobile"] .loginDialogcancel {font-size:14px;line-height:30px;}
 .loginDialog[data-state~="mobile"] .loginDialog_wrapper {padding:14px 12px 0 12px;}
 .loginDialog[data-state~="mobile"] .loginDialogsubmitButton {height:30px;width:100px;font-size:14px;}
 .loginDialog_forgot {text-align:left;font-size:12px;}
 .loginDialog_forgot a {color:#0198ff;border-bottom:1px solid #0198ff;}
 .loginDialog_forgot a:hover {color:#0044ff;border-bottom:1px solid #0044ff;}
 .loginDialog_error {font-size:12px;color:#d74401;text-align:right;}
 .loginDialog_footer {width:100%;margin-top:27px;padding-bottom:40px;}
 .loginDialogcancel {color:#9C9C9C;font-size:18px;text-decoration:underline;line-height:36px;}
 .loginDialogcancel:hover {color:#9c3c3c;}
 .loginDialogpasswordInput label {font-size:14px;}
 .loginDialogpasswordInput label[data-type="password"] {font-size:14px;line-height:30px;height:30px;}
 .loginDialogsubmitButton {float:right;cursor:pointer;border:solid 2px #0064a8;height:36px;width:143px;background:transparent url(https://static.parastorage.com/services/skins/2.1229.80/images/wysiwyg/core/themes/base/viewer_login_sprite.png) repeat-x right -252px;color:#ffffff;font-size:24px;font-weight:bold;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.5);}
 .loginDialogsubmitButton:hover {background-position:right -352px;border-color:#004286;}
 .loginDialog[data-state="normal"] .loginDialogerror {display:none;}
 .loginDialog[data-state="error"] .loginDialogerror {display:block;font-size:12px;color:#d74401;text-align:right;}
 .loginDialog[data-state="error"] .loginDialogpasswordInput {border-color:#d74401;}
 .loginDialogpasswordInput {font-size:1em;}
 .loginDialogpasswordInput label {float:none;font-size:17px;line-height:25px;color:#585858;}
 .loginDialogpasswordInput[data-state~="mobile"] label {float:none;font-size:14px;line-height:20px;color:#585858;}
 .loginDialogpasswordInputinput {padding:0 15px;width:100%;height:42px;font-size:19px;line-height:42px;color:#0198ff;margin:0 -3px;background:transparent url(https://static.parastorage.com/services/skins/2.1229.80/images/wysiwyg/core/themes/base/viewer_login_sprite.png) repeat-x right -170px;border:solid 1px #a1a1a1;box-sizing:border-box;}
 .loginDialogpasswordInput[data-state~="mobile"] .loginDialogpasswordInputinput {padding:0 15px;width:100%;height:30px;font-size:14px;line-height:30px;color:#0198ff;margin:0 -3px;background:transparent url(https://static.parastorage.com/services/skins/2.1229.80/images/wysiwyg/core/themes/base/viewer_login_sprite.png) repeat-x right -170px;border:solid 1px #a1a1a1;box-sizing:border-box;}
 .loginDialogpasswordInputinput[data-type="password"] {font-size:38px;}
 .loginDialogpasswordInput[data-state~="mobile"] .loginDialogpasswordInputinput[data-type="password"] {font-size:14px;}
 .loginDialogpasswordInputerrorMessage {display:block;font-size:12px;color:#d74401;text-align:right;height:15px;}
 .loginDialogpasswordInput:not([data-state~="invalid"]) .loginDialogpasswordInputerrorMessage {visibility:hidden;}
 .loginDialogpasswordInput[data-state~="invalid"] .loginDialogpasswordInputerrorMessage {visibility:visible;}
 .loginDialogpasswordInput[data-state~="invalid"] input {border-color:#d74401;}
 .loginDialogpasswordInput[data-state~="invalid"] .loginDialogpasswordInputinput {border-color:#ff0000;}</style><style type="text/css">.testStyles {position:absolute; display: none; z-index: 1}</style><div class="testStyles"></div><style type="text/css" data-styleid="googleFonts">@font-face {
 font-family: 'Amatic SC';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Amatic SC Regular'), local('AmaticSC-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/amaticsc/v11/TUZyzwprpvBS1izr_vO0DQ.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Amatic SC';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Amatic SC Bold'), local('AmaticSC-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/amaticsc/v11/TUZ3zwprpvBS1izr_vOMscG6eQ.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Anton';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Anton Regular'), local('Anton-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/anton/v9/1Ptgg87LROyAm3K9-Co.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Barlow';
 font-style: italic;
 font-weight: 400;
 src: local('Barlow Italic'), local('Barlow-Italic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/7cHrv4kjgoGqM7E_Cfs1wHo.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Barlow';
 font-style: italic;
 font-weight: 700;
 src: local('Barlow Bold Italic'), local('Barlow-BoldItalic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/7cHsv4kjgoGqM7E_CfOA5WogvT8.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Barlow';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Barlow Regular'), local('Barlow-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/7cHpv4kjgoGqM7E_Ass8.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Barlow';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Barlow Bold'), local('Barlow-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/7cHqv4kjgoGqM7E3t-4s6Vop.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Basic';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Basic Regular'), local('Basic-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/basic/v7/xfu_0WLxV2_XKTN-6FQ.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Caudex';
 font-style: italic;
 font-weight: 400;
 src: local('Caudex Italic'), local('Caudex-Italic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/caudex/v7/esDS311QOP6BJUr4yMKNtb8.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Caudex';
 font-style: italic;
 font-weight: 700;
 src: local('Caudex Bold Italic'), local('Caudex-BoldItalic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/caudex/v7/esDV311QOP6BJUr4yMo4kK8PMpA.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Caudex';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Caudex'), url(https://fonts.gstatic.com/s/caudex/v7/esDQ311QOP6BJUr4w_KE.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Caudex';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Caudex Bold'), local('Caudex-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/caudex/v7/esDT311QOP6BJUrwdteUnJ8G.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Chelsea Market';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Chelsea Market'), local('ChelseaMarket-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/chelseamarket/v5/BCawqZsHqfr89WNP_IApC8tzKChsJgo.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Cinzel';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Cinzel Regular'), local('Cinzel-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/cinzel/v7/8vIJ7ww63mVu7gt7-GT-.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Cinzel';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Cinzel Bold'), local('Cinzel-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/cinzel/v7/8vIK7ww63mVu7gtzTUHuHWZf.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Cookie';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Cookie-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/cookie/v8/syky-y18lb0tSbf9kgqX.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Corben';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Corben Regular'), local('Corben-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/corben/v11/LYjDdGzzklQtCMpNqQNA.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Corben';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Corben'), url(https://fonts.gstatic.com/s/corben/v11/LYjAdGzzklQtCMpFHCZQpHov.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Cormorant Garamond';
 font-style: italic;
 font-weight: 400;
 src: local('Cormorant Garamond Italic'), local('CormorantGaramond-Italic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/co3ZmX5slCNuHLi8bLeY9MK7whWMhyjYrHtP.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Cormorant Garamond';
 font-style: italic;
 font-weight: 700;
 src: local('Cormorant Garamond Bold Italic'), local('CormorantGaramond-BoldItalic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/co3WmX5slCNuHLi8bLeY9MK7whWMhyjYrEPzvA-N.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Cormorant Garamond';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Cormorant Garamond Regular'), local('CormorantGaramond-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/co3bmX5slCNuHLi8bLeY9MK7whWMhyjorg.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Cormorant Garamond';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Cormorant Garamond Bold'), local('CormorantGaramond-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/co3YmX5slCNuHLi8bLeY9MK7whWMhyjQEl5vuQ.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Damion';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Damion'), url(https://fonts.gstatic.com/s/damion/v7/hv-XlzJ3KEUe_YZkamwz.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Dancing Script';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Dancing Script Regular'), local('DancingScript-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/dancingscript/v9/If2RXTr6YS-zF4S-kcSWSVi_szLuiuQ.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Dancing Script';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Dancing Script Bold'), local('DancingScript-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/dancingscript/v9/If2SXTr6YS-zF4S-kcSWSVi_szpbr_QkqiY.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'EB Garamond';
 font-style: italic;
 font-weight: 400;
 src: local('EB Garamond Italic'), local('EBGaramond-Italic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/ebgaramond/v9/SlGWmQSNjdsmc35JDF1K5GRwSDw.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'EB Garamond';
 font-style: italic;
 font-weight: 700;
 src: local('EB Garamond Bold Italic'), local('EBGaramond-BoldItalic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/ebgaramond/v9/SlGLmQSNjdsmc35JDF1K5GRwcIAQQgs.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'EB Garamond';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('EB Garamond Regular'), local('EBGaramond-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/ebgaramond/v9/SlGUmQSNjdsmc35JDF1K5FRy.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'EB Garamond';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('EB Garamond Bold'), local('EBGaramond-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/ebgaramond/v9/SlGJmQSNjdsmc35JDF1K5GzObRwV.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Enriqueta';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Enriqueta-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/enriqueta/v6/goksH6L7AUFrRvV44HVjQkqn.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Enriqueta';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Enriqueta-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/enriqueta/v6/gokpH6L7AUFrRvV44HVr92-3kdxA.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Forum';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Forum'), url(https://fonts.gstatic.com/s/forum/v8/6aey4Ky-Vb8Ew_IW.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Fredericka the Great';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Fredericka the Great'), local('FrederickatheGreat'), url(https://fonts.gstatic.com/s/frederickathegreat/v6/9Bt33CxNwt7aOctW2xjbCstzwVKsIBVV--SjxbI.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Jockey One';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Jockey One'), local('JockeyOne-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/jockeyone/v7/HTxpL2g2KjCFj4x8WI6AnI_xGQ.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Josefin Slab';
 font-style: italic;
 font-weight: 400;
 src: local('Josefin Slab Italic'), local('JosefinSlab-Italic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/josefinslab/v8/lW-nwjwOK3Ps5GSJlNNkMalnrz6tDso.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Josefin Slab';
 font-style: italic;
 font-weight: 700;
 src: local('Josefin Slab Bold Italic'), local('JosefinSlab-BoldItalic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/josefinslab/v8/lW-kwjwOK3Ps5GSJlNNkMalnrzYWK9rnHgs.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Josefin Slab';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Josefin Slab Regular'), local('JosefinSlab-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/josefinslab/v8/lW-5wjwOK3Ps5GSJlNNkMalnqg6q.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Josefin Slab';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Josefin Slab Bold'), local('JosefinSlab-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/josefinslab/v8/lW-mwjwOK3Ps5GSJlNNkMalvESu6Kerg.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Jura';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Jura Regular'), local('Jura-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/jura/v9/z7NbdRfiaC4VbcM.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Jura';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Jura Bold'), local('Jura-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/jura/v9/z7NUdRfiaC4VVX9sdCw.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Kelly Slab';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Kelly Slab'), local('KellySlab-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/kellyslab/v7/-W_7XJX0Rz3cxUnJC5t6TkM.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Lato';
 font-style: italic;
 font-weight: 400;
 src: local('Lato Italic'), local('Lato-Italic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/lato/v14/S6u8w4BMUTPHjxsAUi-v.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Lato';
 font-style: italic;
 font-weight: 700;
 src: local('Lato Bold Italic'), local('Lato-BoldItalic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/lato/v14/S6u_w4BMUTPHjxsI5wq_FQfo.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Lato';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Lato Regular'), local('Lato-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/lato/v14/S6uyw4BMUTPHjxAwWw.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Lato';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Lato Bold'), local('Lato-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/lato/v14/S6u9w4BMUTPHh6UVSwaPHA.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Libre Baskerville';
 font-style: italic;
 font-weight: 400;
 src: local('Libre Baskerville Italic'), local('LibreBaskerville-Italic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/librebaskerville/v5/kmKhZrc3Hgbbcjq75U4uslyuy4kn0qNcWx8QCQ.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Libre Baskerville';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Libre Baskerville'), local('LibreBaskerville-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/librebaskerville/v5/kmKnZrc3Hgbbcjq75U4uslyuy4kn0qNXaxY.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Libre Baskerville';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Libre Baskerville Bold'), local('LibreBaskerville-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/librebaskerville/v5/kmKiZrc3Hgbbcjq75U4uslyuy4kn0qviTgY5KcU.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Lobster';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Lobster Regular'), local('Lobster-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/lobster/v20/neILzCirqoswsqX9_oU.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Marck Script';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Marck Script'), local('MarckScript-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/marckscript/v8/nwpTtK2oNgBA3Or78gapdwuCzw.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Monoton';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Monoton'), local('Monoton-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/monoton/v7/5h1aiZUrOngCibe4TkHLRw.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Mr De Haviland';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Mr De Haviland Regular'), local('MrDeHaviland-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/mrdehaviland/v6/OpNVnooIhJj96FdB73296ksbOg3L60Y.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Niconne';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Niconne'), local('Niconne-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/niconne/v7/w8gaH2QvRug1_rTfnQKn3A.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Noticia Text';
 font-style: italic;
 font-weight: 400;
 src: local('Noticia Text Italic'), local('NoticiaText-Italic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/noticiatext/v7/VuJodNDF2Yv9qppOePKYRP12YwtUn0s.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Noticia Text';
 font-style: italic;
 font-weight: 700;
 src: local('Noticia Text Bold Italic'), local('NoticiaText-BoldItalic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/noticiatext/v7/VuJrdNDF2Yv9qppOePKYRP12YwPhulvchDA.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Noticia Text';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Noticia Text'), local('NoticiaText-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/noticiatext/v7/VuJ2dNDF2Yv9qppOePKYRP12aDtd.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Noticia Text';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Noticia Text Bold'), local('NoticiaText-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/noticiatext/v7/VuJpdNDF2Yv9qppOePKYRP1-3R5NtmvV.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Open Sans Condensed';
 font-style: normal;
 font-weight: 300;
 src: local('Open Sans Condensed Light'), local('OpenSansCondensed-Light'), url(https://fonts.gstatic.com/s/opensanscondensed/v12/z7NFdQDnbTkabZAIOl9il_O6KJj73e7Ff1GhPuI.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Open Sans Condensed';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Open Sans Condensed Bold'), local('OpenSansCondensed-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/opensanscondensed/v12/z7NFdQDnbTkabZAIOl9il_O6KJj73e7Ff0GmPuI.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Oswald';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Oswald Regular'), local('Oswald-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/TK3iWkUHHAIjg75GHg.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Oswald';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Oswald Bold'), local('Oswald-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/TK3hWkUHHAIjg75-ohojvQ.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Overlock';
 font-style: italic;
 font-weight: 400;
 src: local('Overlock Italic'), local('Overlock-Italic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/overlock/v7/Z9XTDmdMWRiN1_T9Z7Tc2OCslg.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Overlock';
 font-style: italic;
 font-weight: 700;
 src: local('Overlock Bold Italic'), local('Overlock-BoldItalic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/overlock/v7/Z9XQDmdMWRiN1_T9Z7Tc0FWJhrCj9A.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Overlock';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Overlock Regular'), local('Overlock-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/overlock/v7/Z9XVDmdMWRiN1_T9Z7TX6Ok.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Overlock';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Overlock Bold'), local('Overlock-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/overlock/v7/Z9XSDmdMWRiN1_T9Z7xizfmFtrk.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Patrick Hand';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Patrick Hand'), local('PatrickHand-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/patrickhand/v11/LDI1apSQOAYtSuYWp8ZhfYe8UMLO.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Play';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Play Regular'), local('Play-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/play/v9/6aez4K2oVqwIjtI.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Play';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Play Bold'), local('Play-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/play/v9/6ae84K2oVqwItm4TOpc.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Playfair Display';
 font-style: italic;
 font-weight: 400;
 src: local('Playfair Display Italic'), local('PlayfairDisplay-Italic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/nuFkD-vYSZviVYUb_rj3ij__anPXDTnYhQ.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Playfair Display';
 font-style: italic;
 font-weight: 700;
 src: local('Playfair Display Bold Italic'), local('PlayfairDisplay-BoldItalic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/nuFnD-vYSZviVYUb_rj3ij__anPXDTngOWwe4w.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Playfair Display';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Playfair Display Regular'), local('PlayfairDisplay-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/nuFiD-vYSZviVYUb_rj3ij__anPXPTs.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Playfair Display';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Playfair Display Bold'), local('PlayfairDisplay-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/nuFlD-vYSZviVYUb_rj3ij__anPXBYf9pWk.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Poppins';
 font-style: italic;
 font-weight: 400;
 src: local('Poppins Italic'), local('Poppins-Italic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/pxiGyp8kv8JHgFVrJJLufntF.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Poppins';
 font-style: italic;
 font-weight: 700;
 src: local('Poppins Bold Italic'), local('Poppins-BoldItalic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/pxiDyp8kv8JHgFVrJJLmy15VGdeL.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Poppins';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Poppins Regular'), local('Poppins-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/pxiEyp8kv8JHgFVrJJnedw.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Poppins';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Poppins Bold'), local('Poppins-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/pxiByp8kv8JHgFVrLCz7Z1JlEA.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Questrial';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Questrial'), local('Questrial-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/questrial/v7/QdVUSTchPBm7nuUeVf70viFg.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Raleway';
 font-style: italic;
 font-weight: 400;
 src: local('Raleway Italic'), local('Raleway-Italic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/1Ptsg8zYS_SKggPNyCg4Q4Fv.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Raleway';
 font-style: italic;
 font-weight: 700;
 src: local('Raleway Bold Italic'), local('Raleway-BoldItalic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/1Ptpg8zYS_SKggPNyCgw9qR_DNCe.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Raleway';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Raleway'), local('Raleway-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/1Ptug8zYS_SKggPNyCMISg.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Raleway';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Raleway Bold'), local('Raleway-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/1Ptrg8zYS_SKggPNwJYtWqhPBQ.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Roboto';
 font-style: italic;
 font-weight: 400;
 src: local('Roboto Italic'), local('Roboto-Italic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/KFOkCnqEu92Fr1Mu52xP.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Roboto';
 font-style: italic;
 font-weight: 700;
 src: local('Roboto Bold Italic'), local('Roboto-BoldItalic'), url(https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/KFOjCnqEu92Fr1Mu51TzBhc9.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Roboto';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Roboto'), local('Roboto-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/KFOmCnqEu92Fr1Me5Q.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Roboto';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Roboto Bold'), local('Roboto-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/KFOlCnqEu92Fr1MmWUlvAw.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Rozha One';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Rozha One Regular'), local('RozhaOne-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/rozhaone/v4/AlZy_zVFtYP12Zncg2kRfH38.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Sacramento';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Sacramento'), local('Sacramento-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/sacramento/v5/buEzpo6gcdjy0EiZMBUG4CMf-A.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Sail';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Sail'), local('Sail-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/sail/v8/DPEjYwiBxwYJJB3JBA.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Sarina';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Sarina'), local('Sarina-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/sarina/v6/-F6wfjF3ITQwasLRJ0rQ.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Signika';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Signika Regular'), local('Signika-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/signika/v8/vEFR2_JTCgwQ5ejvG18mAw.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Signika';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Signika Bold'), local('Signika-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/signika/v8/vEFU2_JTCgwQ5ejvE-oDE3lJbw.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Spinnaker';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Spinnaker'), local('Spinnaker-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/spinnaker/v9/w8gYH2oyX-I0_rvR6HmX1XYP.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Suez One';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Suez One'), local('SuezOne-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/suezone/v2/taiJGmd_EZ6rqscQgNFJ.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Work Sans';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: local('Work Sans'), local('WorkSans-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/QGYsz_wNahGAdqQ43Rh_cqDs.ttf) format('truetype');
 }
 @font-face {
 font-family: 'Work Sans';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: local('Work Sans Bold'), local('WorkSans-Bold'), url(https://fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/QGYpz_wNahGAdqQ43Rh3x4X8lthI.ttf) format('truetype');
 }
 </style><style type="text/css" data-styleid="langauges">/*
 This CSS resource incorporates links to font software which is the valuable copyrighted
 property of Monotype Imaging and/or its suppliers. You may not attempt to copy, install,
 redistribute, convert, modify or reverse engineer this font software. Please contact Monotype
 Imaging with any questions regarding Web fonts: http://webfonts.fonts.com
 */
  
 /* latin */
 @font-face {
 font-family: "Helvetica-W01-Roman";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ea95b44a-eab7-4bd1-861c-e73535e7f652.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ea95b44a-eab7-4bd1-861c-e73535e7f652.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4021a3b9-f782-438b-aeb4-c008109a8b64.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/669f79ed-002c-4ff6-965c-9da453968504.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/d17bc040-9e8b-4397-8356-8153f4a64edf.svg#d17bc040-9e8b-4397-8356-8153f4a64edf") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Helvetica-W01-Bold";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f70da45a-a05c-490c-ad62-7db4894b012a.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f70da45a-a05c-490c-ad62-7db4894b012a.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c5749443-93da-4592-b794-42f28d62ef72.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/73805f15-38e4-4fb7-8a08-d56bf29b483b.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/874bbc4a-0091-49f0-93ef-ea4e69c3cc7a.svg#874bbc4a-0091-49f0-93ef-ea4e69c3cc7a") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Braggadocio-W01";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f305266f-adfb-4e4f-9055-1d7328de8ce6.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f305266f-adfb-4e4f-9055-1d7328de8ce6.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/518e4577-eecc-4ecd-adb4-2ee21df35b20.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f46241ad-1f5d-4935-ad69-b0a78c2e191d.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b2a0a25d-e054-4c65-bffa-e5760b48dec3.svg#b2a0a25d-e054-4c65-bffa-e5760b48dec3") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Clarendon-W01-Medium-692107";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c6993450-d795-4fd3-b306-38481733894c.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c6993450-d795-4fd3-b306-38481733894c.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b6878f57-4d64-4d70-926d-fa4dec6173a5.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0a6b6eff-6b5d-46d4-b681-f356eef1e4c1.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/600b1038-76a8-43b4-a2f7-2a6eb0681f95.svg#600b1038-76a8-43b4-a2f7-2a6eb0681f95") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "DIN-Next-W01-Light";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3e0b2cd7-9657-438b-b4af-e04122e8f1f7.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3e0b2cd7-9657-438b-b4af-e04122e8f1f7.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/bc176270-17fa-4c78-a343-9fe52824e501.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3516f91d-ac48-42cd-acfe-1be691152cc4.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/d1b1e866-a411-42ba-8f75-72bf28e23694.svg#d1b1e866-a411-42ba-8f75-72bf28e23694") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "SnellRoundhandW01-Scrip";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/fea0fb7b-884b-4567-a6dc-addb8e67baaa.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/fea0fb7b-884b-4567-a6dc-addb8e67baaa.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/efbfc170-aaf0-4472-91f4-dbb5bc2f4c59.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/d974669d-978c-4bcf-8843-b2b7c366d097.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/5b2427b5-3c1e-4b17-9f3c-720a332c9142.svg#5b2427b5-3c1e-4b17-9f3c-720a332c9142") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Stencil-W01-Bold";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/cc642b17-a005-4f1e-86e8-baffa4647445.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/cc642b17-a005-4f1e-86e8-baffa4647445.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/a9eddc47-990d-47a3-be4e-c8cdec0090c6.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/8d108476-7a62-4664-821f-03c8a522c030.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/7823e34c-67dc-467a-bbfb-efbb5f6c90f0.svg#7823e34c-67dc-467a-bbfb-efbb5f6c90f0") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Helvetica-W01-Light";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/717f8140-20c9-4892-9815-38b48f14ce2b.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/717f8140-20c9-4892-9815-38b48f14ce2b.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/03805817-4611-4dbc-8c65-0f73031c3973.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/d5f9f72d-afb7-4c57-8348-b4bdac42edbb.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/05ad458f-263b-413f-b054-6001a987ff3e.svg#05ad458f-263b-413f-b054-6001a987ff3e") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Victoria-Titling-MT-W90";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2b6731dc-305d-4dcd-928e-805163e26288.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2b6731dc-305d-4dcd-928e-805163e26288.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/faceff42-b106-448b-b4cf-5b3a02ad61f1.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/82f103e4-7b1c-49af-862f-fe576da76996.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/46f6946a-4039-46e8-b001-be3e53068d46.svg#46f6946a-4039-46e8-b001-be3e53068d46") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "AmericanTypwrterITCW01--731025";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/dff8aebe-deee-47a7-8575-b2f39c8473f8.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/dff8aebe-deee-47a7-8575-b2f39c8473f8.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0c0f4d28-4c13-4e84-9a36-e63cd529ae86.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/7f26a278-84b3-4587-bf07-c8cdf7e347a9.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/254ab931-e6d6-4307-9762-5914ded49f13.svg#254ab931-e6d6-4307-9762-5914ded49f13") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Soho-W01-Thin-Condensed";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b2d6b869-3f47-4c92-83d3-4546ffb860d0.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b2d6b869-3f47-4c92-83d3-4546ffb860d0.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f84b539d-ed34-4400-a139-c0f909af49aa.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9ef27401-09c0-434f-b0f0-784445b52ea2.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4ba3546a-32f7-4e7d-be64-8da01b23d46e.svg#4ba3546a-32f7-4e7d-be64-8da01b23d46e") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Pacifica-W00-Condensed";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e50a5bb1-8246-4412-8c27-4a18ba89a0fd.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e50a5bb1-8246-4412-8c27-4a18ba89a0fd.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/6849614c-986c-45b1-a1a7-39c891759bb9.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/8ccb835c-4668-432d-8d1d-099b48aafe4e.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/028040ec-b956-41d8-a07d-b4d3466b8ed8.svg#028040ec-b956-41d8-a07d-b4d3466b8ed8") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Avenida-W01";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/a8138b05-e5ff-482f-a8f6-8be894e01fc3.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/a8138b05-e5ff-482f-a8f6-8be894e01fc3.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/53f05821-c783-4593-bf20-c3d770f32863.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b7215bbe-7870-4733-9e81-28398fbed38b.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/bc2def79-bd99-49b9-98b3-502e34cc5552.svg#bc2def79-bd99-49b9-98b3-502e34cc5552") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "ITC-Arecibo-W01-Regular";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/036d6c0b-d067-431a-ab39-be3b89b1322f.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/036d6c0b-d067-431a-ab39-be3b89b1322f.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/5d6cd606-b520-4335-96e1-755691d666e8.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/03d7d783-5b99-4340-b373-97c00246ec27.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/a5fab48f-93a0-403a-b60e-bfdb0b69d973.svg#a5fab48f-93a0-403a-b60e-bfdb0b69d973") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Droid-Serif-W01-Regular";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/de5702ce-174b-4ee6-a608-6482d5d7eb71.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/de5702ce-174b-4ee6-a608-6482d5d7eb71.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/83ae2051-dcdd-4931-9946-8be747a40d00.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/63f35b58-a40f-4f53-bb3e-20396f202214.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/19db6ebc-2d1b-4835-9588-3fa45ff36f4e.svg#19db6ebc-2d1b-4835-9588-3fa45ff36f4e") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Museo-W01-700";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3b3d99a2-6b36-4912-a93e-29277020a5cf.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3b3d99a2-6b36-4912-a93e-29277020a5cf.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/28d74e9b-4ea9-4e3c-b265-c67a72c66856.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b432b4e1-014a-4ed8-865c-249744f856b0.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/8e63fd1e-adc9-460e-9ef7-bbf98ee32a71.svg#8e63fd1e-adc9-460e-9ef7-bbf98ee32a71") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Museo-Slab-W01-100";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/01ab709f-22cf-4831-b24a-8cf4eb852687.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/01ab709f-22cf-4831-b24a-8cf4eb852687.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/cacc0862-f146-4746-92b1-60e6114a66c4.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/54006f54-b61e-4103-abf8-b1d0294a2a9c.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e5841f2e-b306-4583-bfc3-a0e06742fedd.svg#e5841f2e-b306-4583-bfc3-a0e06742fedd") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Geotica-W01-Four-Open";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/91cc94e6-2c98-4b42-aaec-086abb6a9370.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/91cc94e6-2c98-4b42-aaec-086abb6a9370.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/cc0b2292-9358-41ee-b3b9-429952586f69.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/8558b493-da55-4e6f-b473-56d9c7dff2a4.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ee507e8d-069a-4cb6-b184-62b1f3ab0102.svg#ee507e8d-069a-4cb6-b184-62b1f3ab0102") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Marzo-W00-Regular";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/45563891-20ab-4087-b16c-b3cfc26faac1.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/45563891-20ab-4087-b16c-b3cfc26faac1.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e947b76a-edcf-4519-bc3d-c2da35865717.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c09cb36e-5e79-4033-b854-41e57fbf44fa.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f4245069-28b7-43b7-8a10-708b9f3c398b.svg#f4245069-28b7-43b7-8a10-708b9f3c398b") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "ReklameScriptW00-Medium";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/5af7511a-dccc-450d-b2a2-bb8e3bb62540.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/5af7511a-dccc-450d-b2a2-bb8e3bb62540.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/05b176f5-c622-4c35-af98-c0c056dd5b66.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9dcb5a3c-1c64-4c9c-a402-995bed762eb7.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/1e87d66a-d7f1-4869-8430-51662777be57.svg#1e87d66a-d7f1-4869-8430-51662777be57") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Nimbus-Sans-TW01Con";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2101adaa-6a98-4fa9-b085-3b04c3722637.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2101adaa-6a98-4fa9-b085-3b04c3722637.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/8fb1090e-b4d0-4685-ac8f-3d0c29d60130.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/5d5fc44e-e84b-48ca-a5a7-bed8bdbf79a1.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/24512b2a-e22d-4ebb-887c-a334d039433c.svg#24512b2a-e22d-4ebb-887c-a334d039433c") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Bodoni-W01-Poster";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ab0e3d15-2f64-49c1-8898-817a2235e719.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ab0e3d15-2f64-49c1-8898-817a2235e719.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4d1b9848-7ebd-472c-9d31-4af0aa7faaea.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/197b5ef7-65e6-4af6-9fd9-bc9fc63038c7.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/a9bda117-c293-40b5-a2d8-9f923f32623c.svg#a9bda117-c293-40b5-a2d8-9f923f32623c") format("svg");
 }
  
 /* Mobile system fallbacks */
  
 @font-face {
 font-family: "Comic-Sans-W01-Regular";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0d67e115-f220-4a6a-81c2-ae0035bda922.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0d67e115-f220-4a6a-81c2-ae0035bda922.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/234c98b8-36ae-45ab-8a55-77980708b2bc.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/7ff2970c-1d51-47be-863d-b33afda8fb40.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f1afa7d8-abee-4268-9cf8-85d43150fdb1.svg#f1afa7d8-abee-4268-9cf8-85d43150fdb1") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Courier-PS-W01";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b2977c8d-4907-4cc3-b5ed-3dec9ca68102.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b2977c8d-4907-4cc3-b5ed-3dec9ca68102.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b059d02a-a222-4c63-9fd3-705eaeea1c16.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/52e3d484-7188-4c9e-964e-b7a75e9dfa2f.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c2182c36-8eb4-4a56-a0ff-dba7492ce96c.svg#c2182c36-8eb4-4a56-a0ff-dba7492ce96c") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Impact-W01-2010";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9ae7059b-dd17-4a4c-8872-5cb4dd551277.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9ae7059b-dd17-4a4c-8872-5cb4dd551277.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4cefdf47-0136-4169-9933-3225dbbec9d9.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f7450934-42f3-4193-befa-c825772a9454.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/25aa5449-ccc1-4f0e-ab3f-4cf3b959208f.svg#25aa5449-ccc1-4f0e-ab3f-4cf3b959208f") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Lucida-Console-W01";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/527cb305-deee-4810-b337-67756678c830.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/527cb305-deee-4810-b337-67756678c830.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/60f4a13f-3943-432a-bb51-b612e41239c5.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/38229089-ebec-4782-b8f2-304cfdcea8d8.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f855783c-1079-4396-a7b7-f7d9179145be.svg#f855783c-1079-4396-a7b7-f7d9179145be") format("svg");
 }
  
 @font-face{
 font-family:"Tahoma-W01-Regular";
 src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/1b155b1c-e651-4a51-9d03-0ca480aeaf9f.eot?#iefix");
 src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/1b155b1c-e651-4a51-9d03-0ca480aeaf9f.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/20323430-24f4-4767-9d4d-060d1e89758a.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/6e17e62d-30cb-4840-8e9d-328c6b62316e.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/04ab3894-45ce-42ef-aa11-e7c0cd7f7da9.svg#04ab3894-45ce-42ef-aa11-e7c0cd7f7da9") format("svg");
 }
  
 @font-face{
 font-family:"Arial-W01-Black";
 src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/bf85e414-1b16-4cd1-8ce8-dad15daa7daa.eot?#iefix");
 src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/bf85e414-1b16-4cd1-8ce8-dad15daa7daa.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c6f5bcd6-66fc-44af-be95-bb1f2b38d080.woff") format("woff"),
 url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/7b5b436b-a511-402a-88d6-dbac700cee36.ttf") format("truetype"),
 url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/a5adcd35-c36a-4b18-953d-47c029de4ef6.svg#a5adcd35-c36a-4b18-953d-47c029de4ef6") format("svg");
 }
  
 /* Greek and others */
  
 @font-face{
 font-family:"Tahoma-W15--Regular";
 src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f0dd334c-878c-442c-bda3-0dbd122e87f1.eot?#iefix");
 src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f0dd334c-878c-442c-bda3-0dbd122e87f1.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ae844b11-5158-4caf-90b4-7ace49ac3440.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e63ef4f4-b7b9-4f13-8db5-d7f5cf89839f.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/5ad2ed93-1ba0-4b2c-a421-22c5bcfb5b79.svg#5ad2ed93-1ba0-4b2c-a421-22c5bcfb5b79") format("svg");
 }
  
 @font-face{
 font-family:"Tahoma-W99-Regular";
 src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c3ebf729-2608-4787-9e5a-248f329aface.eot?#iefix");
 src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c3ebf729-2608-4787-9e5a-248f329aface.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/d3bbaa1b-d5e3-431f-93a7-9cea63601bb6.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/78cb924f-227d-4ab9-83d5-f2b2e6656da5.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ca045297-34e1-462e-acc8-75ef196ada02.svg#ca045297-34e1-462e-acc8-75ef196ada02") format("svg");
 }
  
 /*******************/
  
 @font-face {
 font-family: "Coquette-W00-Light";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b8c1ddea-29ea-42ec-8a48-32a89e792d3b.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b8c1ddea-29ea-42ec-8a48-32a89e792d3b.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4e5374b3-a214-41e5-81f0-a34c9292da7e.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c20581c8-0023-4888-aeaa-9d32636dc17f.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e514ed32-1687-47d8-8b39-423fb7664d33.svg#e514ed32-1687-47d8-8b39-423fb7664d33") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Rosewood-W01-Regular";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/bd86870e-0679-4116-aa13-96aa1d6c5944.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/bd86870e-0679-4116-aa13-96aa1d6c5944.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4d9bc879-ab51-45da-bf37-c9710cd1cc32.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/a5564fdb-3616-4f27-a4e4-d932b6ae5b4a.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f128ef28-daf3-477b-8027-0fd8bdad2b91.svg#f128ef28-daf3-477b-8027-0fd8bdad2b91") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "segoe_printregular";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/segoe_print-webfont.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/segoe_print-webfont.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/segoe_print-webfont.woff") format("woff"),
 url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/segoe_print-webfont.ttf") format("truetype"),
 url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/segoe_print-webfont.svg#f128ef28-daf3-477b-8027-0fd8bdad2b91") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: 'Open Sans';
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-regular-webfont.eot');
 src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-regular-webfont.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
 url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-regular-webfont.woff') format('woff'),
 url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-regular-webfont.ttf') format('truetype'),
 url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-regular-webfont.svg#open_sansregular') format('svg');
 }
  
 @font-face {
 font-family: 'Open Sans';
 font-style: normal;
 font-weight: 700;
 src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-bold-webfont.eot');
 src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-bold-webfont.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
 url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-bold-webfont.woff') format('woff'),
 url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-bold-webfont.ttf') format('truetype'),
 url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-bold-webfont.svg#open_sansregular') format('svg');
 }
  
 @font-face {
 font-family: 'Open Sans';
 font-style: italic;
 font-weight: 400;
 src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-italic-webfont.eot');
 src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-italic-webfont.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
 url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-italic-webfont.woff') format('woff'),
 url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-italic-webfont.ttf') format('truetype'),
 url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-italic-webfont.svg#open_sansregular') format('svg');
 }
  
 @font-face {
 font-family: 'Open Sans';
 font-style: italic;
 font-weight: 700;
 src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-bolditalic-webfont.eot');
 src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-bolditalic-webfont.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
 url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-bolditalic-webfont.woff') format('woff'),
 url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-bolditalic-webfont.ttf') format('truetype'),
 url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-bolditalic-webfont.svg#open_sansregular') format('svg');
 }
  
 @font-face{
 font-family:"Avenir-LT-W01_35-Light1475496";
 src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/edefe737-dc78-4aa3-ad03-3c6f908330ed.eot?#iefix");
 src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/edefe737-dc78-4aa3-ad03-3c6f908330ed.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0078f486-8e52-42c0-ad81-3c8d3d43f48e.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/908c4810-64db-4b46-bb8e-823eb41f68c0.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4577388c-510f-4366-addb-8b663bcc762a.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b0268c31-e450-4159-bfea-e0d20e2b5c0c.svg#b0268c31-e450-4159-bfea-e0d20e2b5c0c") format("svg");
 }
 @font-face{
 font-family:"Avenir-LT-W01_85-Heavy1475544";
 src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/6af9989e-235b-4c75-8c08-a83bdaef3f66.eot?#iefix");
 src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/6af9989e-235b-4c75-8c08-a83bdaef3f66.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/d513e15e-8f35-4129-ad05-481815e52625.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/61bd362e-7162-46bd-b67e-28f366c4afbe.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ccd17c6b-e7ed-4b73-b0d2-76712a4ef46b.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/20577853-40a7-4ada-a3fb-dd6e9392f401.svg#20577853-40a7-4ada-a3fb-dd6e9392f401") format("svg");
 }
 @font-face{
 font-family:"BaskervilleMTW01-SmBdIt";
 src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0224f3fd-52d3-499a-ae2f-637a041f87f0.eot?#iefix");
 src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0224f3fd-52d3-499a-ae2f-637a041f87f0.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c887df8e-b6c3-4c97-85b8-91cfdde77b07.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/5c4d5432-75c4-4f6b-a6e7-8af4d54a33d1.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2ee46b89-b7cb-4bbe-9d60-b7ca4354b706.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9714d635-13b3-48b2-9315-5d0f72a69ab9.svg#9714d635-13b3-48b2-9315-5d0f72a69ab9") format("svg");
 }
 @font-face{
 font-family:"Belinda-W00-Regular";
 src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/63d38753-a8d9-4262-b844-3a007ad848b4.eot?#iefix");
 src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/63d38753-a8d9-4262-b844-3a007ad848b4.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/242487aa-209a-4dbd-aca2-64a3c73a8946.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4381b252-d9f8-4201-bbf3-9440e21259e7.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/46c2c4f2-cd15-4b7b-a4b4-aa04dbbd1655.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/334f8999-3703-47f3-b147-96b6dc3bf4b2.svg#334f8999-3703-47f3-b147-96b6dc3bf4b2") format("svg");
 }
 @font-face{
 font-family:"Brandon-Grot-W01-Light";
 src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e00ba30a-0bf3-4c76-9392-8641fa237a92.eot?#iefix");
 src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e00ba30a-0bf3-4c76-9392-8641fa237a92.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/69b40392-453a-438a-a121-a49e5fbc9213.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9362bca5-b362-4543-a051-2129e2def911.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/85060878-ca6c-43cc-ac31-7edccfdca71b.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/47f089a6-c8ce-46fa-b98f-03b8c0619d8a.svg#47f089a6-c8ce-46fa-b98f-03b8c0619d8a") format("svg");
 }
 @font-face{
 font-family:"Bree-W01-Thin-Oblique";
 src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4e33bf74-813a-4818-8313-6ea9039db056.eot?#iefix");
 src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4e33bf74-813a-4818-8313-6ea9039db056.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ceb3b4a3-0083-44ae-95cb-e362f95cc91b.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4d716cea-5ba0-437a-b5a8-89ad159ea2be.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c458fc09-c8dd-4423-9767-e3e27082f155.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/85ffb31e-78ee-4e21-83d8-4313269135a9.svg#85ffb31e-78ee-4e21-83d8-4313269135a9") format("svg");
 }
 @font-face{
 font-family:"Adobe-Caslon-W01-SmBd";
 src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/d2804130-67b0-4fcf-98fe-d781df92a56e.eot?#iefix");
 src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/d2804130-67b0-4fcf-98fe-d781df92a56e.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/becfadb1-eaca-4817-afbd-fe4d61e1f661.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/6530bac7-21ac-4e52-a014-dce6a8d937ab.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b34e8a45-c92d-4402-89bc-43cc51c6b4e0.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0804bb4a-399c-4547-9fa8-0acf6268d8f6.svg#0804bb4a-399c-4547-9fa8-0acf6268d8f6") format("svg");
 }
 @font-face{
 font-family:"Didot-W01-Italic";
 src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9c2cfd19-472b-4ef5-ad73-43eee68dc43b.eot?#iefix");
 src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9c2cfd19-472b-4ef5-ad73-43eee68dc43b.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/abe3d3a9-c990-459f-9407-54ac96cd2f00.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/09a4b57b-7400-4d30-b4ba-d6e303c57868.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/a0cb08d5-975f-4c8d-bcdc-d771a014d92a.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/86d60a09-e8f8-4003-b688-0f8a2aba6532.svg#86d60a09-e8f8-4003-b688-0f8a2aba6532") format("svg");
 }
 @font-face{
 font-family:"Futura-LT-W01-Light";
 src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2b40e918-d269-4fd9-a572-19f5fec7cd7f.eot?#iefix");
 src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2b40e918-d269-4fd9-a572-19f5fec7cd7f.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/26091050-06ef-4fd5-b199-21b27c0ed85e.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/cca525a8-ad89-43ae-aced-bcb49fb271dc.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/88cc7a39-1834-4468-936a-f3c25b5d81a1.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/14d6bf5d-15f1-4794-b18e-c03fb9a5187e.svg#14d6bf5d-15f1-4794-b18e-c03fb9a5187e") format("svg");
 }
 @font-face{
 font-family:"Futura-LT-W01-Book";
 src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/cf053eae-ba1f-44f3-940c-a34b68ccbbdf.eot?#iefix");
 src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/cf053eae-ba1f-44f3-940c-a34b68ccbbdf.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/8bf38806-3423-4080-b38f-d08542f7e4ac.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e2b9cbeb-fa8e-41cd-8a6a-46044b29ba52.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c2a69697-4f06-4764-abd4-625031a84e31.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/dc423cc1-bf86-415c-bc7d-ad7dde416a34.svg#dc423cc1-bf86-415c-bc7d-ad7dde416a34") format("svg");
 }
 @font-face{
 font-family:"Kepler-W03-Light-SCd-Cp";
 src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/fc00d5ae-6d96-4b5c-b68b-4f5bdb562c98.eot?#iefix");
 src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/fc00d5ae-6d96-4b5c-b68b-4f5bdb562c98.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b2b1472c-55f2-478a-a9c9-9373214a27e5.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/20f7861b-3ff7-47f3-b0f5-1e0626824a63.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/5c51e7a0-6ecc-46eb-a9ee-376f8c4073af.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/37bea6d0-2f14-4e48-a76f-fd85171dcf26.svg#37bea6d0-2f14-4e48-a76f-fd85171dcf26") format("svg");
 }
 @font-face{
 font-family:"Lulo-Clean-W01-One-Bold";
 src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0163ac22-50a7-406e-aa64-c62ee6fbf3d7.eot?#iefix");
 src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0163ac22-50a7-406e-aa64-c62ee6fbf3d7.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/aee74cb3-c913-4b54-9722-6001c92325f2.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/80de9d5d-ab5f-40ce-911b-104e51e93d7c.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/1b46b05b-cfdd-4d82-8c2f-5c6cfba1fe60.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/be340f0b-a2d4-41df-acb1-4dc124330a88.svg#be340f0b-a2d4-41df-acb1-4dc124330a88") format("svg");
 }
 @font-face{
 font-family:"Proxima-N-W01-Reg";
 src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/7e90123f-e4a7-4689-b41f-6bcfe331c00a.eot?#iefix");
 src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/7e90123f-e4a7-4689-b41f-6bcfe331c00a.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/64017d81-9430-4cba-8219-8f5cc28b923e.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e56ecb6d-da41-4bd9-982d-2d295bec9ab0.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2aff4f81-3e97-4a83-9e6c-45e33c024796.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ab9cd062-380f-4b53-b1a7-c0bec7402235.svg#ab9cd062-380f-4b53-b1a7-c0bec7402235") format("svg");
 }
 @font-face{
 font-family:"Trend-Sans-W00-Four";
 src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/392aa98f-a1bf-4dc4-9def-a5d27c73a0de.eot?#iefix");
 src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/392aa98f-a1bf-4dc4-9def-a5d27c73a0de.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/29c66f1e-5243-4f34-8a19-47405f72954c.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c81cca03-5f1a-4252-9950-096e60e2bde9.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/569b48ce-f71b-4e2d-a80a-1920efbd7187.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f284409f-3669-43df-bfe1-f9f9ee1bbc07.svg#f284409f-3669-43df-bfe1-f9f9ee1bbc07") format("svg");
 }
  
 @font-face{
 font-family:"DINNeuzeitGroteskLTW01-_812426";
 src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b41558bd-2862-46c0-abf7-536d2542fa26.eot?#iefix");
 src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b41558bd-2862-46c0-abf7-536d2542fa26.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/5cee8d6e-89ad-4d8c-a0ac-584d316b15ae.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/388ef902-2c31-4818-abb1-a40dcd81f6d6.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/29c60077-2614-4061-aa8d-5bcfdf7354bb.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/76250d27-b353-4f3b-90c6-0ff635fabaab.svg#76250d27-b353-4f3b-90c6-0ff635fabaab") format("svg");
 }
 @font-face{
 font-family:"Peaches-and-Cream-Regular-W00";
 src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2250f930-9a6d-4486-a0eb-6b407c5d6c9b.eot?#iefix");
 src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2250f930-9a6d-4486-a0eb-6b407c5d6c9b.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3c5beda8-45cc-4f76-abca-8eccfeb6220c.woff2") format("woff2"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b36b499f-d776-461c-bacb-fcbebe1cb9b4.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/896d3828-26ce-462a-9f70-62e0b5c90a70.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0dccbec2-a882-4dd9-8da0-3a035c808ce0.svg#0dccbec2-a882-4dd9-8da0-3a035c808ce0") format("svg");
 }
  
 /* latin-ext */
  
 @font-face {
 font-family: "Helvetica-W02-Roman";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e4bd4516-4480-43df-aa6e-4e9b9029f53e.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e4bd4516-4480-43df-aa6e-4e9b9029f53e.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b56b944e-bbe0-4450-a241-de2125d3e682.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/7da02f05-ae8b-43a1-aeb9-83b3c0527c06.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/66cac56e-d017-4544-9d0c-f7d978f0c5c2.svg#66cac56e-d017-4544-9d0c-f7d978f0c5c2") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Helvetica-W02-Bold";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/8c0d8b0f-d7d6-4a72-a418-c2373e4cbf27.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/8c0d8b0f-d7d6-4a72-a418-c2373e4cbf27.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/192dac76-a6d9-413d-bb74-22308f2e0cc5.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/47584448-98c4-436c-89b9-8d6fbeb2a776.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/375c70e5-6822-492b-8408-7cd350440af7.svg#375c70e5-6822-492b-8408-7cd350440af7") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Clarendon-W02-Medium-693834";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/be976e1d-6edc-4a1b-b50e-a6d326b5a02f.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/be976e1d-6edc-4a1b-b50e-a6d326b5a02f.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/01681361-4a95-4651-a6c8-4005d0fc4a79.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/fdc26895-148e-4fa8-898d-5eb459dabecf.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/d59136e2-c38a-4ad4-8dec-2d258c12fd80.svg#d59136e2-c38a-4ad4-8dec-2d258c12fd80") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "DIN-Next-W02-Light";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/48e5a0e1-2d56-46e5-8fc4-3d6d5c973cbf.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/48e5a0e1-2d56-46e5-8fc4-3d6d5c973cbf.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/07d62b21-8d7a-4c36-be86-d32ab1089972.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c0050890-bbed-44b9-94df-2611d72dbb06.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9f774d17-c03a-418e-a375-34f3beecbc7a.svg#9f774d17-c03a-418e-a375-34f3beecbc7a") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "AmericanTypwrterITCW02--737091";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/04bcef92-4ec9-4491-9f06-433987df0eea.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/04bcef92-4ec9-4491-9f06-433987df0eea.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4e5713c6-f9bf-44d7-bc17-775b7c102f1c.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/80e40eb9-815f-4b42-9e99-297117a6ef52.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/25bb0c90-be7f-4dfc-bfff-5cd159d09832.svg#25bb0c90-be7f-4dfc-bfff-5cd159d09832") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Helvetica-W02-Light";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ff80873b-6ac3-44f7-b029-1b4111beac76.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ff80873b-6ac3-44f7-b029-1b4111beac76.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/80c34ad2-27c2-4d99-90fa-985fd64ab81a.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b8cb02c2-5b58-48d8-9501-8d02869154c2.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/92c941ea-2b06-4b72-9165-17476d424d6c.svg#92c941ea-2b06-4b72-9165-17476d424d6c") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Soho-W02-Thin-Condensed";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/61d1e245-4016-4f23-ad7a-409a44cabe90.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/61d1e245-4016-4f23-ad7a-409a44cabe90.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/68eb3cfd-be6c-4f9e-8ca4-e13ce8d29329.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/6db04d94-de0b-4bf0-bf94-113fd27e7440.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/84e110e9-fd29-4036-b9ad-27968a6ba793.svg#84e110e9-fd29-4036-b9ad-27968a6ba793") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Avenida-W02";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/131201ff-3951-4583-b4d9-2bc668927583.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/131201ff-3951-4583-b4d9-2bc668927583.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/582278da-0505-4fbe-9102-2b529c7c973a.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b82fbde2-1655-4728-96a9-90ef022c4590.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/d325b64f-214b-4fc0-80d6-4c61621cd542.svg#d325b64f-214b-4fc0-80d6-4c61621cd542") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Droid-Serif-W02-Regular";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/872d17cf-70ac-4722-b8ef-0f1578125042.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/872d17cf-70ac-4722-b8ef-0f1578125042.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/764779cf-076d-427a-87b4-136ccc83fba0.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f32cc734-5673-41a1-bd6e-1900c78691f5.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f627e21b-c1a5-4e7a-b072-37391ee8dcef.svg#f627e21b-c1a5-4e7a-b072-37391ee8dcef") format("svg");
 }
  
 /* Mobile system fallbacks */
  
 @font-face {
 font-family: "Comic-Sans-W02-Regular";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/6a8b1499-f534-46fe-a0af-835bc83226cd.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/6a8b1499-f534-46fe-a0af-835bc83226cd.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/301e2ea2-8153-453c-9051-0a729098e682.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/cbe882c0-2ac0-4a28-8fe7-14e527942047.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ec680f09-6b07-442d-ab11-cea208cc138d.svg#ec680f09-6b07-442d-ab11-cea208cc138d") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Courier-PS-W02";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/440875eb-e437-41fc-8aae-b5658bbea3b7.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/440875eb-e437-41fc-8aae-b5658bbea3b7.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/bcc470b9-5a9b-45e9-bf60-6daca06bc70e.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f9018056-f579-4c4c-95ea-9bd02b859724.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f6d0e775-b2fc-4bc8-8967-cd78486d451c.svg#f6d0e775-b2fc-4bc8-8967-cd78486d451c") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Impact-W02-2010";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/02fb45ce-d7cc-491c-a176-e2a883a632b2.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/02fb45ce-d7cc-491c-a176-e2a883a632b2.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/eb1185bb-8f9d-4855-83fa-d06f0efef677.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/5386718d-bec6-41c5-b998-12dd1c859c53.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/01aba52b-d32b-41fc-a681-d7b4dfa43041.svg#01aba52b-d32b-41fc-a681-d7b4dfa43041") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Lucida-Console-W02";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/5606db21-eb18-48fa-979b-63bdf28555c0.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/5606db21-eb18-48fa-979b-63bdf28555c0.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3e5b24ea-4345-4830-8c7d-0e7ef26b4e63.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/7b175f51-ff6c-47d2-908c-ee8538c2880d.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/bd1a6a52-e0c2-4a1b-b5a4-2d25ec2b5706.svg#bd1a6a52-e0c2-4a1b-b5a4-2d25ec2b5706") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Tahoma-W02-Regular";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/bb223dcd-0a16-4e5a-b38b-4f2a29f2bcbb.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/bb223dcd-0a16-4e5a-b38b-4f2a29f2bcbb.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/94e45703-fbd7-46e5-9fcd-228ae59d6266.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ef282b80-58de-4b03-a90f-c5703d54e3b7.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/cb11dfc6-f3c4-4a58-83ac-df735ba9c428.svg#cb11dfc6-f3c4-4a58-83ac-df735ba9c428") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Rosewood-W08-Regular";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f432fcbc-ae52-4db1-a4b3-c7145e69b3b6.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f432fcbc-ae52-4db1-a4b3-c7145e69b3b6.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/62a23651-230c-4724-b2c0-087544ed1a27.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e46f32da-eb61-45e5-a1b8-49f3a5f782f8.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9e73fac6-b45b-4ac5-a601-9a0d70cd45b2.svg#9e73fac6-b45b-4ac5-a601-9a0d70cd45b2") format("svg");
 }
  
 @font-face{
 font-family:"Arial-W02-Black";
 src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c06088a2-994d-44b4-9b38-55d2ae9e13a9.eot?#iefix");
 src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c06088a2-994d-44b4-9b38-55d2ae9e13a9.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/41280d6d-9240-4d82-9e98-3ea1a1913501.woff") format("woff"),
 url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/bc33f504-28ac-46ae-b258-d4fd1f599c47.ttf") format("truetype"),
 url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0faa6338-fe10-42e6-9346-2c6626ddcd73.svg#0faa6338-fe10-42e6-9346-2c6626ddcd73") format("svg");
 }
  
 /* cyrillic */
 @font-face {
 font-family: "DIN-Next-W10-Light";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3d009cd7-c8fe-40c0-93da-74f4ea8c530b.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3d009cd7-c8fe-40c0-93da-74f4ea8c530b.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/a9e95a29-98a7-404a-90ee-1929ad09c696.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0a7663fd-eae8-4e50-a67a-225271f8cceb.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/58ae9be9-5d95-44b6-8b6c-e6da6a46822c.svg#58ae9be9-5d95-44b6-8b6c-e6da6a46822c") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Helvetica-LT-W10-Bold";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9fe262dc-5a55-4d75-91a4-aed76bd32190.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9fe262dc-5a55-4d75-91a4-aed76bd32190.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0a3939d0-3833-4db3-8b85-f64c2b3350d2.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/1b128d6d-126f-4c9c-8f87-3e7d30a1671c.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b791c850-fde1-48b3-adf0-8998d55b0866.svg#b791c850-fde1-48b3-adf0-8998d55b0866") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Helvetica-LT-W10-Roman";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/686a6a06-e711-4bd2-b393-8504a497bb3c.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/686a6a06-e711-4bd2-b393-8504a497bb3c.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/6f8d1983-4d34-4fa4-9110-988f6c495757.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/7903ee3f-e9ab-4bdc-b7d2-d232de2da580.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9c58e9ea-fdea-4b9c-b0f9-0a2157389ed0.svg#9c58e9ea-fdea-4b9c-b0f9-0a2157389ed0") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Bodoni-Poster-W10";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3f2ac2b4-0662-446d-8b8a-51738492ea04.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3f2ac2b4-0662-446d-8b8a-51738492ea04.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e04da7b7-ccbf-4cbf-b19a-947551d17de6.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/cb3483cd-190a-4634-b345-d88f22f1e6f5.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/fea2ad42-3ce1-43c4-b571-39159cc109a6.svg#fea2ad42-3ce1-43c4-b571-39159cc109a6") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Droid-Serif-W10-Regular";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/d039cfc8-41eb-46d5-ad1a-faf4f0d26222.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/d039cfc8-41eb-46d5-ad1a-faf4f0d26222.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/571d67cb-de3d-41af-8c0a-06a53d490466.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/70f941f5-d702-4e7b-8b15-ee65e6b855b9.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e0ffd68e-55a8-4537-b2d1-c51865ac15ee.svg#e0ffd68e-55a8-4537-b2d1-c51865ac15ee") format("svg");
 }
  
 /* Mobile system fallbacks */
  
 @font-face {
 font-family: "Comic-Sans-W10-Regular";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/6ea78fbd-72da-406c-bd23-556297e62ebb.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/6ea78fbd-72da-406c-bd23-556297e62ebb.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/73381861-eb6a-4f7c-8c14-cd34a714f943.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/93adf2cf-f54c-4a73-8ec7-43fe0b2c91a1.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/a89d4dba-ce62-4aaa-8187-bea28a2b3a90.svg#a89d4dba-ce62-4aaa-8187-bea28a2b3a90") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Courier-PS-W10";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/efcef8d3-4e54-4965-a5f0-67f288d40c0a.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/efcef8d3-4e54-4965-a5f0-67f288d40c0a.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2593bfe2-2f34-4218-a1e2-fde3bdc686e1.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e84e67b7-d822-43f4-80a9-315fddffd712.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/7bbc8148-b9e2-49ad-bd2a-b6a8ba78efa6.svg#7bbc8148-b9e2-49ad-bd2a-b6a8ba78efa6") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Impact-W10-2010";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2f6579cb-5ade-4b70-a96a-8fe9485fe73f.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2f6579cb-5ade-4b70-a96a-8fe9485fe73f.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/1c7b5ef1-5b09-4473-8003-a974846653a7.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/805172a0-d718-48ac-9053-873641b3e236.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/1979f98e-b074-4385-81b0-772f28a00668.svg#1979f98e-b074-4385-81b0-772f28a00668") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Lucida-Console-W10-0";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e9678295-b67a-4b01-bfb4-a357fa5dd939.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e9678295-b67a-4b01-bfb4-a357fa5dd939.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2c0bffef-a666-4646-a4bc-7faf1fa689f5.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4696d714-e3c0-4351-9df8-2e4449d30c3d.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/936712ee-6903-4ab8-b6ad-99e7ca1721d0.svg#936712ee-6903-4ab8-b6ad-99e7ca1721d0") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Tahoma-W10-Regular";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/50c03b26-fd3d-4fa1-96d0-d88b72129c4f.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/50c03b26-fd3d-4fa1-96d0-d88b72129c4f.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9ee00678-b6d7-4b4f-8448-70cfa267d36b.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/6861fb60-a657-44e2-92fa-86bd26cd2657.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/bf5f466c-6f51-449d-91b3-32f1f0c2b796.svg#bf5f466c-6f51-449d-91b3-32f1f0c2b796") format("svg");
 }
  
 @font-face{
 font-family:"Arial-W10-Black";
 src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/26819459-0b68-486b-ae05-2ecdbd222feb.eot?#iefix");
 src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/26819459-0b68-486b-ae05-2ecdbd222feb.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/7cfb7eb0-2332-4048-a7f4-2c3fa389c3a3.woff") format("woff"),
 url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2edafc36-cb97-4b1a-8803-a7b2e6125929.ttf") format("truetype"),
 url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/00760470-0987-4c68-844d-564282fc8ff9.svg#00760470-0987-4c68-844d-564282fc8ff9") format("svg");
 }
  
 /* korean */
 @font-face {
 font-family: "FBBlueGothicL";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/902109a4-ea36-40b3-a234-05747684a610.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/902109a4-ea36-40b3-a234-05747684a610.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/1a10c1c0-157a-4f57-96c1-1af2fc242e06.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/31b02a27-3c41-4593-bfbf-84702627c9fd.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e4aaa0ee-fcdd-4558-9d8e-be75c6b8c417.svg#e4aaa0ee-fcdd-4558-9d8e-be75c6b8c417") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "FBChamBlue";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3df084ed-47e4-4347-91c7-44d290c2c093.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3df084ed-47e4-4347-91c7-44d290c2c093.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/75c0e570-e4e0-4e86-a031-1ade01e5b3f5.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b9eacc4f-ef9b-4ff5-bf09-ffca8edc43e2.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/12333ad5-3ac0-4a7d-b109-6d8c8101515a.svg#12333ad5-3ac0-4a7d-b109-6d8c8101515a") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "FBGreen";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/89bbab6a-1291-4439-9384-bc7e36aae8e0.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/89bbab6a-1291-4439-9384-bc7e36aae8e0.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/399c1f00-ff31-4f87-868c-bcbfcabcdd51.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ad6cc8e5-052c-4d6c-ab7b-66b2f70edb5f.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0045c511-e366-4e81-bd42-131808ac750f.svg#0045c511-e366-4e81-bd42-131808ac750f") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "FBNeoGothic";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3323e5a2-cefa-4887-9de9-9fd287987664.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3323e5a2-cefa-4887-9de9-9fd287987664.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c52a9d59-984f-45b4-bfd7-6f6af54eb89f.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/58e6245d-754a-4a05-9bd2-25a655e31640.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/29c28905-cc56-4077-86f5-917ad8e34c1c.svg#29c28905-cc56-4077-86f5-917ad8e34c1c") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "FBPlum";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/837a8a7f-bb60-42ed-a5bc-c9368cc1ecba.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/837a8a7f-bb60-42ed-a5bc-c9368cc1ecba.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/101fd386-ed60-4ed9-8ac2-80d0492347ac.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/5539addf-e60b-4fba-a356-cbab8abd16c6.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/6329eea0-a953-45d7-9074-6f0594e27df7.svg#6329eea0-a953-45d7-9074-6f0594e27df7") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "NanumGothic-Regular";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/nanum-gothic-regular.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/nanum-gothic-regular.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/nanum-gothic-regular.woff") format("woff"),
 url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/nanum-gothic-regular.ttf") format("truetype");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "BM-HANNA";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/bm-hanna.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/bm-hanna.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/bm-hanna.woff") format("woff"),
 url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/bm-hanna.ttf") format("truetype");
 }
  
 /* arabic */
 @font-face {
 font-family: "AhmedLTW20-OutlineRegul";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3b019dda-5201-4a96-ab40-449f0785e578.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3b019dda-5201-4a96-ab40-449f0785e578.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/bc9495bd-5edc-4c5b-be28-dfb45e27e688.woff") format("woff"),
 url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/bcaca41c-2840-4aef-9fb4-f0c66589e9cd.ttf") format("truetype"),
 url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b5000ada-6fa4-4aae-8c7e-6e6abda2be56.svg#b5000ada-6fa4-4aae-8c7e-6e6abda2be56") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Arian-LT-W20-Light";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3e151393-e605-418c-8050-fb734e7b64b3.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3e151393-e605-418c-8050-fb734e7b64b3.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c977bad6-94c3-457c-9771-d8e0017a33c2.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/a7bdf7c7-b425-4dae-b583-9f86ec510f9f.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/da80aad9-b3bc-417c-963f-b9033a872ec1.svg#da80aad9-b3bc-417c-963f-b9033a872ec1") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Arian-LT-W20-Regular";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/64ef878b-c690-447b-a020-f4491b2de821.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/64ef878b-c690-447b-a020-f4491b2de821.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c257a373-9919-458c-b7b2-83850775058d.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/afa67eb7-2358-4d1d-bdcd-da0436f5cfb2.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/57ba934e-c7af-4166-a22c-48eaf65f26bb.svg#57ba934e-c7af-4166-a22c-48eaf65f26bb") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Janna-LT-W20-Regular";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/a9c47d30-0eca-434f-8082-ac141c4c97b3.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/a9c47d30-0eca-434f-8082-ac141c4c97b3.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/26c24286-5aab-4747-81b9-54330e77fb14.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9c4c7fff-85b6-442f-9726-af5f49d49e53.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/a24f53ee-e15e-4931-89a3-b6f17fbfcd72.svg#a24f53ee-e15e-4931-89a3-b6f17fbfcd72") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Kufi-LT-W20-Regular";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/774ebfa2-6ac0-48cf-8c15-1394d7bab265.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/774ebfa2-6ac0-48cf-8c15-1394d7bab265.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e0e311dc-5674-493c-8c19-f0a0a1422837.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/96829dee-2b11-4389-a3b6-35eabd423234.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e7b93a7e-e623-4628-809c-4ae5df08148b.svg#e7b93a7e-e623-4628-809c-4ae5df08148b") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "HelveticaNeueLTW20-Ligh";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ab7f002d-5f09-4a65-b7ad-9f01ec5bfaf0.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ab7f002d-5f09-4a65-b7ad-9f01ec5bfaf0.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b8ee7e47-48e4-4b5b-8a74-cf02708fb54a.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/074fa346-a8c5-4331-9d93-7a06123af067.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e953f49c-15a9-4394-97dd-a3f230e12e0b.svg#e953f49c-15a9-4394-97dd-a3f230e12e0b") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Midan-W20";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4d56c718-5282-4923-867f-763af2fa8575.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4d56c718-5282-4923-867f-763af2fa8575.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/be87d34b-77db-4286-87d9-d2964115c6c5.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/539016b8-1f78-4507-b542-c9e55b269ac6.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/3b8c2857-0ab3-4ea6-90bc-9928bf53340c.svg#3b8c2857-0ab3-4ea6-90bc-9928bf53340c") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "TanseekModernW20-Light";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/73d94c9b-15bd-4af9-bda1-c5ee4ed1c409.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/73d94c9b-15bd-4af9-bda1-c5ee4ed1c409.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/688d77ff-8c0d-4baf-ac95-f45c034e1caf.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/177fb002-a619-4d25-8a79-af7d0e9a1ee6.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/4fa09e39-beb9-46ca-bfcc-f9518ab4a9bd.svg#4fa09e39-beb9-46ca-bfcc-f9518ab4a9bd") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "DINNextLTW23-UltraLight";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b4a0535b-3a89-43bd-b3fb-b6619d0b0a09.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b4a0535b-3a89-43bd-b3fb-b6619d0b0a09.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/63b0b154-64e6-4846-be80-b601f3ce9b28.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f3f08f13-d46f-4589-90ac-70c0a21cd061.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/10870395-15e4-40b0-8f7e-5ffab7195224.svg#10870395-15e4-40b0-8f7e-5ffab7195224") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "ArabicTypesettingW23-Re";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/28b4ce0b-3a59-4f7c-ab3f-909d63dd0351.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/28b4ce0b-3a59-4f7c-ab3f-909d63dd0351.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/5a32e87e-0f32-4971-a43f-4ec453bc74ca.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/50f516bf-5611-4134-9556-2131aaea2b78.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/8db4ca73-82e1-4259-afcd-c1f15b14f62b.svg#8db4ca73-82e1-4259-afcd-c1f15b14f62b") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "CoHeadlineW23-ArabicBol";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/925638f2-9ed0-4f9a-a78d-61d6eddd2b54.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/925638f2-9ed0-4f9a-a78d-61d6eddd2b54.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b15a6899-c706-46a9-8c2b-a80b62ba301b.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/36ad9b9b-5fb9-49e6-ad2d-1daafccea16a.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/05e393a0-71df-4e02-b8ba-6f68f2b23b92.svg#05e393a0-71df-4e02-b8ba-6f68f2b23b92") format("svg");
 }
  
 @font-face{
 font-family:'Amiri';
 src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/amiri-regular.eot');
 src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/amiri-regular.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
 url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/amiri-regular.woff') format('woff'),
 url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/amiri-regular.ttf') format('truetype');
 }
  
 @font-face{
 font-family:'Droid-Naskh';
 src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/droidnaskh-regular.eot');
 src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/droidnaskh-regular.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
 url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/droidnaskh-regular.woff') format('woff'),
 url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/droidnaskh-regular.ttf') format('truetype');
 }
  
 /* hebrew */
 @font-face {
 font-family: "Adler-W26-Regular";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/8fa9b915-180f-4b72-aee7-22fd066c52c6.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/8fa9b915-180f-4b72-aee7-22fd066c52c6.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/fcb3f76f-a112-479e-ab7f-ab1c2be906c9.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/ceda4e97-a631-4986-8cab-709e1775be33.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/353c7faf-0d58-475b-8caa-f1d863e0cf1d.svg#353c7faf-0d58-475b-8caa-f1d863e0cf1d") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Frank-Ruhl-W26-Regular";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/90882399-52f1-42a9-986b-c2c49d3fb409.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/90882399-52f1-42a9-986b-c2c49d3fb409.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/0e834425-e268-4b38-b5a8-f24b8632d6ae.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/cb5aceab-5dbf-4c09-b650-7c9d526cc117.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/850e45c9-2003-49fa-8e3f-c7dfd6579acc.svg#850e45c9-2003-49fa-8e3f-c7dfd6579acc") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Haim-Arukeem-W26-Medium";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/6de8df0c-23af-49b9-9578-42db4c756d2d.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/6de8df0c-23af-49b9-9578-42db4c756d2d.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/f70c24b0-d6be-4d04-99cd-46efc41d00b4.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/2dd64ac4-7c3a-47fb-acdb-063b811c93d5.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/a7ab1444-5d94-4474-9d31-86df47d8d5c1.svg#a7ab1444-5d94-4474-9d31-86df47d8d5c1") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Miriam-W26-Medium";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/acfa87dd-5042-40e1-87e9-12e4a559269f.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/acfa87dd-5042-40e1-87e9-12e4a559269f.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/21aeb0a3-3309-4415-818b-36f94e2a1a3a.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c5acaffd-7553-42ff-a693-8b9be795b4b3.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/dd50d8fb-6769-469f-8bfa-9caed8e6df18.svg#dd50d8fb-6769-469f-8bfa-9caed8e6df18") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Nekudot-W26-Bold";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c0a57107-844c-4847-afc6-00f3cb3c4d5f.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c0a57107-844c-4847-afc6-00f3cb3c4d5f.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/c28b65cd-9544-42f1-9ffc-d6ffa544e6fb.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/9aa74607-c9af-4c4b-9a3f-fc76488dca25.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/00381de4-f82a-4939-b8e1-1bbde51ac4ce.svg#00381de4-f82a-4939-b8e1-1bbde51ac4ce") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Gulash-W26-Regular";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/7c672276-1d07-4ff2-8b1d-3245af0dc5cc.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/7c672276-1d07-4ff2-8b1d-3245af0dc5cc.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/64f53eeb-1d5e-493c-aa3b-aa8e2c066320.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/7e32a874-81bc-4d38-87aa-ff626ce5a400.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/857d7efc-7a9c-457d-8aa5-44f0992e6441.svg#857d7efc-7a9c-457d-8aa5-44f0992e6441") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Shabazi-W26-Bold";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/dc7f3c57-fb2d-4656-9224-ef9f1c88477e.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/dc7f3c57-fb2d-4656-9224-ef9f1c88477e.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/09048cb1-f6a6-4b44-9d96-6d20013ef7e8.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/fec4486e-254a-4cb4-b1a0-859cf2190792.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b25da79b-ff9a-486e-bf4f-2893c47da939.svg#b25da79b-ff9a-486e-bf4f-2893c47da939") format("svg");
 }
  
 @font-face{
 font-family:"Chips-W26-Normal";
 src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/aa157336-ffa1-476e-9a72-e9f516e87ca3.eot?#iefix");
 src:url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/aa157336-ffa1-476e-9a72-e9f516e87ca3.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/e526922d-4fe2-4e4d-834d-6b62ebd244da.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/03e7eb16-072f-4c53-b299-08535bff2421.ttf") format("truetype"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/b21a0ec6-8efb-40de-99f1-20a11d482401.svg#b21a0ec6-8efb-40de-99f1-20a11d482401") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Alef-Regular";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/alef-regular.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/alef-regular.eot?#iefix") format("eot"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/alef-regular.woff") format("woff"),url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/alef-regular.ttf") format("truetype");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "OpenSansHebrewCondensed-Regular";
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-hebrew-condensed-regular.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-hebrew-condensed-regular.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-hebrew-condensed-regular.woff") format("woff"),
 url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/opensans-hebrew-condensed-regular.ttf") format("truetype");
 }
  
 @font-face{
 font-family:'almoni-dl-aaa-300';
 font-weight:300; /*(light)*/
 src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/almoni-dl-aaa-300.eot');
 src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/almoni-dl-aaa-300.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
 url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/almoni-dl-aaa-300.woff') format('woff'),
 url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/almoni-dl-aaa-300.ttf') format('truetype');
 }
  
 @font-face{
 font-family:'almoni-dl-aaa-400';
 font-weight:400; /*(regular)*/
 font-style: normal;
 src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/almoni-dl-aaa-400.eot');
 src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/almoni-dl-aaa-400.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
 url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/almoni-dl-aaa-400.woff') format('woff'),
 url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/almoni-dl-aaa-400.ttf') format('truetype');
 }
  
 @font-face{
 font-family:'almoni-dl-aaa-700';
 src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/almoni-dl-aaa-700.eot');
 src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/almoni-dl-aaa-700.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
 url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/almoni-dl-aaa-700.woff') format('woff'),
 url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/almoni-dl-aaa-700.ttf') format('truetype');
 }
  
 @font-face{
 font-family:'asimon-aaa-400';
 src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/asimon-aaa-400.eot');
 src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/asimon-aaa-400.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
 url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/asimon-aaa-400.woff') format('woff'),
 url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/asimon-aaa-400.ttf') format('truetype');
 }
  
 @font-face{
 font-family:'atlas-aaa-500';
 src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/atlas-aaa-500.eot');
 src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/atlas-aaa-500.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
 url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/atlas-aaa-500.woff') format('woff'),
 url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/atlas-aaa-500.ttf') format('truetype');
 }
  
 @font-face{
 font-family:'mixtape-aaa-400';
 src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/mixtape-aaa-400.eot');
 src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/mixtape-aaa-400.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
 url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/mixtape-aaa-400.woff') format('woff'),
 url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/mixtape-aaa-400.ttf') format('truetype');
 }
  
 @font-face{
 font-family:'museum-aaa-400';
 src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/museum-aaa-400.eot');
 src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/museum-aaa-400.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
 url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/museum-aaa-400.woff') format('woff'),
 url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/museum-aaa-400.ttf') format('truetype');
 }
  
 @font-face{
 font-family:'omes-aaa-400';
 src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/omes-aaa-400.eot');
 src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/omes-aaa-400.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
 url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/omes-aaa-400.woff') format('woff'),
 url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/omes-aaa-400.ttf') format('truetype');
 }
  
 @font-face{
 font-family:'MeodedPashut-oeregular';
 src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/meodedpashut_oeregular.eot');
 src: url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/meodedpashut_oeregular.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
 url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/meodedpashut_oeregular.woff') format('woff'),
 url('//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/open-source/meodedpashut_oeregular.ttf') format('truetype'),
 url("//static.parastorage.com/services/third-party/fonts/user-site-fonts/fonts/meodedpashut_oeregular.svg#meodedpashut_oeregular") format("svg");
 }
  
 /* This fonts are from google fonts, We added them so we can configure the weights */
  
 /** Roboto Thin**/
  
 @font-face {
 font-family: "Roboto-Thin";
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/hNdh1kLam5Qu9t6-swGJgPesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/hNdh1kLam5Qu9t6-swGJgPesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/e7MeVAyvogMqFwwl61PKhPesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/idLYXfFa1c7oAPILDl4z0fesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/BhNUF0UvSiDyKi5GMZK0cPesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=Rd0cKaNHVPp3zNwTc2cJ6fesZW2xOQ-xsNqO47m55DA&skey=5473b731ec7fc9c1&v=v18#Roboto") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Roboto-Thin";
 font-weight: 700;
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/3KAd02OzFSDbt78HTOt2og.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/3KAd02OzFSDbt78HTOt2og.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/fIKu7GwZTy_12XzG_jt8eA.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/Xyjz-jNkfiYuJf8UC3Lizw.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/5M21SdFLkD52QavfmHs6cA.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=1w8PsahvVyy4URc6MP8jWQ&skey=a0a0114a1dcab3ac&v=v18#Roboto") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Roboto-Thin";
 font-style: italic;
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/dzxs_VxZUhdM2mEBkNa8slQlYEbsez9cZjKsNMjLOwM.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/dzxs_VxZUhdM2mEBkNa8slQlYEbsez9cZjKsNMjLOwM.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/dzxs_VxZUhdM2mEBkNa8svk_vArhqVIZ0nv9q090hN8.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/dzxs_VxZUhdM2mEBkNa8shsxEYwM7FgeyaSgU71cLG0.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/dzxs_VxZUhdM2mEBkNa8si3USBnSvpkopQaUR-2r7iU.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=dzxs_VxZUhdM2mEBkNa8sqWUboTb-jS2tyCOQMtm97g&skey=8f53aa2e7deadc4a&v=v18#Roboto") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Roboto-Thin";
 font-weight: 700;
 font-style: italic;
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/87ImaWi619lMX9BhLChOt_esZW2xOQ-xsNqO47m55DA.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/87ImaWi619lMX9BhLChOt_esZW2xOQ-xsNqO47m55DA.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/vSzulfKSK0LLjjfeaxcREvesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/dFWsweFqlD8ExfyN7Gh_GPesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/OKegwhKhBNN-dhuHI27Hy_esZW2xOQ-xsNqO47m55DA.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=uIFaDMJQtos_JDdGgbxITvesZW2xOQ-xsNqO47m55DA&skey=c608c610063635f9&v=v18#Roboto") format("svg");
 }
  
  
 /** Roboto Bold**/
  
 @font-face {
 font-family: "Roboto-Bold";
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/97uahxiqZRoncBaCEI3aW_Y6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/97uahxiqZRoncBaCEI3aW_Y6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/97uahxiqZRoncBaCEI3aW1tXRa8TVwTICgirnJhmVJw.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/97uahxiqZRoncBaCEI3aWz8E0i7KZn-EPnyo3HZu7kw.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/97uahxiqZRoncBaCEI3aW6CWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=97uahxiqZRoncBaCEI3aW5bd9NUM7myrQQz30yPaGQ4&skey=c06e7213f788649e&v=v18#Roboto") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Roboto-Bold";
 font-weight: 700;
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/9_7S_tWeGDh5Pq3u05RVkvY6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/9_7S_tWeGDh5Pq3u05RVkvY6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/9_7S_tWeGDh5Pq3u05RVkltXRa8TVwTICgirnJhmVJw.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/9_7S_tWeGDh5Pq3u05RVkj8E0i7KZn-EPnyo3HZu7kw.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/9_7S_tWeGDh5Pq3u05RVkqCWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=9_7S_tWeGDh5Pq3u05RVkpbd9NUM7myrQQz30yPaGQ4&skey=934406f772f9777d&v=v18#Roboto") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Roboto-Bold";
 font-style: italic;
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/t6Nd4cfPRhZP44Q5QAjcC-ZiE7IA0Up7-VwGqa0iGVY.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/t6Nd4cfPRhZP44Q5QAjcC-ZiE7IA0Up7-VwGqa0iGVY.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/t6Nd4cfPRhZP44Q5QAjcC6g5eI2G47JWe0-AuFtD150.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/t6Nd4cfPRhZP44Q5QAjcC9Ih4imgI8P11RFo6YPCPC0.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/t6Nd4cfPRhZP44Q5QAjcC102b4v3fUxqf9CZJ1qUoIA.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=t6Nd4cfPRhZP44Q5QAjcC5S_ZaL0arjVp2tkn2-HJhM&skey=dd030d266f3beccc&v=v18#Roboto") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Roboto-Bold";
 font-weight: 700;
 font-style: italic;
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/bmC0pGMXrhphrZJmniIZpeZiE7IA0Up7-VwGqa0iGVY.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/bmC0pGMXrhphrZJmniIZpeZiE7IA0Up7-VwGqa0iGVY.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/bmC0pGMXrhphrZJmniIZpag5eI2G47JWe0-AuFtD150.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/bmC0pGMXrhphrZJmniIZpdIh4imgI8P11RFo6YPCPC0.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/bmC0pGMXrhphrZJmniIZpV02b4v3fUxqf9CZJ1qUoIA.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=bmC0pGMXrhphrZJmniIZpZS_ZaL0arjVp2tkn2-HJhM&skey=b80be3241fe40325&v=v18#Roboto") format("svg");
 }
  
 /** WorkSans-ExtraLight**/
  
 @font-face {
 font-family: "WorkSans-ExtraLight";
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/u_mYNr_qYP37m7vgvmIYZ6lSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/u_mYNr_qYP37m7vgvmIYZ6lSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/u_mYNr_qYP37m7vgvmIYZxUOjZSKWg4xBWp_C_qQx0o.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/u_mYNr_qYP37m7vgvmIYZxa1RVmPjeKy21_GQJaLlJI.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/u_mYNr_qYP37m7vgvmIYZ9qQynqKV_9Plp7mupa0S4g.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=u_mYNr_qYP37m7vgvmIYZ91LKoZ82bBu2f46DhHcs3c&skey=7c020d2757de915d&v=v3#WorkSans") format("svg");
 }
  
  
 @font-face {
 font-family: "WorkSans-ExtraLight";
 font-weight: 700;
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/FD_Udbezj8EHXbdsqLUpl6lSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/FD_Udbezj8EHXbdsqLUpl6lSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/FD_Udbezj8EHXbdsqLUplxUOjZSKWg4xBWp_C_qQx0o.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/FD_Udbezj8EHXbdsqLUplxa1RVmPjeKy21_GQJaLlJI.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/FD_Udbezj8EHXbdsqLUpl9qQynqKV_9Plp7mupa0S4g.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=FD_Udbezj8EHXbdsqLUpl91LKoZ82bBu2f46DhHcs3c&skey=ebac65da87d8d365&v=v3#WorkSans") format("svg");
 }
  
 /** WorkSans-SemiBold**/
  
 @font-face {
 font-family: "WorkSans-SemiBold";
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/z9rX03Xuz9ZNHTMg1_ghGalSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/z9rX03Xuz9ZNHTMg1_ghGalSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/z9rX03Xuz9ZNHTMg1_ghGRUOjZSKWg4xBWp_C_qQx0o.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/z9rX03Xuz9ZNHTMg1_ghGRa1RVmPjeKy21_GQJaLlJI.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/z9rX03Xuz9ZNHTMg1_ghGdqQynqKV_9Plp7mupa0S4g.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=z9rX03Xuz9ZNHTMg1_ghGd1LKoZ82bBu2f46DhHcs3c&skey=d84f72eaa49bc5a2&v=v3#WorkSans") format("svg");
 }
  
  
 @font-face {
 font-family: "WorkSans-SemiBold";
 font-weight: 700;
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/4udXuXg54JlPEP5iKO5AmalSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/4udXuXg54JlPEP5iKO5AmalSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/4udXuXg54JlPEP5iKO5AmRUOjZSKWg4xBWp_C_qQx0o.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/4udXuXg54JlPEP5iKO5AmRa1RVmPjeKy21_GQJaLlJI.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/worksans/v3/4udXuXg54JlPEP5iKO5AmdqQynqKV_9Plp7mupa0S4g.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=4udXuXg54JlPEP5iKO5Amd1LKoZ82bBu2f46DhHcs3c&skey=f1df08d30998b725&v=v3#WorkSans") format("svg");
 }
  
  
 /* Poppins-ExtraLight */
  
 @font-face {
 font-family: "Poppins-ExtraLight";
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/h3r77AwDsldr1E_2g4qqGFQlYEbsez9cZjKsNMjLOwM.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/h3r77AwDsldr1E_2g4qqGFQlYEbsez9cZjKsNMjLOwM.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/h3r77AwDsldr1E_2g4qqGPk_vArhqVIZ0nv9q090hN8.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/h3r77AwDsldr1E_2g4qqGBsxEYwM7FgeyaSgU71cLG0.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/h3r77AwDsldr1E_2g4qqGC3USBnSvpkopQaUR-2r7iU.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=h3r77AwDsldr1E_2g4qqGKWUboTb-jS2tyCOQMtm97g&skey=1bdc08fe61c3cc9e&v=v5#Poppins") format("svg");
 }
  
  
 @font-face {
 font-family: "Poppins-ExtraLight";
 font-weight: 700;
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/2NBlOVek2HIa2EeuV_3Cbw.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/2NBlOVek2HIa2EeuV_3Cbw.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/rijG6I_IOXJjsH07UEo2mw.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/p0A1C4_gK5NzKtuGSwNurQ.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/rATt6MpBkxjRr3sy5fMEDg.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=dvQ6luzB0ViWP07p6fisSw&skey=87759fb096548f6d&v=v5#Poppins") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Poppins-ExtraLight";
 font-style: italic;
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/-GlaWpWcSgdVagNuOGuFKalSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/-GlaWpWcSgdVagNuOGuFKalSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/-GlaWpWcSgdVagNuOGuFKRUOjZSKWg4xBWp_C_qQx0o.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/-GlaWpWcSgdVagNuOGuFKRa1RVmPjeKy21_GQJaLlJI.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/-GlaWpWcSgdVagNuOGuFKdqQynqKV_9Plp7mupa0S4g.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=-GlaWpWcSgdVagNuOGuFKd1LKoZ82bBu2f46DhHcs3c&skey=e6f64e60fb8d9268&v=v5#Poppins") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Poppins-ExtraLight";
 font-weight: 700;
 font-style: italic;
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/Fm41upUVp7KTKUZhL0PfQfY6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/Fm41upUVp7KTKUZhL0PfQfY6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/Fm41upUVp7KTKUZhL0PfQVtXRa8TVwTICgirnJhmVJw.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/Fm41upUVp7KTKUZhL0PfQT8E0i7KZn-EPnyo3HZu7kw.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/Fm41upUVp7KTKUZhL0PfQaCWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=Fm41upUVp7KTKUZhL0PfQZbd9NUM7myrQQz30yPaGQ4&skey=f21d6e783fa43c88&v=v5#Poppins") format("svg");
 }
  
 /* Poppins-SemiBold */
  
 @font-face {
 font-family: "Poppins-SemiBold";
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/9VWMTeb5jtXkNoTv949NpVQlYEbsez9cZjKsNMjLOwM.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/9VWMTeb5jtXkNoTv949NpVQlYEbsez9cZjKsNMjLOwM.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/9VWMTeb5jtXkNoTv949Npfk_vArhqVIZ0nv9q090hN8.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/9VWMTeb5jtXkNoTv949NpRsxEYwM7FgeyaSgU71cLG0.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/9VWMTeb5jtXkNoTv949NpS3USBnSvpkopQaUR-2r7iU.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=9VWMTeb5jtXkNoTv949NpaWUboTb-jS2tyCOQMtm97g&skey=ce7ef9d62ca89319&v=v5#Poppins") format("svg");
 }
  
  
 @font-face {
 font-family: "Poppins-SemiBold";
 font-weight: 700;
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/aDjpMND83pDErGXlVEr-SVQlYEbsez9cZjKsNMjLOwM.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/aDjpMND83pDErGXlVEr-SVQlYEbsez9cZjKsNMjLOwM.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/aDjpMND83pDErGXlVEr-Sfk_vArhqVIZ0nv9q090hN8.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/aDjpMND83pDErGXlVEr-SRsxEYwM7FgeyaSgU71cLG0.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/aDjpMND83pDErGXlVEr-SS3USBnSvpkopQaUR-2r7iU.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=aDjpMND83pDErGXlVEr-SaWUboTb-jS2tyCOQMtm97g&skey=cea76fe63715a67a&v=v5#Poppins") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Poppins-SemiBold";
 font-style: italic;
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/RbebACOccNN-5ixkDIVLjalSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/RbebACOccNN-5ixkDIVLjalSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/RbebACOccNN-5ixkDIVLjRUOjZSKWg4xBWp_C_qQx0o.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/RbebACOccNN-5ixkDIVLjRa1RVmPjeKy21_GQJaLlJI.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/RbebACOccNN-5ixkDIVLjdqQynqKV_9Plp7mupa0S4g.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=RbebACOccNN-5ixkDIVLjd1LKoZ82bBu2f46DhHcs3c&skey=7fbc556774b13ef0&v=v5#Poppins") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Poppins-SemiBold";
 font-weight: 700;
 font-style: italic;
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/c4FPK8_hIFKoX59qcGwdCqlSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/c4FPK8_hIFKoX59qcGwdCqlSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/c4FPK8_hIFKoX59qcGwdChUOjZSKWg4xBWp_C_qQx0o.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/c4FPK8_hIFKoX59qcGwdCha1RVmPjeKy21_GQJaLlJI.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/poppins/v5/c4FPK8_hIFKoX59qcGwdCtqQynqKV_9Plp7mupa0S4g.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=c4FPK8_hIFKoX59qcGwdCt1LKoZ82bBu2f46DhHcs3c&skey=29c3bd833a54ba8c&v=v5#Poppins") format("svg");
 }
  
 /* Barlow-ExtraLight */
  
 @font-face {
 font-family: "Barlow-ExtraLight";
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/51v0xj5VPw1cLYHNhfd8NPY6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/51v0xj5VPw1cLYHNhfd8NPY6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/51v0xj5VPw1cLYHNhfd8NFtXRa8TVwTICgirnJhmVJw.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/51v0xj5VPw1cLYHNhfd8ND8E0i7KZn-EPnyo3HZu7kw.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/51v0xj5VPw1cLYHNhfd8NKCWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=51v0xj5VPw1cLYHNhfd8NJbd9NUM7myrQQz30yPaGQ4&skey=e8c74abecf94633e&v=v1#Barlow") format("svg");
 }
  
  
 @font-face {
 font-family: "Barlow-ExtraLight";
 font-weight: 700;
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/ /SWLcTgmyMR1GjdNjixEPiQ.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/SWLcTgmyMR1GjdNjixEPiQ.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/2woyxyDnPU0v4IiqYU9D1g.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/-HJgNsTwx9qXGSxqew62RQ.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/qoExc9IJQUjYXhlVZNNLgg.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=lYNHuF7-w_9_po3MKWoAsw&skey=32d7acf8757dbad0&v=v1#Barlow") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Barlow-ExtraLight";
 font-style: italic;
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/14AxwKgJhKIO-YYUP_KtZeZiE7IA0Up7-VwGqa0iGVY.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/14AxwKgJhKIO-YYUP_KtZeZiE7IA0Up7-VwGqa0iGVY.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/14AxwKgJhKIO-YYUP_KtZag5eI2G47JWe0-AuFtD150.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/14AxwKgJhKIO-YYUP_KtZdIh4imgI8P11RFo6YPCPC0.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/14AxwKgJhKIO-YYUP_KtZV02b4v3fUxqf9CZJ1qUoIA.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=14AxwKgJhKIO-YYUP_KtZZS_ZaL0arjVp2tkn2-HJhM&skey=9a40589dc4645af7&v=v1#Barlow") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Barlow-ExtraLight";
 font-weight: 700;
 font-style: italic;
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/8p49G4DnpMZgB5cGwNFgJvesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/8p49G4DnpMZgB5cGwNFgJvesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/cdbGxfKO8gdkBd5U5TuXqPesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/W1XpMGU0WrpbCawEdG1FM_esZW2xOQ-xsNqO47m55DA.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/_lIpJP17FZmSeklpAeOdnvesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=MGR_1eUqfxpTc1K5cbfqWvesZW2xOQ-xsNqO47m55DA&skey=ae428d300932fbee&v=v1#Barlow") format("svg");
 }
  
 /* Barlow-Medium */
  
 @font-face {
 font-family: "Barlow-Medium";
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/ZqlneECqpsd9SXlmAsD2E_Y6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/ZqlneECqpsd9SXlmAsD2E_Y6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/ZqlneECqpsd9SXlmAsD2E1tXRa8TVwTICgirnJhmVJw.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/ZqlneECqpsd9SXlmAsD2Ez8E0i7KZn-EPnyo3HZu7kw.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/ZqlneECqpsd9SXlmAsD2E6CWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=ZqlneECqpsd9SXlmAsD2E5bd9NUM7myrQQz30yPaGQ4&skey=4c8d0d0b13516148&v=v1#Barlow") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Barlow-Medium";
 font-weight: 700;
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/yS165lxqGuDghyUMXeu6xfY6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/yS165lxqGuDghyUMXeu6xfY6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/yS165lxqGuDghyUMXeu6xVtXRa8TVwTICgirnJhmVJw.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/yS165lxqGuDghyUMXeu6xT8E0i7KZn-EPnyo3HZu7kw.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/yS165lxqGuDghyUMXeu6xaCWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=yS165lxqGuDghyUMXeu6xZbd9NUM7myrQQz30yPaGQ4&skey=f60e73b1bbf362f3&v=v1#Barlow") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Barlow-Medium";
 font-style: italic;
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/xJLokI-F3wr7NRWXgS0pZ-ZiE7IA0Up7-VwGqa0iGVY.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/xJLokI-F3wr7NRWXgS0pZ-ZiE7IA0Up7-VwGqa0iGVY.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/xJLokI-F3wr7NRWXgS0pZ6g5eI2G47JWe0-AuFtD150.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/xJLokI-F3wr7NRWXgS0pZ9Ih4imgI8P11RFo6YPCPC0.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/xJLokI-F3wr7NRWXgS0pZ102b4v3fUxqf9CZJ1qUoIA.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=xJLokI-F3wr7NRWXgS0pZ5S_ZaL0arjVp2tkn2-HJhM&skey=989d87b0113009a2&v=v1#Barlow") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Barlow-Medium";
 font-weight: 700;
 font-style: italic;
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/hw7DQwyFvE7wFOFzpow4xuZiE7IA0Up7-VwGqa0iGVY.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/hw7DQwyFvE7wFOFzpow4xuZiE7IA0Up7-VwGqa0iGVY.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/hw7DQwyFvE7wFOFzpow4xqg5eI2G47JWe0-AuFtD150.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/hw7DQwyFvE7wFOFzpow4xtIh4imgI8P11RFo6YPCPC0.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/barlow/v1/hw7DQwyFvE7wFOFzpow4xl02b4v3fUxqf9CZJ1qUoIA.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=hw7DQwyFvE7wFOFzpow4xpS_ZaL0arjVp2tkn2-HJhM&skey=25c93348b6ec64d8&v=v1#Barlow") format("svg");
 }
  
 /** Oswald-ExtraLight **/
  
 @font-face {
 font-family: "Oswald-ExtraLight";
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/GwZ_PiN1Aind9Eyjp868E_Y6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/GwZ_PiN1Aind9Eyjp868E_Y6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/GwZ_PiN1Aind9Eyjp868E1tXRa8TVwTICgirnJhmVJw.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/GwZ_PiN1Aind9Eyjp868Ez8E0i7KZn-EPnyo3HZu7kw.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/GwZ_PiN1Aind9Eyjp868E6CWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=GwZ_PiN1Aind9Eyjp868E5bd9NUM7myrQQz30yPaGQ4&skey=bb2021537ac38f74&v=v16#Oswald") format("svg");
 }
  
  
 @font-face {
 font-family: "Oswald-ExtraLight";
 font-weight: 700;
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/aBQVVQvnHeKhkWtMdHDrBA.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/aBQVVQvnHeKhkWtMdHDrBA.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/RqRF4AQrkUh3ft98NHH2mA.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/PyqsDANUgLi2UsdO-d4iZQ.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/AWM5wXtMJeRP-AcRTgT4qQ.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=fxOl0NmPFyuGF72xEC-uaw&skey=653237e53512d0de&v=v16#Oswald") format("svg");
 }
  
 /** Oswald-Medium **/
  
 @font-face {
 font-family: "Oswald-Medium";
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/cgaIrkaP9Empe8_PwXbajPY6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/cgaIrkaP9Empe8_PwXbajPY6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/cgaIrkaP9Empe8_PwXbajFtXRa8TVwTICgirnJhmVJw.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/cgaIrkaP9Empe8_PwXbajD8E0i7KZn-EPnyo3HZu7kw.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/cgaIrkaP9Empe8_PwXbajKCWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=cgaIrkaP9Empe8_PwXbajJbd9NUM7myrQQz30yPaGQ4&skey=4b4aed5676a34753&v=v16#Oswald") format("svg");
 }
  
  
 @font-face {
 font-family: "Oswald-Medium";
 font-weight: 700;
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/dI-qzxlKVQA6TUC5RKSb3_Y6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/dI-qzxlKVQA6TUC5RKSb3_Y6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/dI-qzxlKVQA6TUC5RKSb31tXRa8TVwTICgirnJhmVJw.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/dI-qzxlKVQA6TUC5RKSb3z8E0i7KZn-EPnyo3HZu7kw.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/oswald/v16/dI-qzxlKVQA6TUC5RKSb36CWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=dI-qzxlKVQA6TUC5RKSb35bd9NUM7myrQQz30yPaGQ4&skey=23b674776eaa386b&v=v16#Oswald") format("svg");
 }
  
  
 /* CormorantGaramond-Light */
  
 @font-face {
 font-family: "CormorantGaramond-Light";
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVbBfiualwvFStSOsxMaA9Xk.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVbBfiualwvFStSOsxMaA9Xk.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVSNMxVe3WGf96EDbCaLCBKE.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVergGQquJ_f3dxTxEJk8ZKM.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVXYC8UqYVZ_Us7w6eA7MdZE.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=iEjm9hVxcattz37Y8gZwVQItn0uMP03uW4URT5yNJ1A&skey=4f9ed6f80d6d2fa0&v=v5#CormorantGaramond") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "CormorantGaramond-Light";
 font-weight: 700;
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVazXwemCpFqMs4XqHkBvwCw.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVazXwemCpFqMs4XqHkBvwCw.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVXP87xhFzkXvitf5EbJwljk.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVebEnH4R5m1MLXJyCi0BC78.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVXXouEby_DX2rsmMI51GE6g.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=iEjm9hVxcattz37Y8gZwVagJAOahgqhI62iGMRZxLgA&skey=4b255bdbddcd870c&v=v5#CormorantGaramond") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "CormorantGaramond-Light";
 font-style: italic;
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAo6DDMtmvJ_B6GwP8DnSGlc.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAo6DDMtmvJ_B6GwP8DnSGlc.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAhjqQayVfgmnRFwqYqN-Dis.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAhNmD6bOwmI0fiYv_Ehe03s.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAoUBHI3ylZGW9V5Fst4kWps.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAm2yWSqasHTScCEp__B8ZG8&skey=5a7e0a432eb14fbf&v=v5#CormorantGaramond") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "CormorantGaramond-Light";
 font-weight: 700;
 font-style: italic;
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEApsqEKC2V_AfCL0idPKEkUg.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEApsqEKC2V_AfCL0idPKEkUg.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAjp2K1CgsixPpkXulytJk5A.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAhX141arjC0UgpdoDjjeeVk.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAs_ggsKlhsDnft5n268BUmY.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAhPsKNRAg-HYnzxRksprgig&skey=a646f7df62b0db07&v=v5#CormorantGaramond") format("svg");
 }
  
 /* CormorantGaramond-SemiBold */
  
 @font-face {
 font-family: "CormorantGaramond-SemiBold";
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVbVz384BzEPyLpTPeKMcRYU.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVbVz384BzEPyLpTPeKMcRYU.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVVBiiiFZ1SMKhjDurTuPCI4.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVbaDr2DD9WOmTsY4M3S93hU.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVeXPWxx9SjLSy6MMhsXoUuc.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=iEjm9hVxcattz37Y8gZwVYO0Qi8fZokth4SQK1TX-KE&skey=e242efc8b3e67934&v=v5#CormorantGaramond") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "CormorantGaramond-SemiBold";
 font-weight: 700;
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVdloJvQ3p58mlwV6TqgfA7M.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVdloJvQ3p58mlwV6TqgfA7M.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVVYUpUlN7yzNHgIMH66hSOI.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVQIBIRsdTZvmhTwexVJEOCE.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/iEjm9hVxcattz37Y8gZwVaDtWBNc4GTxi9CQqfNpXFo.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=iEjm9hVxcattz37Y8gZwVb6HL2eGTYrO_zDfBqjt1MM&skey=3181ffd829cb74e8&v=v5#CormorantGaramond") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "CormorantGaramond-SemiBold";
 font-style: italic;
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAsYoq9jXh7-YfoVtEE3lLX0.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAsYoq9jXh7-YfoVtEE3lLX0.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAoNfVaeyxI1fRb3LCiKLt24.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAggc7XrJygm306pFqSI3kLU.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAtfqxAW0UHKApQgkrKaDcls.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAie-e-6qXDi5M9WaClpJAY0&skey=d056cd8e7bb95ad3&v=v5#CormorantGaramond") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "CormorantGaramond-SemiBold";
 font-weight: 700;
 font-style: italic;
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAgFSqQyBKGFf_cwATpqgiXs.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAgFSqQyBKGFf_cwATpqgiXs.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAoWXH9gdibkBmfnjU2pcZcs.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAsgX3acpz6D8mJOI1MynZxQ.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/cormorantgaramond/v5/zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAr5MZRoaqvZ37XiNNIvX6C0.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=zuqx3k1yUEl3Eavo-ZPEAh8ZTJ6KlBZ1Ts_1-_3vUrI&skey=f5baa31c9854d669&v=v5#CormorantGaramond") format("svg");
 }
  
 /* PlayfairDisplay-Bold */
  
 @font-face {
 font-family: "PlayfairDisplay-Bold";
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/UC3ZEjagJi85gF9qFaBgIPmrPH9ZsFqytabBz9sgz_Q.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/UC3ZEjagJi85gF9qFaBgIPmrPH9ZsFqytabBz9sgz_Q.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/UC3ZEjagJi85gF9qFaBgIIWMvkC5IXg8PD2cMeMDjBI.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/UC3ZEjagJi85gF9qFaBgIMITpqSvb0EhPNqvdm-qG4s.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/UC3ZEjagJi85gF9qFaBgIETnlckwlsa9ycyidjAp5Kc.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=UC3ZEjagJi85gF9qFaBgIMnytsXa_r9I1moNmPEKxr4&skey=c119c2be8134ed06&v=v13#PlayfairDisplay") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "PlayfairDisplay-Bold";
 font-weight: 700;
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/UC3ZEjagJi85gF9qFaBgIPqcSpnvWCHzQNKqku5JWIY.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/UC3ZEjagJi85gF9qFaBgIPqcSpnvWCHzQNKqku5JWIY.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/UC3ZEjagJi85gF9qFaBgILxv9TIgpWQaRKdG-_MdlP0.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/UC3ZEjagJi85gF9qFaBgIIidMZaDCgb76Cj_Fd30HHc.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/UC3ZEjagJi85gF9qFaBgIBczLBIbQ3AJzFR3-m2VmLg.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=UC3ZEjagJi85gF9qFaBgIKCikRNRa47LAyIy5yIVXvc&skey=5c26bbaa7df0e616&v=v13#PlayfairDisplay") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "PlayfairDisplay-Bold";
 font-style: italic;
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/n7G4PqJvFP2Kubl0VBLDEFESDfruYL5oKOAJzNJb7ys.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/n7G4PqJvFP2Kubl0VBLDEFESDfruYL5oKOAJzNJb7ys.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/n7G4PqJvFP2Kubl0VBLDEPizZYmr4BUkAcTxjCN2kLE.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/n7G4PqJvFP2Kubl0VBLDENxHfcsPlDajrhlFKgOPuYg.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/n7G4PqJvFP2Kubl0VBLDELo34k-OXaeZF4ilAYxgJ0c.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=n7G4PqJvFP2Kubl0VBLDEK8_Qdjw54vp4QRNW69d70M&skey=a95cefd51a12ec17&v=v13#PlayfairDisplay") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "PlayfairDisplay-Bold";
 font-weight: 700;
 font-style: italic;
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/n7G4PqJvFP2Kubl0VBLDEIwnLPDplx5S8AKag-I5qXU.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/n7G4PqJvFP2Kubl0VBLDEIwnLPDplx5S8AKag-I5qXU.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/n7G4PqJvFP2Kubl0VBLDEA9QP145tN5qB9RQEnC5ftI.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/n7G4PqJvFP2Kubl0VBLDEBMHjY5M6rp_NSn2hjKJhfc.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v13/n7G4PqJvFP2Kubl0VBLDEEwFowWjhcb6pv3Dv1OTigc.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=n7G4PqJvFP2Kubl0VBLDEFAVE8WjwCPLYD-4C_k3wkc&skey=5aa2cfa063a6b631&v=v13#PlayfairDisplay") format("svg");
 }
  
 /** DancingScript-Regular **/
  
 @font-face {
 font-family: "DancingScript-Regular";
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/dancingscript/v9/DK0eTGXiZjN6yA8zAEyM2T9RCsRvjGRATIRlxBzwHdg.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/dancingscript/v9/DK0eTGXiZjN6yA8zAEyM2T9RCsRvjGRATIRlxBzwHdg.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/dancingscript/v9/DK0eTGXiZjN6yA8zAEyM2RN-0beyHaEC1kqeqPFpWrs.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/dancingscript/v9/DK0eTGXiZjN6yA8zAEyM2UtCETOCmz2wCdel46UOhAM.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/dancingscript/v9/DK0eTGXiZjN6yA8zAEyM2fog-Cy6dhy5Xgu82688fSg.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=DK0eTGXiZjN6yA8zAEyM2cGf0DEE6mlqV9opp_1pRbI&skey=c89f400061e5d0a8&v=v9#DancingScript") format("svg");
 }
  
  
 @font-face {
 font-family: "DancingScript-Regular";
 font-weight: 700;
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/dancingscript/v9/KGBfwabt0ZRLA5W1ywjowd1F__mTQJ--pRXs2EOmsg0.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/dancingscript/v9/KGBfwabt0ZRLA5W1ywjowd1F__mTQJ--pRXs2EOmsg0.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/dancingscript/v9/KGBfwabt0ZRLA5W1ywjowZR92E8gBbe58j0pHY_YhTY.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/dancingscript/v9/KGBfwabt0ZRLA5W1ywjowW_WCyVccUAWDspcx_4UXqg.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/dancingscript/v9/KGBfwabt0ZRLA5W1ywjowWfbPar0qrg-I_8uTXkQ0Sc.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=KGBfwabt0ZRLA5W1ywjowT9GhUFziu5FA7LV6roWAHM&skey=4fd71febfd48d6c&v=v9#DancingScript") format("svg");
 }
  
  
 /* Raleway-SemiBold */
  
 @font-face {
 font-family: "Raleway-SemiBold";
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/STBOO2waD2LpX45SXYjQBVQlYEbsez9cZjKsNMjLOwM.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/STBOO2waD2LpX45SXYjQBVQlYEbsez9cZjKsNMjLOwM.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/STBOO2waD2LpX45SXYjQBfk_vArhqVIZ0nv9q090hN8.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/STBOO2waD2LpX45SXYjQBRsxEYwM7FgeyaSgU71cLG0.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/STBOO2waD2LpX45SXYjQBS3USBnSvpkopQaUR-2r7iU.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=STBOO2waD2LpX45SXYjQBaWUboTb-jS2tyCOQMtm97g&skey=484edb0fdce88a64&v=v12#Raleway") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Raleway-SemiBold";
 font-weight: 700;
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/WmVKXVcOuffP_qmCpFuyzVQlYEbsez9cZjKsNMjLOwM.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/WmVKXVcOuffP_qmCpFuyzVQlYEbsez9cZjKsNMjLOwM.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/WmVKXVcOuffP_qmCpFuyzfk_vArhqVIZ0nv9q090hN8.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/WmVKXVcOuffP_qmCpFuyzRsxEYwM7FgeyaSgU71cLG0.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/WmVKXVcOuffP_qmCpFuyzS3USBnSvpkopQaUR-2r7iU.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=WmVKXVcOuffP_qmCpFuyzaWUboTb-jS2tyCOQMtm97g&skey=e507c3e2b7915ad1&v=v12#Raleway") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Raleway-SemiBold";
 font-style: italic;
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/OY22yoG8EJ3IN_muVWm29KlSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/OY22yoG8EJ3IN_muVWm29KlSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/OY22yoG8EJ3IN_muVWm29BUOjZSKWg4xBWp_C_qQx0o.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/OY22yoG8EJ3IN_muVWm29Ba1RVmPjeKy21_GQJaLlJI.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/OY22yoG8EJ3IN_muVWm29NqQynqKV_9Plp7mupa0S4g.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=OY22yoG8EJ3IN_muVWm29N1LKoZ82bBu2f46DhHcs3c&skey=cb4eb159e5e3db1f&v=v12#Raleway") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Raleway-SemiBold";
 font-weight: 700;
 font-style: italic;
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/lFxvRPuGFG5ktd7P0WRwKqlSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/lFxvRPuGFG5ktd7P0WRwKqlSqKUsDpiXlwfj-ZM2w_A.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/lFxvRPuGFG5ktd7P0WRwKhUOjZSKWg4xBWp_C_qQx0o.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/lFxvRPuGFG5ktd7P0WRwKha1RVmPjeKy21_GQJaLlJI.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/raleway/v12/lFxvRPuGFG5ktd7P0WRwKtqQynqKV_9Plp7mupa0S4g.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=lFxvRPuGFG5ktd7P0WRwKt1LKoZ82bBu2f46DhHcs3c&skey=9ecf9384a6d643b6&v=v12#Raleway") format("svg");
 }
  
 /* Lato-Light */
  
 @font-face {
 font-family: "Lato-Light";
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/KDRyPGFdQxeFClMSxPKQ3w.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/KDRyPGFdQxeFClMSxPKQ3w.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/2hXzmNaFRuKTSBR9nRGO-A.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/kU6VHbqMAZhaN_nXCmLQsQ.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/BTu4SsVveqk58cdYjlaM9g.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=I5jxx2JZduMchyTN9Dgylg&skey=91f32e07d083dd3a&v=v14#Lato") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Lato-Light";
 font-weight: 700;
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/6TEmgPQ_0ZdLPE7b6hhIjQ.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/6TEmgPQ_0ZdLPE7b6hhIjQ.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/7nLfsQCzhQW_PwpkrwroYw.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/I1Pn3gihk5vyP0Yw5GqKsQ.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/zpv3sOKAbMf4wff105oLjw.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=adjMoXVaHbO08wMAF5yDsA&skey=3480a19627739c0d&v=v14#Lato") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Lato-Light";
 font-style: italic;
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/XNVd6tsqi9wmKNvnh5HNEPY6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/XNVd6tsqi9wmKNvnh5HNEPY6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/XNVd6tsqi9wmKNvnh5HNEFtXRa8TVwTICgirnJhmVJw.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/XNVd6tsqi9wmKNvnh5HNED8E0i7KZn-EPnyo3HZu7kw.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/XNVd6tsqi9wmKNvnh5HNEKCWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=XNVd6tsqi9wmKNvnh5HNEJbd9NUM7myrQQz30yPaGQ4&skey=8107d606b7e3d38e&v=v14#Lato") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Lato-Light";
 font-weight: 700;
 font-style: italic;
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/AcvTq8Q0lyKKNxRlL28Rn_Y6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix");
 src: url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/AcvTq8Q0lyKKNxRlL28Rn_Y6323mHUZFJMgTvxaG2iE.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/AcvTq8Q0lyKKNxRlL28Rn1tXRa8TVwTICgirnJhmVJw.woff2") format("woff2"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/AcvTq8Q0lyKKNxRlL28Rnz8E0i7KZn-EPnyo3HZu7kw.woff") format("woff"),
 url("//fonts.gstatic.com/s/lato/v14/AcvTq8Q0lyKKNxRlL28Rn6CWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf") format("truetype"),
 url("//fonts.gstatic.com/l/font?kit=AcvTq8Q0lyKKNxRlL28Rn5bd9NUM7myrQQz30yPaGQ4&skey=5334e9c0b67702e2&v=v14#Lato") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "August-Bold";
 src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustBold/v1/augustbold-webfont.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustBold/v1/augustbold-webfont.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustBold/v1/augustbold-webfont.woff2") format("woff2"),
 url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustBold/v1/augustbold-webfont.woff") format("woff"),
 url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustBold/v1/augustbold-webfont.ttf") format("truetype"),
 url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustBold/v1/augustbold-webfont.svg") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "August-Light";
 src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustLight/v1/augustlight-webfont.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustLight/v1/augustlight-webfont.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustLight/v1/augustlight-webfont.woff2") format("woff2"),
 url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustLight/v1/augustlight-webfont.woff") format("woff"),
 url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustLight/v1/augustlight-webfont.ttf") format("truetype"),
 url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustLight/v1/augustlight-webfont.svg") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "August-Medium";
 src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustMedium/v1/augustmedium-webfont.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustMedium/v1/augustmedium-webfont.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustMedium/v1/augustmedium-webfont.woff2") format("woff2"),
 url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustMedium/v1/augustmedium-webfont.woff") format("woff"),
 url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustMedium/v1/augustmedium-webfont.ttf") format("truetype"),
 url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/AugustMedium/v1/augustmedium-webfont.svg") format("svg");
 }
  
 @font-face {
 font-family: "Knedge-Bold";
 src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/KnedgeBold/v1/knedgebold-webfont.eot?#iefix");
 src: url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/KnedgeBold/v1/knedgebold-webfont.eot?#iefix") format("eot"),
 url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/KnedgeBold/v1/knedgebold-webfont.woff2") format("woff2"),
 url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/KnedgeBold/v1/knedgebold-webfont.woff") format("woff"),
 url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/KnedgeBold/v1/knedgebold-webfont.ttf") format("truetype"),
 url("//static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-site-fonts/fonts/KnedgeBold/v1/knedgebold-webfont.svg") format("svg");
 }
 </style></div><div id="SITE_BACKGROUND" class="siteBackground" style="top:;bottom:;left:;right:;width:;height:;position:absolute"><div id="SITE_BACKGROUND_previous_noPrev" class="siteBackgroundprevious"><div id="SITE_BACKGROUNDpreviousImage" class="siteBackgroundpreviousImage"></div><div id="SITE_BACKGROUNDpreviousVideo" class="siteBackgroundpreviousVideo"></div><div id="SITE_BACKGROUND_previousOverlay_noPrev" class="siteBackgroundpreviousOverlay"></div></div><div id="SITE_BACKGROUND_current_customBgImg1ze5" style="top:0;height:100%;width:100%;background-color:rgba(255, 255, 255, 1);display:;position:absolute" data-position="absolute" class="siteBackgroundcurrent"><div id="SITE_BACKGROUND_currentImage_customBgImg1ze5" style="position:absolute;top:0;height:100%;width:100%" data-type="bgimage" data-height="100%" class="siteBackgroundcurrentImage"></div><div id="SITE_BACKGROUNDcurrentVideo" class="siteBackgroundcurrentVideo"></div><div id="SITE_BACKGROUND_currentOverlay_customBgImg1ze5" style="position:absolute;top:0;width:100%;height:100%" class="siteBackgroundcurrentOverlay"></div></div></div><div class="SITE_ROOT" id="SITE_ROOT" style="width:100%;top:50px;padding-bottom:0"><div id="masterPage" style="top:0;bottom:;right:;width:100%;position:static;visibility:hidden" data-ref="masterPage"><header data-is-mobile="false" data-site-width="980" data-state="fixedPosition" style="top:0;bottom:;left:0;right:;width:100%;height:69px;position:fixed;min-width:980px;margin-left:0;margin-top:50px;z-index:50" class="style-jg3raia8" id="SITE_HEADER"><div style="left:0;width:100%" id="SITE_HEADERscreenWidthBackground" class="style-jg3raia8screenWidthBackground"><div class="style-jg3raia8_bg"></div></div><div id="SITE_HEADERcenteredContent" class="style-jg3raia8centeredContent"><div style="margin-left:calc((100% - 980px) / 2);width:980px" id="SITE_HEADERbg" class="style-jg3raia8bg"><div class="style-jg3raia8_bg-center"></div></div><div id="SITE_HEADERinlineContent" class="style-jg3raia8inlineContent"><nav id="DrpDwnMn0-5s3" style="top:20px;bottom:;left:0;right:;width:845px;height:29px;position:absolute;margin-left:calc((100% - 980px) * 0.5);overflow-x:hidden" data-menuborder-y="0" data-menubtn-border="0" data-ribbon-els="0" data-label-pad="0" data-ribbon-extra="0" data-drophposition="" data-dropalign="left" dir="ltr" class="style-jg3riskh" data-state="left notMobile"><ul style="text-align:left" aria-label="Site navigation" role="navigation" id="DrpDwnMn0-5s3itemsContainer" class="style-jg3riskhitemsContainer"><li data-direction="ltr" data-listposition="left" data-data-id="bmi1i60" class="style-jg3riskhrepeaterButton" data-state="menu selected idle link notMobile" id="DrpDwnMn0-5s30"><a role="button" tabindex="0" aria-haspopup="false" data-listposition="left" href="https://lifestyleyogadubai.wixsite.com/dhyana" target="_self" id="DrpDwnMn0-5s30linkElement" class="style-jg3riskhrepeaterButtonlinkElement"><div class="style-jg3riskhrepeaterButton_wrapper"><div style="text-align:center" id="DrpDwnMn0-5s30bg" class="style-jg3riskhrepeaterButtonbg"><p style="text-align:center" id="DrpDwnMn0-5s30label" class="style-jg3riskhrepeaterButtonlabel">HOME</p></div></div></a></li><li data-direction="ltr" data-listposition="center" data-data-id="dataItem-jch8xeo3" class="style-jg3riskhrepeaterButton" data-state="menu idle link notMobile" id="DrpDwnMn0-5s31"><a role="button" tabindex="0" aria-haspopup="false" data-listposition="center" href="https://lifestyleyogadubai.wixsite.com/dhyana/destination" target="_self" id="DrpDwnMn0-5s31linkElement" class="style-jg3riskhrepeaterButtonlinkElement"><div class="style-jg3riskhrepeaterButton_wrapper"><div style="text-align:center" id="DrpDwnMn0-5s31bg" class="style-jg3riskhrepeaterButtonbg"><p style="text-align:center" id="DrpDwnMn0-5s31label" class="style-jg3riskhrepeaterButtonlabel">DESTINATION</p></div></div></a></li><li data-direction="ltr" data-listposition="center" data-data-id="dataItem-jch9ydj5" class="style-jg3riskhrepeaterButton" data-state="menu idle link notMobile" id="DrpDwnMn0-5s32"><a role="button" tabindex="0" aria-haspopup="false" data-listposition="center" href="https://lifestyleyogadubai.wixsite.com/dhyana/itinerary" target="_self" id="DrpDwnMn0-5s32linkElement" class="style-jg3riskhrepeaterButtonlinkElement"><div class="style-jg3riskhrepeaterButton_wrapper"><div style="text-align:center" id="DrpDwnMn0-5s32bg" class="style-jg3riskhrepeaterButtonbg"><p style="text-align:center" id="DrpDwnMn0-5s32label" class="style-jg3riskhrepeaterButtonlabel">ITINERARY</p></div></div></a></li><li data-direction="ltr" data-listposition="center" data-data-id="dataItem-jchaq7hh" class="style-jg3riskhrepeaterButton" data-state="menu idle link notMobile" id="DrpDwnMn0-5s33"><a role="button" tabindex="0" aria-haspopup="false" data-listposition="center" href="https://lifestyleyogadubai.wixsite.com/dhyana/date-cost" target="_self" id="DrpDwnMn0-5s33linkElement" class="style-jg3riskhrepeaterButtonlinkElement"><div class="style-jg3riskhrepeaterButton_wrapper"><div style="text-align:center" id="DrpDwnMn0-5s33bg" class="style-jg3riskhrepeaterButtonbg"><p style="text-align:center" id="DrpDwnMn0-5s33label" class="style-jg3riskhrepeaterButtonlabel">DATE &amp; COST</p></div></div></a></li><li data-direction="ltr" data-listposition="center" data-data-id="dataItem-ig9ddidn" class="style-jg3riskhrepeaterButton" data-state="menu idle link notMobile" id="DrpDwnMn0-5s34"><a role="button" tabindex="0" aria-haspopup="false" data-listposition="center" href="https://lifestyleyogadubai.wixsite.com/dhyana" target="_self" data-keep-roots="true" data-anchor="dataItem-iganjlyh1" id="DrpDwnMn0-5s34linkElement" class="style-jg3riskhrepeaterButtonlinkElement"><div class="style-jg3riskhrepeaterButton_wrapper"><div style="text-align:center" id="DrpDwnMn0-5s34bg" class="style-jg3riskhrepeaterButtonbg"><p style="text-align:center" id="DrpDwnMn0-5s34label" class="style-jg3riskhrepeaterButtonlabel">CONTACT</p></div></div></a></li><li data-direction="ltr" data-listposition="right" data-data-id="dataItem-jche47o3" class="style-jg3riskhrepeaterButton" data-state="menu idle link notMobile" id="DrpDwnMn0-5s35"><a role="button" tabindex="0" aria-haspopup="false" data-listposition="right" href="https://lifestyleyogadubai.wixsite.com/dhyana/register" target="_self" id="DrpDwnMn0-5s35linkElement" class="style-jg3riskhrepeaterButtonlinkElement"><div class="style-jg3riskhrepeaterButton_wrapper"><div style="text-align:center" id="DrpDwnMn0-5s35bg" class="style-jg3riskhrepeaterButtonbg"><p style="text-align:center" id="DrpDwnMn0-5s35label" class="style-jg3riskhrepeaterButtonlabel">REGISTER</p></div></div></a></li><li data-listposition="right" class="style-jg3riskhrepeaterButton" data-state="menu idle header notMobile" id="DrpDwnMn0-5s3__more__"><a role="button" tabindex="0" aria-haspopup="true" data-listposition="right" id="DrpDwnMn0-5s3__more__linkElement" class="style-jg3riskhrepeaterButtonlinkElement"><div class="style-jg3riskhrepeaterButton_wrapper"><div style="text-align:center" id="DrpDwnMn0-5s3__more__bg" class="style-jg3riskhrepeaterButtonbg"><p style="text-align:center" id="DrpDwnMn0-5s3__more__label" class="style-jg3riskhrepeaterButtonlabel">More</p></div></div></a></li></ul><div id="DrpDwnMn0-5s3moreButton" class="style-jg3riskhmoreButton"></div><nav style="visibility:hidden" data-drophposition="" data-dropalign="left" id="DrpDwnMn0-5s3dropWrapper" class="style-jg3riskhdropWrapper"><ul style="visibility:hidden" id="DrpDwnMn0-5s3moreContainer" class="style-jg3riskhmoreContainer"></ul></nav></nav><div data-hide-prejs="true" style="top:22px;bottom:;left:868px;right:;width:105px;height:25px;position:absolute;margin-left:calc((100% - 980px) * 0.5)" class="lb1" id="comp-ig99jcvt"><ul aria-label="Social bar" id="comp-ig99jcvtitemsContainer" class="lb1itemsContainer"><li style="width:25px;height:25px;margin-bottom:0;margin-right:15px;display:inline-block" class="lb1imageItem" id="comp-ig99jcvt0image"><a href="http://www.facebook.com/wix" target="_blank" data-content="http://www.facebook.com/wix" data-type="external" rel="nofollow" id="comp-ig99jcvt0imagelink" class="lb1imageItemlink"><div data-image-info="{&quot;imageData&quot;:{&quot;link&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;ExternalLink&quot;,&quot;id&quot;:&quot;dataItem-ig99jcvu2&quot;,&quot;metaData&quot;:{&quot;isPreset&quot;:true,&quot;schemaVersion&quot;:&quot;1.0&quot;,&quot;isHidden&quot;:false},&quot;url&quot;:&quot;http://www.facebook.com/wix&quot;,&quot;target&quot;:&quot;_blank&quot;},&quot;type&quot;:&quot;Image&quot;,&quot;id&quot;:&quot;dataItem-ig99jcvu1&quot;,&quot;metaData&quot;:{&quot;isPreset&quot;:true,&quot;schemaVersion&quot;:&quot;2.0&quot;,&quot;isHidden&quot;:false},&quot;title&quot;:&quot;Grey Facebook Icon&quot;,&quot;uri&quot;:&quot;d3470ec8ca26475da4b228f0199b5d3d.png&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;width&quot;:200,&quot;height&quot;:200,&quot;alt&quot;:&quot;Grey Facebook Icon&quot;},&quot;displayMode&quot;:&quot;fill&quot;}" style="position:absolute;width:25px;height:25px" data-style="position:absolute;width:25;height:25" class="lb1imageItemimage" id="comp-ig99jcvt0imageimage"><img id="comp-ig99jcvt0imageimageimage" alt="Grey Facebook Icon" data-type="image"/></div></a></li><li style="width:25px;height:25px;margin-bottom:0;margin-right:15px;display:inline-block" class="lb1imageItem" id="comp-ig99jcvt1image"><a href="http://www.twitter.com/wix" target="_blank" data-content="http://www.twitter.com/wix" data-type="external" rel="nofollow" id="comp-ig99jcvt1imagelink" class="lb1imageItemlink"><div data-image-info="{&quot;imageData&quot;:{&quot;link&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;ExternalLink&quot;,&quot;id&quot;:&quot;dataItem-ig99jcvv1&quot;,&quot;metaData&quot;:{&quot;isPreset&quot;:true,&quot;schemaVersion&quot;:&quot;1.0&quot;,&quot;isHidden&quot;:false},&quot;url&quot;:&quot;http://www.twitter.com/wix&quot;,&quot;target&quot;:&quot;_blank&quot;},&quot;type&quot;:&quot;Image&quot;,&quot;id&quot;:&quot;dataItem-ig99jcvv&quot;,&quot;metaData&quot;:{&quot;isPreset&quot;:true,&quot;schemaVersion&quot;:&quot;2.0&quot;,&quot;isHidden&quot;:false},&quot;title&quot;:&quot;Grey Twitter Icon&quot;,&quot;uri&quot;:&quot;7177d158c36d432b93f51e54f80e2f3c.png&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;width&quot;:200,&quot;height&quot;:200,&quot;alt&quot;:&quot;Grey Twitter Icon&quot;},&quot;displayMode&quot;:&quot;fill&quot;}" style="position:absolute;width:25px;height:25px" data-style="position:absolute;width:25;height:25" class="lb1imageItemimage" id="comp-ig99jcvt1imageimage"><img id="comp-ig99jcvt1imageimageimage" alt="Grey Twitter Icon" data-type="image"/></div></a></li><li style="width:25px;height:25px;margin-bottom:0;margin-right:15px;display:inline-block" class="lb1imageItem" id="comp-ig99jcvt2image"><a href="https://instagram.com/wix/" target="_blank" data-content="https://instagram.com/wix/" data-type="external" rel="nofollow" id="comp-ig99jcvt2imagelink" class="lb1imageItemlink"><div data-image-info="{&quot;imageData&quot;:{&quot;link&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;ExternalLink&quot;,&quot;id&quot;:&quot;dataItem-ig99jcvx1&quot;,&quot;metaData&quot;:{&quot;isPreset&quot;:true,&quot;schemaVersion&quot;:&quot;1.0&quot;,&quot;isHidden&quot;:false},&quot;url&quot;:&quot;https://instagram.com/wix/&quot;,&quot;target&quot;:&quot;_blank&quot;},&quot;type&quot;:&quot;Image&quot;,&quot;id&quot;:&quot;dataItem-ig99jcvx&quot;,&quot;metaData&quot;:{&quot;isPreset&quot;:true,&quot;schemaVersion&quot;:&quot;1.0&quot;,&quot;isHidden&quot;:false},&quot;title&quot;:&quot;Grey Instagram Icon&quot;,&quot;uri&quot;:&quot;530d907aaf7648c89c79be7eea724d9c.png&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&quot;,&quot;width&quot;:200,&quot;height&quot;:200,&quot;alt&quot;:&quot;Grey Instagram Icon&quot;},&quot;displayMode&quot;:&quot;fill&quot;}" style="position:absolute;width:25px;height:25px" data-style="position:absolute;width:25;height:25" class="lb1imageItemimage" id="comp-ig99jcvt2imageimage"><img id="comp-ig99jcvt2imageimageimage" alt="Grey Instagram Icon" data-type="image"/></div></a></li></ul></div></div></div></header><footer style="top:9054px;bottom:auto;left:0;right:;width:100%;height:47px;position:absolute;min-width:980px;margin-left:0" class="fc1_footer fc1" data-sitewidth="980" data-fixedposition="false" data-isrunninginmobile="false" data-state=" " id="SITE_FOOTER"><div style="left:0" id="SITE_FOOTERscreenWidthBackground" class="fc1screenWidthBackground"></div><div style="width:100%" id="SITE_FOOTERcenteredContent" class="fc1centeredContent"><div style="margin-left:calc((100% - 980px) / 2);width:980px" id="SITE_FOOTERbg" class="fc1bg"></div><div id="SITE_FOOTERinlineContent" class="fc1inlineContent"><div data-packed="true" style="top:14px;bottom:;left:2px;right:;width:975px;height:auto;position:absolute;margin-left:calc((100% - 980px) * 0.5)" class="txtNew" id="WRchTxt0-16wb"><p class="font_9" style="text-align:center;">© 2018 ALL RIGHT RESERVED. MANAV YOGI.</p></div></div></div></footer><div data-is-mobile="false" data-site-width="980" style="top:0;bottom:;left:0;right:;width:100%;height:8985px;position:absolute;min-width:980px;margin-left:0" class="pc1" data-state="" id="PAGES_CONTAINER"><div style="left:0" id="PAGES_CONTAINERscreenWidthBackground" class="pc1screenWidthBackground"></div><div id="PAGES_CONTAINERcenteredContent" class="pc1centeredContent"><div id="PAGES_CONTAINERbg" class="pc1bg"></div><div id="PAGES_CONTAINERinlineContent" class="pc1inlineContent"><div style="top:0;bottom:;left:0;right:;width:100%;height:8985px;position:absolute" class="s_VOwPageGroupSkin" id="SITE_PAGES"><div data-ismobile="false" data-is-mesh-layout="false" style="top:0;bottom:;left:0;right:;width:100%;height:8985px;position:absolute;visibility:hidden;min-width:980px;min-height:7949px" class="p1" id="cjg9"><div style="margin-left:calc((100% - 980px) / 2);width:980px" id="cjg9bg" class="p1bg"></div><div id="cjg9inlineContent" class="p1inlineContent"><section style="top:0;bottom:;left:0;right:;width:100%;height:662px;position:absolute;min-width:980px;margin-left:0" data-responsive="true" class="strc1" id="comp-ig9guj29"><div style="position:absolute;left:0;right:0;width:calc(100% - 0px);min-width:980px;top:0;height:100%;overflow:hidden;pointer-events:auto" data-enable-video="true" data-bg-effect-name="" data-media-type="" data-media-video-type="" data-render-fixed-position="true" data-use-clip-path="" class="strc1balata" id="comp-ig9guj29balata"><div style="width:100%;height:100%;background-color:transparent;position:absolute" class="bgColor" id="comp-ig9guj29balatabgcolor"><div style="width:100%;height:100%;position:absolute" id="comp-ig9guj29balatabgcoloroverlay" class="bgColoroverlay"></div></div></div><div style="position:relative;width:calc(100% - 0px);min-width:980px" id="comp-ig9guj29inlineContent" class="strc1inlineContent"><div style="top:0;bottom:;left:0;right:;width:100%;height:662px;position:relative;margin-left:0;flex:980;min-width:980px;margin-top:0;margin-bottom:0" data-content-width="980" class="strc1" id="mediairc25f1513"><div style="position:absolute;top:0;width:100%;height:100%;overflow:hidden;pointer-events:none" data-enable-video="true" data-bg-effect-name="BackgroundParallax" data-media-type="Image" data-media-video-type="" data-render-fixed-position="true" data-use-clip-path="" class="strc1balata" id="mediairc25f1513balata"><div style="width:100%;height:100%;background-color:rgba(204, 204, 204, 1);top:0;position:fixed" class="bgColor" id="mediairc25f1513balatabgcolor"><div style="width:100%;height:100%;position:absolute" id="mediairc25f1513balatabgcoloroverlay" class="bgColoroverlay"></div></div><div style="position:fixed;pointer-events:none;top:0" data-effect="BackgroundParallax" data-fitting="fill" data-align="center" class="bgMedia" id="mediairc25f1513balatamedia"><div data-type="image" data-style="" class="bgImage" id="mediairc25f1513balatamediacontent"><img id="mediairc25f1513balatamediacontentimage" alt="" data-type="image"/></div></div></div><div id="mediairc25f1513inlineContent" class="strc1inlineContent" style="width:100%;position:absolute;top:0;bottom:0"><div data-packed="false" style="top:400px;bottom:;left:462px;right:;width:518px;height:auto;position:absolute;margin-left:calc((100% - 980px) * 0.5)" class="txtNew" id="comp-jcgcbos9"><h4 class="font_4" style="font-size:50px;"><span style="font-size:50px;"><span style="font-family:nimbus-sans-tw01con,sans-serif;"><span style="color:#FFFFFF;">7-Days Yin Yoga &amp; Sacred Life Adventure with&nbsp;</span></span></span></h4></div><div data-packed="true" style="top:542px;bottom:;left:730px;right:;width:235px;height:auto;position:absolute;margin-left:calc((100% - 980px) * 0.5)" class="txtNew" id="WRchTxt3-ceb"><h1 class="font_0" style="font-size:30px; line-height:1em; text-align:right;"><span style="font-size:30px;"><span style="font-family:overlock,sans-serif;">Manav Yogi</span></span></h1>
  
 <h1 class="font_0" style="font-size:30px; line-height:1em; text-align:right;"><span style="font-size:30px;"><span style="font-family:overlock,sans-serif;">&nbsp; In Sri Lanka&nbsp;</span></span></h1>
  
 <h1 class="font_0" style="font-size:30px; line-height:1em; text-align:right;"><span style="font-size:30px;"><span style="font-family:overlock,sans-serif;">August 2018</span></span></h1></div></div></div></div></section><div style="top:715px;bottom:;left:-429px;right:;width:1918px;height:21px;position:absolute;margin-left:calc((100% - 980px) * 0.5)" class="Anchor_1" id="comp-ig9d9gap"></div><div data-packed="true" style="top:726px;bottom:;left:0;right:;width:980px;height:auto;position:absolute;margin-left:calc((100% - 980px) * 0.5)" class="txtNew" id="comp-ig9jj4zc"><h2 class="font_2" style="line-height:1.5em; text-align:center;"><span class="color_29"><span style="letter-spacing:0.05em;">You need to be 100% ready for life trnaformation!</span></span></h2></div><nav style="top:110px;bottom:0;left:;right:0;width:161px;height:156px;position:fixed;margin:auto;margin-right:50px;z-index:50" class="style-ig9jyb08" id="comp-ig9js7tl"><ul class="style-ig9jyb08_orientation-right style-ig9jyb08_text-align-right style-ig9jyb08menuContainer" id="comp-ig9js7tlmenuContainer"><li class="style-ig9jyb08_item"><a class="style-ig9jyb08_link" aria-labelledby="anchor-label_SCROLL_TO_TOP" href="https://lifestyleyogadubai.wixsite.com/dhyana" target="_self" data-keep-roots="true" data-anchor="SCROLL_TO_TOP"><svg width="12" height="12" viewBox="0 0 24 24" class="style-ig9jyb08_symbol"><circle cx="12" cy="12" r="10"/></svg><span class="style-ig9jyb08_text-wrapper"><span id="anchor-label_SCROLL_TO_TOP" class="style-ig9jyb08_label">HOME</span></span></a></li><li class="style-ig9jyb08_item"><a class="style-ig9jyb08_link" aria-labelledby="anchor-label_dataItem-ig9d9gap1" href="https://lifestyleyogadubai.wixsite.com/dhyana" target="_self" data-keep-roots="true" data-anchor="dataItem-ig9d9gap1"><svg width="12" height="12" viewBox="0 0 24 24" class="style-ig9jyb08_symbol"><circle cx="12" cy="12" r="10"/></svg><span class="style-ig9jyb08_text-wrapper"><span id="anchor-label_dataItem-ig9d9gap1" class="style-ig9jyb08_label">ABOUT</span></span></a></li><li class="style-ig9jyb08_item"><a class="style-ig9jyb08_link" aria-labelledby="anchor-label_dataItem-ig9daerg" href="https://lifestyleyogadubai.wixsite.com/dhyana" target="_self" data-keep-roots="true" data-anchor="dataItem-ig9daerg"><svg width="12" height="12" viewBox="0 0 24 24" class="style-ig9jyb08_symbol"><circle cx="12" cy="12" r="10"/></svg><span class="style-ig9jyb08_text-wrapper"><span id="anchor-label_dataItem-ig9daerg" class="style-ig9jyb08_label">CLASSES</span></span></a></li><li class="style-ig9jyb08_item"><a class="style-ig9jyb08_link" aria-labelledby="anchor-label_dataItem-iganhuro" href="https://lifestyleyogadubai.wixsite.com/dhyana" target="_self" data-keep-roots="true" data-anchor="dataItem-iganhuro"><svg width="12" height="12" viewBox="0 0 24 24" class="style-ig9jyb08_symbol"><circle cx="12" cy="12" r="10"/></svg><span class="style-ig9jyb08_text-wrapper"><span id="anchor-label_dataItem-iganhuro" class="style-ig9jyb08_label">TESTIMONIAL</span></span></a></li><li class="style-ig9jyb08_item"><a class="style-ig9jyb08_link" aria-labelledby="anchor-label_dataItem-iganjlyh1" href="https://lifestyleyogadubai.wixsite.com/dhyana" target="_self" data-keep-roots="true" data-anchor="dataItem-iganjlyh1"><svg width="12" height="12" viewBox="0 0 24 24" class="style-ig9jyb08_symbol"><circle cx="12" cy="12" r="10"/></svg><span class="style-ig9jyb08_text-wrapper"><span id="anchor-label_dataItem-iganjlyh1" class="style-ig9jyb08_label">CONTACT</span></span></a></li></ul></nav><div data-packed="true" style="top:865px;bottom:;left:377px;right:;width:227px;height:auto;position:absolute;margin-left:calc((100% - 980px) * 0.5)" class="txtNew" id="comp-jcgcjlq5"><h2 class="font_2" style="font-size:32px;"><span style="font-size:32px;"><span style="font-family:noticia text,serif;">Are you ready?</span></span></h2></div><div data-packed="true" style="top:929px;bottom:;left:99px;right:;width:782px;height:auto;position:absolute;margin-left:calc((100% - 980px) * 0.5)" class="txtNew" id="comp-ig9jjp4q"><p class="font_7" style="font-size:22px; line-height:1.2em; text-align:center;"><span style="font-size:22px;"><span style="font-family:overlock,sans-serif;"><span style="letter-spacing:0.05em;">Sometimes, all you need is a break from the regular and this is possible only if you go away from the chaos of your urban set up. Lifestyle Yoga Retreats take you out of your city and introduce you to a world of nature, Yoga and healthy-happy living!</span></span></span></p>
  
 <p class="font_7" style="font-size:22px; line-height:1.2em; text-align:center;"><span style="font-size:22px;"><span style="font-family:overlock,sans-serif;"><span style="letter-spacing:0.05em;"><span class="wixGuard"></span></span></span></span></p>
  
 <p class="font_7" style="font-size:22px; line-height:1.2em; text-align:center;"><span style="font-size:22px;"><span style="font-family:overlock,sans-serif;"><span style="letter-spacing:0.05em;">In the past, we have conducted retreats extensively in various countries like Austria, India etc. These retreats do not just satisfy the&nbsp;<a href="http://www.lifestyleyogadubai.com/" target="_blank" data-content="http://www.lifestyleyogadubai.com/" data-type="external" rel="nofollow">Yoga</a>&nbsp;bug in you, but also get you to travel. We believe in the power of a journey and a Yoga retreat is just the beginning to your journey of goodness!</span></span></span></p>
  
 <p class="font_7" style="font-size:22px; line-height:1.2em; text-align:center;"><span style="font-size:22px;"><span style="font-family:overlock,sans-serif;"><span style="letter-spacing:0.05em;"><span class="wixGuard"></span></span></span></span></p>
  
 <p class="font_7" style="font-size:22px; line-height:1.2em; text-align:center;"><span style="font-size:22px;"><span style="font-family:overlock,sans-serif;"><span style="letter-spacing:0.05em;"><span class="wixGuard"></span></span></span></span></p></div><div id="comp-jg2ebznl" data-align="center" data-disabled="false" data-margin="0" data-should-use-flex="true" data-width="142" data-height="48" style="top:1195px;bottom:;left:418px;right:;width:142px;height:48px;position:absolute;margin-left:calc((100% - 980px) * 0.5)" class="b4" data-state="desktop shouldUseFlex center"><div id="comp-jg2ebznllink" class="g-transparent-a b4link"><span id="comp-jg2ebznllabel" class="b4label">Sign Me Up</span></div></div><section style="top:1254px;bottom:;left:0;right:;width:100%;height:926px;position:absolute;min-width:980px;margin-left:0" data-responsive="true" class="strc1" id="comp-ig9j1qk1"><div style="position:absolute;left:0;right:0;width:calc(100% - 0px);min-width:980px;top:0;height:100%;overflow:hidden;pointer-events:auto" data-enable-video="true" data-bg-effect-name="" data-media-type="" data-media-video-type="" data-render-fixed-position="true" data-use-clip-path="" class="strc1balata" id="comp-ig9j1qk1balata"><div style="width:100%;height:100%;background-color:transparent;position:absolute" class="bgColor" id="comp-ig9j1qk1balatabgcolor"><div style="width:100%;height:100%;position:absolute" id="comp-ig9j1qk1balatabgcoloroverlay" class="bgColoroverlay"></div></div></div><div style="position:relative;width:calc(100% - 0px);min-width:980px" id="comp-ig9j1qk1inlineContent" class="strc1inlineContent"><div style="top:0;bottom:;left:0;right:;width:100%;height:926px;position:relative;margin-left:0;flex:980;min-width:980px;margin-top:0;margin-bottom:0" data-content-width="980" class="strc1" id="mediairc25f161"><div style="position:absolute;top:0;width:100%;height:100%;overflow:hidden;pointer-events:none" data-enable-video="true" data-bg-effect-name="BackgroundReveal" data-media-type="Image" data-media-video-type="" data-render-fixed-position="true" data-use-clip-path="" class="strc1balata" id="mediairc25f161balata"><div style="width:100%;height:100%;background-color:rgba(0, 0, 0, 1);top:0;position:fixed" class="bgColor" id="mediairc25f161balatabgcolor"><div style="width:100%;height:100%;position:absolute" id="mediairc25f161balatabgcoloroverlay" class="bgColoroverlay"></div></div><div style="position:fixed;pointer-events:none;top:0" data-effect="BackgroundReveal" data-fitting="fill" data-align="center" class="bgMedia" id="mediairc25f161balatamedia"><div data-type="image" data-style="" class="bgImage" id="mediairc25f161balatamediacontent"><img id="mediairc25f161balatamediacontentimage" alt="" data-type="image"/></div></div></div><div id="mediairc25f161inlineContent" class="strc1inlineContent" style="width:100%;position:absolute;top:0;bottom:0"><div style="top:104px;bottom:;left:41px;right:;width:898px;height:163px;position:absolute;margin-left:calc((100% - 980px) * 0.5)" class="style-jch75msc" id="comp-jch74th4"><div id="comp-jch74th4bg" class="style-jch75mscbg"></div><div id="comp-jch74th4inlineContent" class="style-jch75mscinlineContent"><div data-packed="true" style="top:12px;bottom:;left:50px;right:;width:798px;height:auto;position:absolute" class="txtNew" id="comp-jcgc1igr"><h2 class="font_2" style="font-size:63px; text-align:center;"><span style="letter-spacing:0.05em;"><span style="font-size:63px;"><span style="font-family:peaches-and-cream-regular-w00,script;"><span class="color_11">Your energy goes&nbsp;where your awareness goes.</span></span></span></span></h2></div><div data-packed="true" style="top:104px;bottom:;left:715px;right:;width:133px;height:auto;position:absolute" class="txtNew" id="comp-jch79qxa"><h6 class="font_6" style="font-size:30px;"><span style="color:#FFFFFF;"><span style="font-family:reklamescriptw00-medium,cursive;"><span style="font-size:30px;">Manav Yogi</span></span></span></h6></div></div></div></div></div></div></section><section style="top:2186px;bottom:;left:0;right:;width:100%;height:647px;position:absolute;min-width:980px;margin-left:0" data-responsive="true" class="strc1" id="comp-igb0agbb"><div style="position:absolute;left:0;right:0;width:calc(100% - 0px);min-width:980px;top:0;height:100%;overflow:hidden;pointer-events:auto" data-enable-video="true" data-bg-effect-name="" data-media-type="" data-media-video-type="" data-render-fixed-position="true" data-use-clip-path="" class="strc1balata" id="comp-igb0agbbbalata"><div style="width:100%;height:100%;background-color:transparent;position:absolute" class="bgColor" id="comp-igb0agbbbalatabgcolor"><div style="width:100%;height:100%;position:absolute" id="comp-igb0agbbbalatabgcoloroverlay" class="bgColoroverlay"></div></div></div><div style="position:relative;width:calc(100% - 0px);min-width:980px" id="comp-igb0agbbinlineContent" class="strc1inlineContent"><div style="top:0;bottom:;left:0;right:;width:100%;height:647px;position:relative;margin-left:0;flex:980;min-width:980px;margin-top:0;margin-bottom:0" data-content-width="980" class="strc1" id="mediairc25f157"><div style="position:absolute;top:0;width:100%;height:100%;overflow:hidden;pointer-events:none" data-enable-video="true" data-bg-effect-name="BackgroundParallax" data-media-type="Image" data-media-video-type="" data-render-fixed-position="true" data-use-clip-path="" class="strc1balata" id="mediairc25f157balata"><div style="width:100%;height:100%;background-color:rgba(203, 234, 242, 0.55);top:0;position:fixed" class="bgColor" id="mediairc25f157balatabgcolor"><div style="width:100%;height:100%;position:absolute" id="mediairc25f157balatabgcoloroverlay" class="bgColoroverlay"></div></div><div style="position:fixed;pointer-events:none;top:0" data-effect="BackgroundParallax" data-fitting="fill" data-align="center" class="bgMedia" id="mediairc25f157balatamedia"><div data-type="image" data-style="" class="bgImage" id="mediairc25f157balatamediacontent"><img id="mediairc25f157balatamediacontentimage" alt="" data-type="image"/></div></div></div><div id="mediairc25f157inlineContent" class="strc1inlineContent" style="width:100%;position:absolute;top:0;bottom:0"><section style="top:-6px;bottom:;left:0;right:;width:100%;height:738px;position:absolute;min-width:980px;margin-left:0" data-responsive="true" class="strc1" id="comp-jcgcm0d8"><div style="position:absolute;left:0;right:0;width:calc(100% - 0px);min-width:980px;top:0;height:100%;overflow:hidden;pointer-events:auto" data-enable-video="true" data-bg-effect-name="" data-media-type="" data-media-video-type="" data-render-fixed-position="true" data-use-clip-path="" class="strc1balata" id="comp-jcgcm0d8balata"><div style="width:100%;height:100%;background-color:transparent;position:absolute" class="bgColor" id="comp-jcgcm0d8balatabgcolor"><div style="width:100%;height:100%;position:absolute" id="comp-jcgcm0d8balatabgcoloroverlay" class="bgColoroverlay"></div></div></div><div style="position:relative;width:calc(100% - 0px);min-width:980px" id="comp-jcgcm0d8inlineContent" class="strc1inlineContent"><div style="top:0;bottom:;left:0;right:;width:100%;height:738px;position:relative;margin-left:0;flex:980;min-width:980px;margin-top:0;margin-bottom:0" data-content-width="980" class="strc1" id="comp-jcgcm0eb"><div style="position:absolute;top:0;width:100%;height:100%;overflow:hidden;pointer-events:none" data-enable-video="true" data-bg-effect-name="BackgroundParallax" data-media-type="Image" data-media-video-type="" data-render-fixed-position="true" data-use-clip-path="" class="strc1balata" id="comp-jcgcm0ebbalata"><div style="width:100%;height:100%;background-color:rgba(203, 234, 242, 0.55);top:0;position:fixed" class="bgColor" id="comp-jcgcm0ebbalatabgcolor"><div style="width:100%;height:100%;position:absolute" id="comp-jcgcm0ebbalatabgcoloroverlay" class="bgColoroverlay"></div></div><div style="position:fixed;pointer-events:none;top:0" data-effect="BackgroundParallax" data-fitting="fill" data-align="center" class="bgMedia" id="comp-jcgcm0ebbalatamedia"><div data-type="image" data-style="" class="bgImage" id="comp-jcgcm0ebbalatamediacontent"><img id="comp-jcgcm0ebbalatamediacontentimage" alt="" data-type="image"/></div></div></div><div id="comp-jcgcm0ebinlineContent" class="strc1inlineContent" style="width:100%;position:absolute;top:0;bottom:0"><div data-packed="true" style="top:39px;bottom:;left:0;right:;width:980px;height:auto;position:absolute;margin-left:calc((100% - 980px) * 0.5)" class="txtNew" id="comp-jcgcm7tg"><h2 class="font_2" style="line-height:1.5em; text-align:center;"><span class="color_29"><span style="letter-spacing:0.05em;">A Sri Lankan Odyssey</span></span></h2></div><div data-packed="true" style="top:124px;bottom:;left:241px;right:;width:498px;height:auto;position:absolute;margin-left:calc((100% - 980px) * 0.5)" class="txtNew" id="comp-jcgcmc5c"><h2 class="font_2" style="font-size:32px; text-align:center;"><span style="font-size:32px;"><span style="font-family:noticia text,serif;">A 7-Days Yin Yoga &amp; Scared Life adventure across Sri Lanka</span></span></h2></div><div data-packed="false" style="top:265px;bottom:;left:114px;right:;width:750px;height:auto;position:absolute;margin-left:calc((100% - 980px) * 0.5)" data-min-height="329" class="txtNew" id="comp-jcgcnf46"><p class="font_8" style="text-align:center; font-size:22px;"><span style="font-size:22px;"><span style="font-family:overlock,sans-serif;">Get mystify&nbsp; by ancient sri lankan culture and allow yourself to unlock the hidden potential. Experience the overwhelming&nbsp; magic and exoticness or Sri Lanka. &nbsp;</span></span></p>
  
 <p class="font_8" style="text-align:center; font-size:22px;"><span style="font-size:22px;"><span style="font-family:overlock,sans-serif;">From food to adventure its an journey to be experience once in lifetime. Its colourful people surprise you, its simplicity reveal the beauty of your soul in a journey through a land once known as the “island of Jewels” to Arabic traders.</span></span></p>
  
 <p class="font_8" style="text-align:center; font-size:22px;">&nbsp;</p>
  
 <p class="font_8" style="text-align:center; font-size:22px;"><span style="font-size:22px;"><span style="font-family:overlock,sans-serif;">Join our 6-Days Yin Yoga &amp; Spiritual adventure as we traverse this majestic island county in August 2018</span></span></p></div></div></div></div></section></div></div></div></section><div style="top:2180px;bottom:;left:-389px;right:;width:1918px;height:21px;position:absolute;margin-left:calc((100% - 980px) * 0.5)" class="Anchor_1" id="comp-ig9daerf"></div><section style="top:2823px;bottom:;left:0;right:;width:100%;height:738px;position:absolute;min-width:980px;margin-left:0" data-responsive="true" class="strc1" id="comp-igaj6lt8"><div style="position:absolute;left:0;right:0;width:calc(100% - 0px);min-width:980px;top:0;height:100%;overflow:hidden;pointer-events:auto" data-enable-video="true" data-bg-effect-name="" data-media-type="" data-media-video-type="" data-render-fixed-position="true" data-use-clip-path="" class="strc1balata" id="comp-igaj6lt8balata"><div style="width:100%;height:100%;background-color:transparent;position:absolute" class="bgColor" id="comp-igaj6lt8balatabgcolor"><div style="width:100%;height:100%;position:absolute" id="comp-igaj6lt8balatabgcoloroverlay" class="bgColoroverlay"></div></div></div><div style="position:relative;width:calc(100% - 0px);min-width:980px" id="comp-igaj6lt8inlineContent" class="strc1inlineContent"><div style="top:0;bottom:;left:0;right:;width:100%;height:738px;position:relative;margin-left:0;flex:980;min-width:980px;margin-top:0;margin-bottom:0" data-content-width="980" class="strc1" id="mediairc25f167"><div style="position:absolute;top:0;width:100%;height:100%;overflow:hidden;pointer-events:none" data-enable-video="true" data-bg-effect-name="BackgroundParallax" data-media-type="Image" data-media-video-type="" data-render-fixed-position="true" data-use-clip-path="" class="strc1balata" id="mediairc25f167balata"><div style="width:100%;height:100%;background-color:rgba(255, 255, 255, 1);top:0;position:fixed" class="bgColor" id="mediairc25f167balatabgcolor"><div style="width:100%;height:100%;position:absolute" id="mediairc25f167balatabgcoloroverlay" class="bgColoroverlay"></div></div><div style="position:fixed;pointer-events:none;top:0" data-effect="BackgroundParallax" data-fitting="fill" data-align="center" class="bgMedia" id="mediairc25f167balatamedia"><div data-type="image" data-style="" class="bgImage" id="mediairc25f167balatamediacontent"><img id="mediairc25f167balatamediacontentimage" alt="" data-type="image"/></div></div></div><div id="mediairc25f167inlineContent" class="strc1inlineContent" style="width:100%;position:absolute;top:0;bottom:0"><div data-packed="true" style="top:109px;bottom:;left:125px;right:;width:729px;height:auto;position:absolute;margin-left:calc((100% - 980px) * 0.5)" class="txtNew" id="comp-jcgcq2ju"><h2 class="font_2" style="font-size:82px; text-align:center; line-height:0.9em;"><span style="letter-spacing:0.05em;"><span style="font-size:82px;"><span style="font-family:peaches-and-cream-regular-w00,script;"><span class="color_30">Let's unlock the hidden potential that lies in our mind.</span></span></span></span></h2></div></div></div></div></section><div style="top:3561px;bottom:;left:-349px;right:;width:1918px;height:21px;position:absolute;margin-left:calc((100% - 980px) * 0.5)" class="Anchor_1" id="comp-iganhurn"></div><section style="top:3561px;bottom:;left:0;right:;width:100%;height:683px;position:absolute;min-width:980px;margin-left:0" data-responsive="true" class="strc1" id="comp-jg3quuxl"><div style="position:absolute;left:0;right:0;width:calc(100% - 0px);min-width:980px;top:0;height:100%;overflow:hidden;pointer-events:auto" data-enable-video="true" data-bg-effect-name="" data-media-type="" data-media-video-type="" data-render-fixed-position="true" data-use-clip-path="" class="strc1balata" id="comp-jg3quuxlbalata"><div style="width:100%;height:100%;background-color:transparent;position:absolute" class="bgColor" id="comp-jg3quuxlbalatabgcolor"><div style="width:100%;height:100%;position:absolute" id="comp-jg3quuxlbalatabgcoloroverlay" class="bgColoroverlay"></div></div></div><div style="position:relative;width:calc(100% - 0px);min-width:980px" id="comp-jg3quuxlinlineContent" class="strc1inlineContent"><div style="top:0;bottom:;left:0;right:;width:100%;height:683px;position:relative;margin-left:0;flex:980;min-width:980px;margin-top:0;margin-bottom:0" data-content-width="980" class="mc1" id="comp-jg3quuz0"><div id="comp-jg3quuz0container" class="mc1container"><div style="position:absolute;top:0;width:100%;height:100%;overflow:hidden;pointer-events:auto" data-enable-video="true" data-bg-effect-name="" data-media-type="" data-media-video-type="" data-render-fixed-position="true" data-use-clip-path="" class="mc1balata" id="comp-jg3quuz0balata"><div style="width:100%;height:100%;background-color:rgba(36, 35, 35, 1);position:absolute" class="bgColor" id="comp-jg3quuz0balatabgcolor"><div style="width:100%;height:100%;position:absolute" id="comp-jg3quuz0balatabgcoloroverlay" class="bgColoroverlay"></div></div></div><div style="position:absolute;left:0;right:0;top:0;bottom:0" id="comp-jg3quuz0inlineContentParent" class="mc1inlineContentParent"><div id="comp-jg3quuz0inlineContent" class="mc1inlineContent" style="width:100%;position:absolute;top:0;bottom:0"><div style="top:57px;bottom:;left:1px;right:;width:979px;height:568px;position:absolute;margin-left:calc((100% - 980px) * 0.5)" class="v1" id="comp-jg3qwz2s"><div tabindex="0" id="comp-jg3qwz2svideoFrame" class="v1videoFrame"><iframe height="100%" width="100%" allowfullscreen="" frameBorder="0" title="External Vimeo" aria-label="External Vimeo" data-src="//player.vimeo.com/video/217177992?autoplay=false&amp;loop=true&amp;byline=false&amp;portrait=false&amp;title=false"></iframe></div><div style="display:none" id="comp-jg3qwz2spreview" class="v1preview"></div></div></div></div></div></div></div></section><div data-packed="true" style="top:4259px;bottom:;left:0;right:;width:980px;height:auto;position:absolute;margin-left:calc((100% - 980px) * 0.5)" class="txtNew" id="comp-jch4vozv"><h2 class="font_2" style="line-height:1.5em; text-align:center;"><span class="color_30"><span style="letter-spacing:0.05em;">Timeless Tool of&nbsp;Transformation</span></span></h2></div><div data-packed="true" style="top:4342px;bottom:;left:42px;right:;width:896px;height:auto;position:absolute;margin-left:calc((100% - 980px) * 0.5)" class="txtNew" id="comp-jch4wq6n"><h2 class="font_2" style="font-size:26px; text-align:center;"><span class="color_28"><span style="font-size:26px;"><span style="font-family:noticia text,serif;">Simple, practical and applicable in every aspect of your life</span></span></span></h2></div><div data-packed="true" style="top:4406px;bottom:;left:118px;right:;width:744px;height:auto;position:absolute;margin-left:calc((100% - 980px) * 0.5)" class="txtNew" id="comp-ig9dxw1l"><p class="font_8" style="font-size:20px; text-align:center;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:overlock,sans-serif;">&nbsp;They are anchored in practicality, processes and goals, allowing individuals to create a road map in which their life can flow through to their desired outcome. The emphasis and responsibility is, however, on the individual. It is up to you to apply the teachings and tools in your life to create a sustainable change.</span></span></p>
  
 <p class="font_8" style="font-size:20px; text-align:center;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:overlock,sans-serif;"><span class="wixGuard"></span></span></span></p>
  
 <p class="font_8" style="font-size:20px; text-align:center;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:overlock,sans-serif;">The classes take place at the various destinations we will be staying—sometimes under a tree in the vicinity of an ancient temple and sometimes in the courtyard of a 300-year-old manor. Regardless of the venue, the classes are a great opportunity to discuss and talk about how the tools can positively impact your personal unfoldment in your journey of living out your purpose.</span></span></p></div><div style="top:4709px;bottom:;left:390px;right:;width:200px;height:200px;position:absolute;margin-left:calc((100% - 980px) * 0.5)" data-exact-height="200" data-content-padding-horizontal="10" data-content-padding-vertical="10" title="" class="style-igamauqn" id="comp-ig96di49"><div style="width:190px;height:190px" id="comp-ig96di49link" class="style-igamauqnlink"><div data-style="" class="style-igamauqnimg" id="comp-ig96di49img"><img id="comp-ig96di49imgimage" alt="" data-type="image"/></div></div></div><div data-packed="true" style="top:4928px;bottom:;left:338px;right:;width:305px;height:auto;position:absolute;margin-left:calc((100% - 980px) * 0.5)" class="txtNew" id="comp-igamkund"><p class="font_8" style="text-align:center;"><span class="color_19">Manav Yogi</span></p></div><div style="top:4991px;bottom:;left:-309px;right:;width:1918px;height:21px;position:absolute;margin-left:calc((100% - 980px) * 0.5)" class="Anchor_1" id="comp-iganjlyh"></div><div role="region" aria-label="Slideshow" data-true-fullwidth="true" style="top:4991px;bottom:;left:0;right:;width:100%;height:650px;position:absolute;min-width:980px;margin-left:0" class="style-jcgc9lry" id="comp-jcgc9lv4"><div id="comp-jcgc9lv4bg" class="style-jcgc9lrybg"></div><div class="style-jcgc9lry_hide-overflow style-jcgc9lryinlineContentParent" tabindex="-1" id="comp-jcgc9lv4inlineContentParent"><div aria-live="polite" id="comp-jcgc9lv4inlineContent" class="style-jcgc9lryinlineContent"><div data-flexibleboxheight="false" data-parent-id="comp-jcgc9lv4" data-min-height="650" style="top:0;bottom:;left:0;right:;width:100%;height:100%;position:absolute;min-width:980px;margin-left:0;min-height:650px" class="style-jcgc9lxv3" id="comp-jcgc9lxu"><div style="position:absolute;top:0;width:100%;height:100%;overflow:hidden;pointer-events:auto" data-enable-video="true" data-bg-effect-name="" data-media-type="Image" data-media-video-type="" data-render-fixed-position="true" data-use-clip-path="" class="style-jcgc9lxv3balata" id="comp-jcgc9lxubalata"><div style="width:100%;height:100%;background-color:rgba(165, 200, 222, 1);position:absolute" class="bgColor" id="comp-jcgc9lxubalatabgcolor"><div style="width:100%;height:100%;position:absolute" id="comp-jcgc9lxubalatabgcoloroverlay" class="bgColoroverlay"></div></div><div style="position:absolute;pointer-events:auto;top:0" data-effect="none" data-fitting="fill" data-align="center" class="bgMedia" id="comp-jcgc9lxubalatamedia"><div data-type="image" data-style="" class="bgImage" id="comp-jcgc9lxubalatamediacontent"><img id="comp-jcgc9lxubalatamediacontentimage" alt="" data-type="image"/></div></div></div><div id="comp-jcgc9lxuborderNode" class="style-jcgc9lxv3borderNode"></div><div style="overflow-x:hidden;overflow-y:hidden" id="comp-jcgc9lxuinlineContentParent" class="style-jcgc9lxv3inlineContentParent"><div id="comp-jcgc9lxuinlineContent" class="style-jcgc9lxv3inlineContent"><div data-packed="true" style="top:70px;bottom:;left:92px;right:;width:797px;height:auto;position:absolute;margin-left:calc((100% - 980px) * 0.5)" class="txtNew" id="comp-jch5w1gt"><h2 class="font_2" style="font-size:66px; text-align:center; line-height:0.8em;"><span style="color:#FFFFFF;"><span style="letter-spacing:0.05em;"><span style="font-size:66px;"><span style="font-family:peaches-and-cream-regular-w00,script;">Manage your Mind to Manage Your life and learn to build the life the way you want.</span></span></span></span></h2></div><div data-packed="true" style="top:4557px;bottom:;left:143px;right:;width:729px;height:auto;position:absolute;margin-left:calc((100% - 980px) * 0.5)" class="txtNew" id="comp-jch5dfuh"><h2 class="font_2" style="font-size:53px; text-align:center;"><span style="font-size:53px;"><span style="font-family:playfair display,serif;"><span class="color_28">Build the willpowe that can make you climb the highest poinf of your life.</span></span></span></h2></div></div></div></div></div></div><div id="comp-jcgc9lv4shownOnAllSlides" class="style-jcgc9lryshownOnAllSlides"></div><ol data-show-navigation-dots="true" style="bottom:47px;justify-content:center;-webkit-justify-content:center" id="comp-jcgc9lv4dotsMenuWrapper" class="style-jcgc9lrydotsMenuWrapper"><li class="style-jcgc9lry_navigation-dot-wrapper"><button class="style-jcgc9lry_navigation-dot style-jcgc9lry_selected reset-button" style="width:6px;height:6px;margin-right:6px;margin-left:6px" aria-label="Go to slide 1"></button></li></ol><div data-show-navigation-arrows="true" data-navigation-button-margin="100" style="top:calc(50% - 25px)" id="comp-jcgc9lv4navigationArrows" class="style-jcgc9lry_navigation-arrows style-jcgc9lrynavigationArrows"><button title="next" style="right:87.5px;width:25px" class="reset-button style-jcgc9lry_btn style-jcgc9lrynextButton" id="comp-jcgc9lv4nextButton"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 21 41" enable-background="new 0 0 21 41"><polygon points="20.3,40.8 0,20.5 20.3,0.2 21,0.9 1.3,20.5 21,40.1 "></polygon></svg></button><button title="previous" style="left:87.5px;width:25px" class="reset-button style-jcgc9lry_btn style-jcgc9lryprevButton" id="comp-jcgc9lv4prevButton"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 21 41" enable-background="new 0 0 21 41"><polygon points="20.3,40.8 0,20.5 20.3,0.2 21,0.9 1.3,20.5 21,40.1 "></polygon></svg></button></div></div><div data-packed="true" style="top:5701px;bottom:;left:5px;right:;width:980px;height:auto;position:absolute;margin-left:calc((100% - 980px) * 0.5)" class="txtNew" id="comp-jch578un"><h2 class="font_2" style="line-height:1.5em; text-align:center;"><span class="color_30"><span style="letter-spacing:0.05em;">An Experience of a Lifetime</span></span></h2></div><div data-packed="true" style="top:5784px;bottom:;left:41px;right:;width:896px;height:auto;position:absolute;margin-left:calc((100% - 980px) * 0.5)" class="txtNew" id="comp-jch57qco"><h2 class="font_2" style="font-size:26px; text-align:center;"><span class="color_28"><span style="font-size:26px;"><span style="font-family:noticia text,serif;">Its simply awaits your first step</span></span></span></h2></div><div data-packed="false" style="top:5858px;bottom:;left:117px;right:;width:744px;height:auto;position:absolute;margin-left:calc((100% - 980px) * 0.5)" data-min-height="654" class="txtNew" id="comp-jch59j32"><p class="font_8" style="font-size:20px; text-align:center;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:overlock,sans-serif;">On this spiritual adventure, we learn as we travel. As we explore this enchantingly beautiful state in northwestern India, we will delve into the landscape of our mind and learn powerful tools to transform the way we think and the way we live our lives. All classes will be taught by Dandapani and are based on the ancient Hindu teachings, in particular the Saiva Siddhanta philosophy that originated in India many thousands of years ago. Find the perfect balance between your inner and outer worlds, and define a clear path to experiencing your higher Self within.</span></span></p>
  
 <p class="font_8" style="font-size:20px; text-align:center;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:overlock,sans-serif;"><span class="wixGuard"></span></span></span></p>
  
 <p class="font_8" style="font-size:20px; text-align:center;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:overlock,sans-serif;">This spiritual adventure is not for the faint-hearted, nor is it only for the fearless. It is for those seeking to discover themselves on a journey of personal transformation through myriad inner and outer experiences that last a lifetime. Isn’t it time you explored one of the world’s most gorgeous and diverse subcontinents, and discovered yourself in a soul-stirring spiritual adventure?</span></span></p>
  
 <p class="font_8" style="font-size:20px; text-align:center;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:overlock,sans-serif;"><span class="wixGuard"></span></span></span></p>
  
 <p class="font_8" style="font-size:20px; text-align:center;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-weight:bold;"><span style="font-family:overlock,sans-serif;">Our content here&nbsp;</span></span></span></p>
  
 <p class="font_8" style="font-size:20px; text-align:center;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:overlock,sans-serif;">Sometimes, all you need is a break from the regular and this is possible only if you go away from the chaos of your urban set up. Lifestyle Yoga Retreats take you out of your city and introduce you to a world of nature, Yoga and healthy-happy living!</span></span></p>
  
 <p class="font_8" style="font-size:20px; text-align:center;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:overlock,sans-serif;">In the past, we have conducted retreats extensively in various countries like Austria, India etc. These retreats do not just satisfy the&nbsp;<span style="text-decoration:underline;"><a href="http://www.lifestyleyogadubai.com/" target="_blank" data-content="http://www.lifestyleyogadubai.com/" data-type="external" rel="nofollow">Yoga</a></span>&nbsp;bug in you, but also get you to travel. We believe in the power of a journey and a Yoga retreat is just the beginning to your journey of goodness!</span></span></p>
  
 <p class="font_8" style="font-size:20px; text-align:center;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:overlock,sans-serif;"><span class="wixGuard"></span></span></span></p></div><div id="comp-jch5asyy" data-align="center" data-disabled="false" data-margin="0" data-should-use-flex="true" data-width="142" data-height="43" style="top:6530px;bottom:;left:418px;right:;width:142px;height:43px;position:absolute;margin-left:calc((100% - 980px) * 0.5)" class="style-jcgcgyus" data-state="desktop shouldUseFlex center"><div id="comp-jch5asyylink" class="g-transparent-a style-jcgcgyuslink"><span id="comp-jch5asyylabel" class="style-jcgcgyuslabel">Join Now</span></div></div><section style="top:6598px;bottom:;left:0;right:;width:100%;height:517px;position:absolute;min-width:980px;margin-left:0" data-responsive="true" class="strc1" id="comp-jch5oy4m"><div style="position:absolute;left:0;right:0;width:calc(100% - 0px);min-width:980px;top:0;height:100%;overflow:hidden;pointer-events:auto" data-enable-video="true" data-bg-effect-name="" data-media-type="" data-media-video-type="" data-render-fixed-position="true" data-use-clip-path="" class="strc1balata" id="comp-jch5oy4mbalata"><div style="width:100%;height:100%;background-color:transparent;position:absolute" class="bgColor" id="comp-jch5oy4mbalatabgcolor"><div style="width:100%;height:100%;position:absolute" id="comp-jch5oy4mbalatabgcoloroverlay" class="bgColoroverlay"></div></div></div><div style="position:relative;width:calc(100% - 0px);min-width:980px" id="comp-jch5oy4minlineContent" class="strc1inlineContent"><div style="top:0;bottom:;left:0;right:;width:100%;height:517px;position:relative;margin-left:0;flex:980;min-width:980px;margin-top:0;margin-bottom:0" data-content-width="980" class="mc1" id="comp-jch5oy65"><div id="comp-jch5oy65container" class="mc1container"><div style="position:absolute;top:0;width:100%;height:100%;overflow:hidden;pointer-events:auto" data-enable-video="true" data-bg-effect-name="" data-media-type="Image" data-media-video-type="" data-render-fixed-position="true" data-use-clip-path="" class="mc1balata" id="comp-jch5oy65balata"><div style="width:100%;height:100%;background-color:rgba(133, 179, 84, 1);position:absolute" class="bgColor" id="comp-jch5oy65balatabgcolor"><div style="width:100%;height:100%;position:absolute" id="comp-jch5oy65balatabgcoloroverlay" class="bgColoroverlay"></div></div><div style="position:absolute;pointer-events:auto;top:0" data-effect="none" data-fitting="fill" data-align="center" class="bgMedia" id="comp-jch5oy65balatamedia"><div data-type="image" data-style="" class="bgImage" id="comp-jch5oy65balatamediacontent"><img id="comp-jch5oy65balatamediacontentimage" alt="" data-type="image"/></div></div></div><div style="position:absolute;left:0;right:0;top:0;bottom:0" id="comp-jch5oy65inlineContentParent" class="mc1inlineContentParent"><div id="comp-jch5oy65inlineContent" class="mc1inlineContent" style="width:100%;position:absolute;top:0;bottom:0"><div style="top:0;bottom:;left:0;right:;width:100%;height:517px;position:absolute;min-width:10px;margin-left:0;display:table;min-height:10px" class="style-jchloqso" id="comp-jchla9nd"><iframe allowfullscreen="" frameBorder="0" scrolling="no" allowtransparency="true" style="height:517px;width:100%;position:relative;min-height:10px;min-width:10px" class="tpa-gallery-StripShowcase style-jchloqsoiframe" data-src="https://static.parastorage.com/services/santa/1.3322.15/node_modules/santa-galleries/target/StripShowcase/StripShowcase.html?compId=comp-jchla9nd&amp;deviceType=desktop&amp;locale=en&amp;viewMode=site&amp;vsi=d3dd60fd-d0b0-4c07-98f8-48f372fdd62e" id="comp-jchla9ndiframe"></iframe></div><div data-packed="true" style="top:109px;bottom:;left:125px;right:;width:729px;height:auto;position:absolute;margin-left:calc((100% - 980px) * 0.5)" class="txtNew" id="comp-jch5ocqn"><h2 class="font_2" style="font-size:50px; line-height:0.8em; text-align:center;"><span style="color:#E67D32;"><span style="font-size:50px;"><span style="font-family:peaches-and-cream-regular-w00,script;">"Mind is God. Mind is Ishwara, the undercarying principle.There is nothing greater than mind."</span></span></span></h2></div></div></div></div></div></div></section><div data-packed="true" style="top:7268px;bottom:;left:96px;right:;width:789px;height:auto;position:absolute;margin-left:calc((100% - 980px) * 0.5)" class="txtNew" id="comp-jg3r324k"><h2 class="font_2" style="text-align:center; font-size:54px;"><span style="color:#E67D32;"><span style="font-size:54px;"><span style="font-family:peaches-and-cream-regular-w00,script;">“Every morning we are born again. What we do today is what matters most.” -Buddha</span></span></span></h2></div><div role="region" aria-label="Slideshow" data-true-fullwidth="true" style="top:7553px;bottom:;left:0;right:;width:100%;height:610px;position:absolute;min-width:980px;margin-left:0" class="style-jg2ext40" id="comp-jg2ext78"><div id="comp-jg2ext78bg" class="style-jg2ext40bg"></div><div id="comp-jg2ext78shownOnAllSlides" class="style-jg2ext40shownOnAllSlides"></div><div class="style-jg2ext40_hide-overflow style-jg2ext40inlineContentParent" tabindex="-1" id="comp-jg2ext78inlineContentParent"><div aria-live="polite" id="comp-jg2ext78inlineContent" class="style-jg2ext40inlineContent"><div data-flexibleboxheight="false" data-parent-id="comp-jg2ext78" data-min-height="610" style="top:0;bottom:;left:0;right:;width:100%;height:100%;position:absolute;min-width:980px;margin-left:0;min-height:610px" class="style-jg2exta3" id="comp-jg2ext9p"><div style="position:absolute;top:0;width:100%;height:100%;overflow:hidden;pointer-events:auto" data-enable-video="true" data-bg-effect-name="" data-media-type="Image" data-media-video-type="" data-render-fixed-position="true" data-use-clip-path="" class="style-jg2exta3balata" id="comp-jg2ext9pbalata"><div style="width:100%;height:100%;background-color:rgba(230, 125, 50, 1);position:absolute" class="bgColor" id="comp-jg2ext9pbalatabgcolor"><div style="width:100%;height:100%;position:absolute" id="comp-jg2ext9pbalatabgcoloroverlay" class="bgColoroverlay"></div></div><div style="position:absolute;pointer-events:auto;top:0" data-effect="none" data-fitting="fill" data-align="center" class="bgMedia" id="comp-jg2ext9pbalatamedia"><div data-type="image" data-style="" class="bgImage" id="comp-jg2ext9pbalatamediacontent"><img id="comp-jg2ext9pbalatamediacontentimage" alt="" data-type="image"/></div></div></div><div id="comp-jg2ext9pborderNode" class="style-jg2exta3borderNode"></div><div style="overflow-x:hidden;overflow-y:hidden" id="comp-jg2ext9pinlineContentParent" class="style-jg2exta3inlineContentParent"><div id="comp-jg2ext9pinlineContent" class="style-jg2exta3inlineContent"><div style="top:108px;bottom:;left:40px;right:;width:31px;height:5px;position:absolute;margin-left:calc((100% - 980px) * 0.5)" class="style-jg2exta8" id="comp-jg2exta7"><div id="comp-jg2exta7line" class="style-jg2exta8line"></div></div><div data-packed="true" style="top:178px;bottom:;left:587px;right:;width:368px;height:auto;position:absolute;margin-left:calc((100% - 980px) * 0.5)" class="txtNew" id="comp-jg2extbs"><p class="font_8" style="font-size:28px; line-height:1.3em;"><span class="color_11"><span style="font-size:28px;"><span style="letter-spacing:0.05em;"><span style="font-family:libre baskerville,serif;">“Meditaiton is an adventure. An adventure into the unknown- the greatest adventure that human mind can take”&nbsp;</span></span></span></span></p>
  
 <p class="font_8">&nbsp;</p></div></div></div></div></div></div><ol data-show-navigation-dots="true" style="bottom:35.5px;justify-content:center;-webkit-justify-content:center" id="comp-jg2ext78dotsMenuWrapper" class="style-jg2ext40dotsMenuWrapper"><li class="style-jg2ext40_navigation-dot-wrapper"><button class="style-jg2ext40_navigation-dot style-jg2ext40_selected reset-button" style="width:9px;height:9px;margin-right:6px;margin-left:6px" aria-label="Go to slide 1"></button></li><li class="style-jg2ext40_navigation-dot-wrapper"><button class="style-jg2ext40_navigation-dot reset-button" style="width:6px;height:6px;margin-right:6px;margin-left:6px" aria-label="Go to slide 2"></button></li><li class="style-jg2ext40_navigation-dot-wrapper"><button class="style-jg2ext40_navigation-dot reset-button" style="width:6px;height:6px;margin-right:6px;margin-left:6px" aria-label="Go to slide 3"></button></li></ol><div data-show-navigation-arrows="true" data-navigation-button-margin="100" style="top:calc(50% - 16px)" id="comp-jg2ext78navigationArrows" class="style-jg2ext40_navigation-arrows style-jg2ext40navigationArrows"><div style="right:92px;width:16px" class="reset-button style-jg2ext40_btn style-jg2ext40nextButton" id="comp-jg2ext78nextButton"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 21 41" enable-background="new 0 0 21 41"><polygon points="20.3,40.8 0,20.5 20.3,0.2 21,0.9 1.3,20.5 21,40.1 "></polygon></svg></div><div style="left:92px;width:16px" class="reset-button style-jg2ext40_btn style-jg2ext40prevButton" id="comp-jg2ext78prevButton"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 21 41" enable-background="new 0 0 21 41"><polygon points="20.3,40.8 0,20.5 20.3,0.2 21,0.9 1.3,20.5 21,40.1 "></polygon></svg></div></div></div><section style="top:8203px;bottom:;left:0;right:;width:100%;height:782px;position:absolute;min-width:980px;margin-left:0" data-responsive="true" class="strc1" id="comp-igamjejp"><div style="position:absolute;left:0;right:0;width:calc(100% - 0px);min-width:980px;top:0;height:100%;overflow:hidden;pointer-events:auto" data-enable-video="true" data-bg-effect-name="" data-media-type="" data-media-video-type="" data-render-fixed-position="true" data-use-clip-path="" class="strc1balata" id="comp-igamjejpbalata"><div style="width:100%;height:100%;background-color:transparent;position:absolute" class="bgColor" id="comp-igamjejpbalatabgcolor"><div style="width:100%;height:100%;position:absolute" id="comp-igamjejpbalatabgcoloroverlay" class="bgColoroverlay"></div></div></div><div style="position:relative;width:calc(100% - 0px);min-width:980px" id="comp-igamjejpinlineContent" class="strc1inlineContent"><div style="top:0;bottom:;left:0;right:;width:100%;height:782px;position:relative;margin-left:0;flex:980;min-width:980px;margin-top:0;margin-bottom:0" data-content-width="980" class="strc1" id="mediairc25f151"><div style="position:absolute;top:0;width:100%;height:100%;overflow:hidden;pointer-events:none" data-enable-video="true" data-bg-effect-name="BackgroundReveal" data-media-type="Image" data-media-video-type="" data-render-fixed-position="true" data-use-clip-path="" class="strc1balata" id="mediairc25f151balata"><div style="width:100%;height:100%;background-color:rgba(36, 35, 35, 1);top:0;position:fixed" class="bgColor" id="mediairc25f151balatabgcolor"><div style="width:100%;height:100%;position:absolute" id="mediairc25f151balatabgcoloroverlay" class="bgColoroverlay"></div></div><div style="position:fixed;pointer-events:none;top:0" data-effect="BackgroundReveal" data-fitting="fill" data-align="center" class="bgMedia" id="mediairc25f151balatamedia"><div data-type="image" data-style="" class="bgImage" id="mediairc25f151balatamediacontent"><img id="mediairc25f151balatamediacontentimage" alt="" data-type="image"/></div></div></div><div id="mediairc25f151inlineContent" class="strc1inlineContent" style="width:100%;position:absolute;top:0;bottom:0"><div style="top:29px;bottom:;left:193px;right:;width:612px;height:189px;position:absolute;margin-left:calc((100% - 980px) * 0.5)" class="style-jch75msc" id="comp-jchl1d77"><div id="comp-jchl1d77bg" class="style-jch75mscbg"></div><div id="comp-jchl1d77inlineContent" class="style-jch75mscinlineContent"><div data-packed="false" style="top:100px;bottom:;left:46px;right:;width:536px;height:auto;position:absolute" class="txtNew" id="comp-jch7m4pz"><h6 class="font_6" style="font-size:28px; text-align:center;"><span style="color:#FFFFFF;"><span style="font-size:28px;">Have one of the most authentic inner &amp; outer experience of your life</span></span></h6></div></div></div><div data-packed="true" style="top:15px;bottom:;left:17px;right:;width:965px;height:auto;position:absolute;margin-left:calc((100% - 980px) * 0.5)" class="txtNew" id="comp-jchl30vb"><h2 class="font_2" style="font-size:62px; text-align:center;"><span style="font-size:62px;"><span style="font-family:peaches-and-cream-regular-w00,script;"><span style="color:#FFFFFF;">Join the Spiritual Life&nbsp;Adventure&nbsp;</span></span></span></h2></div><div style="top:218px;bottom:;left:194px;right:;width:611px;height:540px;position:absolute;margin-left:calc((100% - 980px) * 0.5)" class="c2" id="comp-igb2ez3c"><div id="comp-igb2ez3cbg" class="c2bg"></div><div id="comp-igb2ez3cinlineContent" class="c2inlineContent"><div style="top:0;bottom:;left:443px;right:;width:168px;height:152px;position:absolute;transform:rotate(180deg) translateZ(0)" data-exact-height="152" data-content-padding-horizontal="0" data-content-padding-vertical="0" title="" class="wp2" data-angle="180" id="comp-igb2njey"><div style="width:168px;height:152px" id="comp-igb2njeylink" class="wp2link"><div data-style="" class="wp2img" id="comp-igb2njeyimg"><img id="comp-igb2njeyimgimage" alt="" data-type="image"/></div></div></div><div data-packed="true" style="top:70px;bottom:;left:40px;right:;width:530px;height:auto;position:absolute" class="txtNew" id="comp-ig96rexr"><h2 style="text-align:center;" class="font_2"><span style="letter-spacing:0.05em;">Get In Touch</span></h2>
 </div><div data-packed="true" style="top:154px;bottom:;left:40px;right:;width:530px;height:auto;position:absolute" class="txtNew" id="comp-ig97m9of"><p style="line-height:1.5em; text-align:center;" class="font_8"><span style="line-height:1.5em;">500 Terry Francois Street,&nbsp;San Francisco, CA 94158</span></p>
  
 <p style="line-height:1.5em; text-align:center;" class="font_8"><span style="line-height:1.5em;"><object height="0"><a class="auto-generated-link" data-auto-recognition="true" data-content="info@mysite.com" href="mailto:info@mysite.com" data-type="mail">info@mysite.com</a></object> \\&nbsp;Tel: 123-456-7890</span></p>
  
 <p style="line-height:1.5em; text-align:center;" class="font_7">&nbsp;</p>
 </div><div style="top:307px;bottom:;left:0;right:;width:257px;height:231px;position:absolute" data-exact-height="231" data-content-padding-horizontal="0" data-content-padding-vertical="0" title="" class="wp2" id="comp-igb2lb2e"><div style="width:257px;height:231px" id="comp-igb2lb2elink" class="wp2link"><div data-style="" class="wp2img" id="comp-igb2lb2eimg"><img id="comp-igb2lb2eimgimage" alt="" data-type="image"/></div></div></div><div style="top:240px;bottom:;left:121px;right:;width:369px;height:inherit;position:absolute" class="style-igaxxsmv" data-state=" field3Hidden field4Hidden field5Hidden desktop left" id="comp-ig96p4gl"><form role="form" aria-label="contact form" novalidate="" id="comp-ig96p4glform-wrapper" class="style-igaxxsmvform-wrapper"><div id="comp-ig96p4glwrapper" class="style-igaxxsmvwrapper"><div><input type="text" id="field1" required="" aria-invalid="false" name="Name" value="" class="style-igaxxsmv_required" placeholder="Name" data-aid="nameField"/><input type="text" id="field2" required="" aria-invalid="false" name="Email" value="" class="style-igaxxsmv_required" placeholder="Email" data-aid="emailField"/><input type="tel" id="field3" aria-invalid="false" name="Phone" value="" class="style-igaxxsmv_hidden style-igaxxsmv_hiddenField" placeholder="Phone" data-aid="phoneField"/><input type="text" id="field4" aria-invalid="false" name="Address" value="" class="style-igaxxsmv_hidden style-igaxxsmv_hiddenField" placeholder="Address" data-aid="addressField"/><input type="text" id="field5" aria-invalid="false" name="Subject" value="" class="style-igaxxsmv_hidden style-igaxxsmv_hiddenField" placeholder="Subject" data-aid="subjectField"/></div><textarea name="Message" class="style-igaxxsmvfieldMessage" placeholder="Message" data-aid="messageField" id="comp-ig96p4glfieldMessage"></textarea><button type="submit" id="comp-ig96p4glsubmit" class="style-igaxxsmvsubmit">Send</button><span aria-live="polite" class="style-igaxxsmv_success style-igaxxsmvnotifications" id="comp-ig96p4glnotifications"></span></div></form></div></div></div></div></div></div></section></div></div></div></div></div></div></div></div><div class="siteAspectsContainer"><div></div><div></div><div><div style="overflow:hidden;visibility:hidden;max-height:0;max-width:0;position:absolute"><style>.font-ruler-content::after {content:"@#$%%^&*~IAO"}</style><div style="position:absolute;overflow:hidden;font-size:1200px;left:-2000px;visibility:hidden"><div style="position:relative;white-space:nowrap;font-family:serif"><div style="position:absolute;width:100%;height:100%;overflow:hidden"><div></div></div><span class="font-ruler-content"></span></div></div><div style="position:absolute;overflow:hidden;font-size:1200px;left:-2000px;visibility:hidden"><div style="position:relative;white-space:nowrap;font-family:serif"><div style="position:absolute;width:100%;height:100%;overflow:hidden"><div></div></div><span class="font-ruler-content"></span></div></div><div style="position:absolute;overflow:hidden;font-size:1200px;left:-2000px;visibility:hidden"><div style="position:relative;white-space:nowrap;font-family:serif"><div style="position:absolute;width:100%;height:100%;overflow:hidden"><div></div></div><span class="font-ruler-content"></span></div></div><div style="position:absolute;overflow:hidden;font-size:1200px;left:-2000px;visibility:hidden"><div style="position:relative;white-space:nowrap;font-family:serif"><div style="position:absolute;width:100%;height:100%;overflow:hidden"><div></div></div><span class="font-ruler-content"></span></div></div><div style="position:absolute;overflow:hidden;font-size:1200px;left:-2000px;visibility:hidden"><div style="position:relative;white-space:nowrap;font-family:serif"><div style="position:absolute;width:100%;height:100%;overflow:hidden"><div></div></div><span class="font-ruler-content"></span></div></div><div style="position:absolute;overflow:hidden;font-size:1200px;left:-2000px;visibility:hidden"><div style="position:relative;white-space:nowrap;font-family:serif"><div style="position:absolute;width:100%;height:100%;overflow:hidden"><div></div></div><span class="font-ruler-content"></span></div></div><div style="position:absolute;overflow:hidden;font-size:1200px;left:-2000px;visibility:hidden"><div style="position:relative;white-space:nowrap;font-family:serif"><div style="position:absolute;width:100%;height:100%;overflow:hidden"><div></div></div><span class="font-ruler-content"></span></div></div><div style="position:absolute;overflow:hidden;font-size:1200px;left:-2000px;visibility:hidden"><div style="position:relative;white-space:nowrap;font-family:serif"><div style="position:absolute;width:100%;height:100%;overflow:hidden"><div></div></div><span class="font-ruler-content"></span></div></div><div style="position:absolute;overflow:hidden;font-size:1200px;left:-2000px;visibility:hidden"><div style="position:relative;white-space:nowrap;font-family:serif"><div style="position:absolute;width:100%;height:100%;overflow:hidden"><div></div></div><span class="font-ruler-content"></span></div></div><div style="position:absolute;overflow:hidden;font-size:1200px;left:-2000px;visibility:hidden"><div style="position:relative;white-space:nowrap;font-family:serif"><div style="position:absolute;width:100%;height:100%;overflow:hidden"><div></div></div><span class="font-ruler-content"></span></div></div><div style="position:absolute;overflow:hidden;font-size:1200px;left:-2000px;visibility:hidden"><div style="position:relative;white-space:nowrap;font-family:serif"><div style="position:absolute;width:100%;height:100%;overflow:hidden"><div></div></div><span class="font-ruler-content"></span></div></div></div></div></div></div></div>
  
  
  
 <script type="text/javascript">
